Őrszolgálat

Természetvédelmi őr (angol nyelven ranger) Magyarországon jogszabályi alapon 30 éve létezik, jogállása, feladatai, jogosultságai és kötelezettségei azonban az utóbbi évtizedben jelentősen megváltoztak. A természetvédelmi őr 1993 óta köztisztviselő, jogosultságait és kötelességeit pedig az 1997. évi CLIX törvény II. fejezete jelentősen kibővítette. A feladatellátásuk részletes szabályait miniszteri rendeletként 2000-ben kiadott Szolgálat Szabályzat állapítja meg.

A mai, korszerű értelemben a természetvédelmi őr gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a különböző beosztású állami természetvédelmi őröket és az önkormányzati természetvédelmi őröket.

A hatályos új jogszabályok alapján a természeti és a védett természeti területek és értékek megóvása, őrzése, károsításának megelőzése érdekében egyenruhával, szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel, szolgálati maroklőfegyverrel és más technikai eszközökkel ellátott tagokból álló Természetvédelmi Őrszolgálat működik valamennyi nemzeti park igazgatóság szervezetében. Emellett az önkormányzatoknak is lehetőségük van a helyi jelentőségű védett természeti területek őrzésére önkormányzati természetvédelmi őrt alkalmazni. Az állampolgárok polgári természetőrként segíthetik a természetvédelmi őrök munkáját. Hazánkban 10 nemzeti park igazgatóság van, amelyek az állami természetvédelem területi szervei: olyan természetvédelmi hatóságok, amelyek a működési területükön levő nemzeti parkról kapták az elnevezésüket. Illetékességük feladat- és hatáskörükben kiterjed a teljes közigazgatási területükre, amely magában foglalja:

 • a nemzeti parkot, a tájvédelmi körzeteket és a természetvédelmi területeket,
 • továbbá a nem védett területeket is, ahol a természeti és a védett természeti értékek megóvása érdekében szintén hatáskörük van.


A nemzeti park igazgatóságok alapvető feladata

 • a védett természeti területek természetvédelmi kezelési tervének elkészítése és természetvédelmi kezelése,
 • Természetvédelmi Őrszolgálat működtetése
 • és további természetvédelmet szolgáló állami szakmai feladatok.

Az állami természetvédelmi őr a nemzeti park igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja, intézkedésre jogosult, egyenruhával és megfelelő szolgálati eszközökkel felszerelt hatósági személy. Alapvető feladata a természeti értékek és területek, kiemelten a védett természeti értékek és a védett természeti területek hatósági őrzése. Sokrétű feladatkörük magában foglalja:

 • a természetvédelmi hatósági őrzést,
 • jogszabályokban foglalt hatósági feladatok ellátását,
 • továbbá a nemzeti park igazgatóság védett természeti területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos területi feladatainak ellátását is.


Az állami természetvédelmi őr a természet védelme érdekében jogosult és köteles többek között:

 • a természet, valamint a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése során;
 • a természet és a régészeti örökség védelmének érdekeit sértő, a természeti értéket és területet - beleértve a védett természeti értéket és területet, illetve a Natura 2000 területet - (a továbbiakban: természeti érték vagy terület) veszélyeztető vagy károsító, valamint régészeti lelőhelyet károsító jogellenes cselekményt elkövető személlyel szemben,
 • azzal a személlyel szemben, akiről alaposan feltételezhető, hogy jogellenesen szerzett természeti értéket vagy régészeti leletet tart magánál,
 • azzal a járművel szemben, amelyikről alaposan feltételezhető, hogy azon jogellenesen szerzett természeti érték vagy régészeti lelet van,
 • a természeti értéket vagy területet károsító vagy veszélyeztető, valamint régészeti örökséget károsító jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan gyanúsítható személlyel szemben a jogellenesen szerzett természeti érték, régészeti lelet megóvása érdekében,
 • a természet, valamint a régészeti örökség védelmével összefüggő bűncselekmény elkövetésén tetten ért, illetőleg annak elkövetésével gyanúsítható, vagy az intézkedésének ellenszegülő személlyel szemben

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására.

Ennek alapján lehetősége van épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzésére, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozására, tetten ért személy visszatartására, dolog ideiglenes elvételére, igazoltatásra, ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint jármű feltartóztatására, a tetten ért személy előállítására, valamint kényszerítő eszközök (vegyi eszköz szolgálati kutya, rendőrbot és szolgálati lőfegyver) alkalmazására a jogszabálynak megfelelően.

Az állami természetvédelmi őr szolgálati egyenruházata jogszabályban meghatározott zöld színű és fazonkialakítású. A szolgálati egyenruha jelzései:

 • a karjelvény,
 • a nemzeti park igazgatósági állományjelző,
 • a szolgálati beosztásjelzés,
 • a sapkajelvény,
 • szolgálatban a szolgálati jelvény.

A Természetvédelmi Őrszolgálat országos szakmai irányítását és felügyeletét az Agrárminisztérium látja el.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság VESZÉLYHELYZETI ÜGYELETI TELEFON rendszert üzemeltet. Természetvédelmi őrszolgálatunk ügyeleti telefonszáma: +36 30 861-3808 Ezen a számon a természetvédelemmel kapcsolatos haváriahelyzetek közérdekű bejelentését tehetik meg. Munkanapokon 8.00-tól 16.30-ig hívható. Szabadnapokon és munkaszüneti napokon 8.00 és 19.00 között fogadja a hívásokat.

Havária helyzetnek minősül az akut természetkárosításokkal kapcsolatos ügyek bejelentése, a fokozottan védett fajokkal kapcsolatos események.

Fontos, hogy a vadászható fajjal kapcsolatos ügyekben (pl. szarvas, vaddisznó, róka, őz), NEM a BNPI, hanem a területileg illetékes vadgazdálkodó jogosult eljárni. A helyi jelentőségű védett területekkel kapcsolatban elsőfokú hatóságként a települési jegyző jár el.