ECO KARST - Karszt területek ökoszisztéma szolgáltatása – a helyi fenntartható fejlődés támogatása

A pályázatban hét ország (Ausztria, Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia), hét védett karsztos területe vesz részt. A kiválasztott területek hasonló jellemzőkkel és problémákkal rendelkeznek (pl. sérülékeny természeti értékek, kontrollálatlan víz- és földhasznosítás, hosszabb távon nem fenntartható turizmus és rekreáció, illegális fakitermelés, szemétlerakás, stb).

Kevés kutatás történt az ökoszisztéma pusztulásáról és annak hatásairól és nincs kielégítő tudásunk sem az ökoszisztéma szolgáltatások értékeléséről. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a Duna menti pályázó országok karsztos területeinek a védelméhez és azok fenntartható fejlődéséhez. A pályázat hálózatos jellegéből fakadóan lehetősége nyílik a részt vevő országok szakembereinek az információk, tapasztalatok és a náluk bevált gyakorlatok megosztására, cseréjére.

Az ECO KARST pályázat a gazdasági fejlődés lehetőségeként szeretné bemutatni a 7 védett terület természeti értékeit. Ezen okból kifolyólag számos állami és civil szervezet bevonásával szervez kapacitásbővítést, helyi ökoszisztéma szolgáltatáselemzéseket folytat. A projekt végére 7 helyi és egy közös stratégiát dolgoznak ki, „biodiverzitás barát” (Pro-Biodiversity Business) üzleteket elősegítve.

Magyarországon a Bükki Nemzeti Park törzsterülete a mintaterület.

A pályázat keretében összegyűjtésre kerülnek a korábbi tanulmányok és háttéradatok. Az ökoszisztéma szolgáltatás térképezéséhez és értékeléséhez a tudományos módszertan is kipróbálásra, kidolgozásra kerül, melynek módszerét a másik hazai partner a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóintézete dolgozza ki.

A pályázat végrehajtása során szorosabb kapcsolat alakul ki a különböző érdekcsoportok között és – reményeink szerint – a nemzeti parkok elfogadottsága is nőni fog a mintaterületeken.

Más karsztos nemzeti parkokkal – mint mintaterületekkel – való együttműködés segíti a stratégiai tervezést, a legjobban bevált gyakorlatok használatát, természeti és kulturális erőforrásaink bölcsebb használatát.

A pályázattal kapcsolatos általános információk:

A pályázat azonosítója:

DTP1-159-2.2

Projekt angol megnevezése:

„ECO KARST – Ecosystem services of karst areas – driving force of local sustainable development”

Program:

Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020

Projekt indításának dátuma

2017. január 1.

Projekt befejezésének dátuma

2019. június 30.

Kedvezményezett (vezető partner):

Szlovén Erdészeti Szolgálat (Szlovénia)

Partnerek:

Notranjska Regionális Park (Szlovénia)

Žumberak - Samoborsko gorje Nature Park (Horvátország)

Kalkalpen Nemzeti Park (Ausztria)

Global Nature Fund (Németország)

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

MTA Ökológiai Kutatóintézet

Apuseni Nature Park / Romsilva (Románia)

Network of Protected Areas of Dinarides – Dinaric Arc Parks (Montenegró)

Center for energy, environment and resources – CENER21 (Bosznia-Hercegovina)

Cantonal Public Institution for the Protected Natural Areas Sarajevo – CPE PAM (Bosznia-Hercegovina)

Tara National Park – PU NPTara (Szerbia)

A projekt teljes költségvetése:

2 263 660,5 EURO

ebből EU-s támogatás

1 427 776,87 EURO

A BNPI teljes költségvetése

133 190 EURO

ebből EU-s támogatás

113 211,5 EURO

tagállami hozzájárulás

19 978,5 EURO

Projekt honlap:

www.interreg-danube.eu/approved-projects/eco-karst

„A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.”

Kapcsolódó cikkek:

https://www.bnpi.hu/hu/hir/uzlet-es-termeszetvedel...

https://www.bnpi.hu/hu/hir/lezajlott-az-ecokarst-p...

http://regi.bnpi.hu/hir/okoszisztema-terkepezes-es-ertekeles-a-bukki-nemzeti-parkban-8211-a-projekt-elso-eves-ertekelese-1840.html


Kapcsolódó

Olasz-kapui tanösvény

Olasz-kapui tanösvény

2018.11.19. 15:52
A karsztfennsíkon vezető tíz kilométeres körtúra bejárása közben felfedezhetjük a barlangok világát, a különleges élővilággal büszkélkedő hegyi réteket és a bükkerdőket is. Legmagasabb pontja a fennsík peremét jelző „Kövek” vonulatának tagja, a Tar-kő, ahonnét nagyszerű kilátás nyílik a Déli-Bükkre, de tiszta időben az Alföld és a Mátra is látható. A tanösvény kiindulópontja a Szilvásvárad felől személykocsival is megközelíthető Olasz-kapui parkoló, bejárása pedig fél-vagy egész napos túraélményt jelent.
Bükk-fennsík – Olasz-kapui TanösvényAz Olasz-kapui Tanösvény (Olasz kapu – Fekete-sár-rét – Tar-kő – Őserdő – Káposztáskert-lápa – Olasz-kapu) geológiai, felszínalaktani, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti ismereteket egyaránt nyújt. Megismerkedhetünk az antropogén eredetű hegyi rétek (Fekete-sár-rét, Zsidó-rét) gazdag karsztforma-kincsével (karrmezők, karsztvápák, töbörcsoportok), a fennsíkperemi bércek karros felszíneivel, gazdag élővilágot rejtő sziklagyepjeivel (Tar-kő), az Őserdő 24 hektár területű montán bükkösével (amelyet 1942-ben nyilvánították védetté), a Nagy-fennsík nyugati felének leghosszabb töbörsoros völgyével (Káposztáskert-lápa) és az ország legmagasabban elhelyezkedő barlangjával: a hegység legidősebb forrásbarlang-nemzedékéhez tartozó Kőrös-barlanggal.Az Olasz-kapui Tanösvényt (Olasz kapu - Fekete-sár-rét - Tar-kő - Őserdő - Káposztáskert-lápa - Olasz-kapu) bejárva geológiai, felszínalaktani, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti ismereteket egyaránt kapunk.Megismerkedhetünk az antropogén eredetű hegyi rétek (Fekete-sár-rét, Zsidó-rét) gazdag karsztforma-kincsével, a fennsíkperemi bércek karros felszíneivel, gazdag élővilágot rejtő sziklagyepekkel, a fokozottan védett Őserdő öreg bükkösével, az ország legmagasabban elhelyezkedő barlangjával.
Tovább olvasom