Natura 2000 fenntartási tervek

Az Európai Unió két természetvédelmi – a madárvédelmi – (2009/147/EK) és az élőhelyvédelmi (92/43/EGK) –irányelvén alapuló, az Unióban védendő, megőrzendő élőhelytípusok, állat- és növényfajok védelmét szolgáló területek hálózata. A Natura 2000 hálózatot a madarak védelmére létrehozott különleges madárvédelmi területek (KMT), valamint az élőhelyek, növény- és egyéb állatfajok védelmére kijelölt különleges természetmegőrzési területek (KTT) alkotják.

Az irányelvek céljainak teljesítése érdekében a tagállamok a Natura 2000 területekre fenntartási terveket készíthetnek. Ezekben többek között rögzítik a természetvédelmi célkitűzéseket és a területhasználókkal együtt kialakított kezelési előírásokat javaslatok formájában. Ezek alapját képezhetik az egyes területeken igényelhető agrár-környezetgazdálkodási kifizetéseknek, amelyek az aktuális agrár-környezetgazdálkodási jogszabályokban jelennek meg. A fenntartási terv jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg. Más jogszabályban foglalt ágazati tervekhez (pl. körzeti erdőtervezés, vízgazdálkodási tervek) képest kötelezettségeket nem írhat elő, ugyanakkor nagyban segítheti a Natura 2000 területeken folytatott gazdálkodás – Natura 2000 kívánalmainak – értelmezését, alkalmazását mind a gazdálkodók (földtulajdonosok), mind pedig a kezelők, hatóságok irányába. Ezáltal inkább stratégiai dokumentációnak tekinthető, mely a területek kezelőit, tulajdonosait, valamint az érintett hatóságokat tájékoztatja a természetvédelmi irányelvekről és bennük foglalt előírások teljesítéséhez kötődő javasolt intézkedésekről.

A Natura 2000 fenntartási tervek elkészítése több ütemben, több pénzügyi konstrukció felhasználásával történik. 2009-2010-ben egy Európai Uniós pályázat („Átmeneti Támogatás”) keretében, a Szent István Egyetem koordinálásában 20 területnek – köztük két, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területét érintőnek– készültek el a „mintatervei”.

A „Tiszaújvárosi ártéri erdők” különleges természetőrzési terület kijelölését és Natura 2000 hálózatba vonását egy kötelezettségszegési eljárás keretében végeztük el. Itt a kijelöléssel egy időben, 2012-ben már a Natura 2000 fenntartási tervet is elkészítettük.

A Darányi Ignác Terv keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 18 Natura 2000 területNatura 2000 fenntartási terveinek készítésére nyert el támogatást. A terveket – a rendelet ütemezésének megfelelően – 2014-ben elfogadta a szakmai bizottság.

A mátrai területeken a „Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken” című Svájci-Magyar Együttműködés támogatásával megvalósuló projekt (SH/4/8) keretében történik Natura 2000 fenntartási tervek készítése a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Szent István Egyetem és a MTA Ökológiai Kutatóintézet koordinálásában.

Jelenleg a feladat megvalósítását a szaktárca, az Agrárminisztérium forrása biztosítja, melynek keretében a tervek összeállítása jelenleg is folyik.

A feladat megvalósítása során igazgatóságunk nyílt tervezés folyamán az érintettek (tulajdonosok, kezelők, önkormányzatok, érintett hatóságok, civil szervezetek) célzott bevonását igen fontosnak tartja. A kijelölés alapjául szolgáló fajok felmérését munkatársaink és külső szakértők végzik, az eredmények a Natura 2000 fenntartási terv megalapozó dokumentációjának részét képezik. Az igazgatóság az összeállított tervet (egyeztetési anyagot) ismerteti az érintettekkel (levélben történő megkeresés, lakossági fórum, szakági egyeztetés, honlap).

A munka első fázisát képező alapkutatásokat követően egy előzetes konzultációt (esetenként terepi bejárást) tartunk az érintettekkel, amelynek elsődleges célja a tervezési folyamat ismertetése és az esetleges a tervezés szempontjából fontos kezelési feladatoknak az azonosítása. A terület adottságainak függvényében ún. ágazati egyeztetéseket is tervezünk az egyes tervek összehangolása érdekében (pl. erdőgazdálkodóval, vízgazdálkodóval).

Ezt követően elkészül a Natura 2000 fenntartási terv első változata, az ún. egyeztetési anyag, melyet hozzáférhetővé tesszük az igazgatóság honlapján. A tervdokumentáció elérhető lesz nyomtatott formában az érintett önkormányzat polgármesteri hivatalában is.

