Szervezeti felépítés

1/2020. (I. 24.) AM utasítás: a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzat kiadásáról.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 1233/1/2020. (III.24) számú Igazgatói Utasítás az AM utasításban foglalt egységes SZMSZ Igazgatóságra vonatkozó sajátosságaival történő kiegészítésére

Kapcsolódó