Szervezeti felépítés

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság az ország legváltozatosabb természeti adottságú észak- magyarországi területén látja el a természetvédelem sokoldalú feladatait.

Az Igazgatóság működési területén az Alföld erdős-sztyepp növényzetét, a Tisza-menti árterek ligeterdőit, vizesélőhelyeit, a dombvidékek hagyományos tájhasználatokkal formált mozaikjait és a középhegységek változatos erdőtársulásait, hegyi rétjeit, sziklagyepeit egyaránt megtaláljuk.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 892 564 hektáros működési területén (Nógrád, Heves, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben) egy nemzeti park, 9 tájvédelmi körzet, valamint 14 természetvédelmi terület található.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság alapfeladatai

Az Igazgatóság működési területén ellátja a veszélyeztetett állat- és növényfajok védelmével, az élőhelyek fenntartásával és rehabilitációjával, a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat, működteti a területi monitorozó és információs rendszert, szervezi és irányítja a régészeti örökség védelmében is közreműködő természetvédelmi őrszolgálatot, továbbá természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint turisztikai létesítményeket tart fenn, a szemléletformálás jegyében pedig természetvédelmi, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységet végez.

Ellátja a vagyonkezelésében lévő természeti területekkel kapcsolatos vagyonkezelői feladatokat (állattenyésztés, extenzív növénytermesztés, természetvédelmi célú erdőkezelés és vadállomány- kezelés, ökoturisztikai feladatok), valamint a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat. Szakértőként közreműködik − a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságok, önkormányzatok megkeresése esetén − a természetvédelmi hatósági, szakhatósági, valamint a tájvédelmi szakhatósági eljárásokban és a településrendezési tervek véleményezésében..

Igazgatóságunk alapfeladatait tehát az alábbiakban foglalhatjuk röviden össze:

  • Védett területek természetvédelmi kezelése, fenntartása, élőhely-fejlesztés, élőhely-rekonstrukció
  • Fajmegőrzési programok
  • Élettelen természeti értékek megőrzése, kultúrtörténeti és tájképi értékek megőrzése – tájvédelem, régészeti örökség védelme
  • Természetvédelmi Őrszolgálat működtetése
  • Természetvédelmi célú kutatás, monitorozás. Természetvédelmi adatbázisok fenntartása, adatszolgáltatás, szakvélemények adása hatóságok számára.
  • Természetvédelmi tervezés - Területek védetté nyilvánítása, kezelési tervek, Natura 2000 fenntartási tervek elkészítése
  • Természetismereti bemutatás, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési tevékenység
  • Ökoturisztikai szolgáltatások, programok, látogatóközpontok üzemeltetése
  • Génmegőrzési tevékenység Védett őshonos haszonállatok és hagyományos gyümölcsfajták megőrzése

Minden, fent felsorolt területet érintő kiemelten fontos, nagy számban keletkező, jogszabályban is előírt feladatunk a hatóságok, önkormányzatok megkeresése esetén szakvélemények nyújtása, tervek – például településrendezési tervek, települési arculati kézikönyvek – véleményezése. Fejlesztéseinket – elemi költségvetésünkön túl – elsősorban pályázati forrásokból tudjuk megvalósítani.

1/2020. (I. 24.) AM utasítás: a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzat kiadásáról.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 1233/1/2020. (III.24) számú Igazgatói Utasítás az AM utasításban foglalt egységes SZMSZ Igazgatóságra vonatkozó sajátosságaival történő kiegészítésére

Kapcsolódó

2023/1 2. The first few days

2023/1 2. The first few days

2023.04.19. 14:37
Am 14. Maerz stieg ich ins Flugzeug in Richtung Budapest. Natürlich war ich ziemlich aufgeregt und gespannt. Ich war vorher noch nie in Ungarn. Wie werden die Leute dort sein und wie wird meine neue Heimatstadt aussehen? Was wird mich im Bükk-Region Geopark erwarten? Fragen über Fragen… Glücklicherweise wurde ich von Balázs am Flughafen abgeholt und meine Aufregung legte sich etwas nach dem herzlichen Empfang. Auf dem Weg in die Wohnung machten wir sogar noch einen Zwischenstopp bei Aldi, da am 15. Maerz ein Feiertag in Ungarn ist (Gedenktag der Revolution von 1848) und die Geschaefte geschlossen hatten. Ich nutzte den freien Tag direkt, um etwas die Innenstadt zu erkunden. Dort habe ich den Dobó-István-Platz, das Rathaus, sowie die Basilika gesehen. Erster Eindruck? Hier laessts sich aushalten! Am Samstag hat mich Balázs und sein Vater auf eine Wanderung im nahegelegenen Aggtelek Nationalpark eingeladen. Wir marschierten im Wald 15 km entlang der slowakischen Grenze von Aggtelek in Richtung Gömörszőlős. Kurz vor unserem Ziel wurden wir noch mit einem schönen weitlaeufigen Ausblick belohnt. Dort konnten wir bis zum Mátra-Gebirge sehen! In Gömörszőlős, wo es unter Anderem ein ökologisches Ausbildungszentrum gibt, haben wir dann zusammen noch zu Abend gegessen (Ungarische Gulaschsuppe) und den Abend mit einem Kartenspiel ausklingen lassen (auf ungarisch gar nicht so einfach ;) ) Es war ein sehr schöner Tag, vor allem, da ich von allen Teilnehmern herzlich empfangen und direkt in die Gemeinschaft aufgenommen wurde. Am Sonntag stand dann die Besichtung der Burg von Eger an. Von dort hat man einen guten Ausblick über die Stadt. Im Keller der Burg befindet sich eine Ausstellung zu einer der grössten Waffensammlung in Ungarn und es kann das ehemalige Verlies besichtigt werden. Für Geschichtsinteressierte sehr interessant!
Tovább olvasom