A tervet lakossági egyeztető fórumokon ismertetjük, ahol a beérkezett észrevételeket is értékeljük, feldolgozzuk. A végleges Natura 2000 tervet a Földművelésügyi Minisztérium által létrehozott Szakmai Bizottsága fogadja el.

Kérjük, vegyen részt a tervkészítésben, ossza meg munkatársainkkal tapasztalatit, helyi ismeretét. A Natura 2000 fenntartási tervek készítésére igazgatóságunk tematikus aloldalt is létrehozott (www.bnpi.hu/naturaterv), ahol az általános információk mellett a véleményezhető tervdokumentációk is megtekinthetők, letölthetők.

Az elfogadott, végleges Natura 2000 tervek a minisztérium oldaláról is letölthetők (http://www.termeszetvedelem.hu/elfogadott-fenntartasi-tervek)

Készülő tervek

HUBN20069 Kesznyéteni Sajó-öböl

Elfogadott tervek

HUBN10002Borsodi-sík
HUBN10004Hevesi-sík
HUBN20001Bükk-fennsík és a Lök-völgy
HUBN20002Hór-völgy, Déli-Bükk
HUBN20004 Szarvaskő
HUBN20005Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy
HUBN20006 Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc
HUBN20007Kisgyőri Halom-vár - Csincse-völgy - Cseh-völgy
HUBN20008Vár-hegy - Nagy-Eged
HUBN20009Tard környéki erdőssztyepp
HUBN20010Szomolyai Kaptár-rét
HUBN20011Ostoros-patak menti erdőspuszta
HUBN20012Egerbakta-Bátor környéki erdők
HUBN20013Hevesaranyosi-Fedémesi dombvidék
HUBN20014Gyepes-völgy
HUBN20015Izra-völgy és az Arlói-tó
HUBN20017Borsodbótai Kotyindó-tető
HUBN20018Upponyi-szoros
HUBN20019Csernely-patak völgye
HUBN20020Sátai Tőkés-völgy
HUBN20021Domaházi Hangony-patak völgye
HUBN20025Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy
HUBN20027Ózdi Harmaci-dombok
HUBN20029Girincsi Nagy-erdő
HUBN20030Hejő mente
HUBN20031Mezőcsáti Rigós
HUBN20032Tiszakeszi-morotva
HUBN20034Borsodi-Mezőség
HUBN20035Poroszlói szikesek
HUBN20036Kétútközi-legelő
HUBN20037Nagy-Hanyi
HUBN20038Kerecsendi Berek-erdő - Lógó-part
HUBN20039Pusztafogacs
HUBN20040Nagy-fertő - Gulya-gyep - Hamvajárás szikes pusztái
HUBN20041Pélyi-szikesek
HUBN20042Boldogi Vajda-rét
HUBN20043Verpeléti Vár-hegy
HUBN20052Apci Somlyó
HUBN20053Petőfibányai Kopasz-hegy
HUBN20055Szentkúti Meszes-tető
HUBN20056Tepke
HUBN20057Bézma
HUBN20058Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét
HUBN20059Szandai Várhegy
HUBN20060Sóshartyáni Hencse-hegy
HUBN20062Középső-Ipoly-völgy
HUBN20063Karancs
HUBN20064Salgó
HUBN20065Gortva-völgy
HUBN20067Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente
HUBN20068Sajómercsei Körtvélyes-dűlő
HUBN21094Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét
HUBN21095Nagylóci Kő-hegy
HUBN22096Tiszaújvárosi ártéri erdők
Az SH/4/8 számú Svájci Hozzájárulás projekt keretében készült tervek
HUBN10006Mátra ( Link 1, Link 2 )
HUBN20044Recski Hegyes-hegy ( Link 1, Link 2 )
HUBN20046Gyöngyösi Sár-hegy ( Link 1, Link 2 )
HUBN20047Mátra északi letörése ( Link 1, Link 2 )
HUBN20048Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek ( Link 1, Link 2 )
HUBN20049Mátrabérc - Fallóskúti-rétek ( Link 1, Link 2 )
HUBN20050Gyöngyöspatai Havas ( Link 1, Link 2 )
HUBN20051Nyugat-Mátra ( Link 1, Link 2 )A területek határait tartalmazó térkép INNEN letölthető. (A megtekintéshez Google Earth alkalmazás szükséges)

A következő honlapokon további Natura 2000 tájékoztatást is kaphat:Schmotzer András - BNPI