Lezajlott az EcoKarst projekt 1. műhelybeszélgetése 2018.06.10. 07:38

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egy határokon átnyúló INTERREG pályázatot valósít meg „Karszt területek ökoszisztéma szolgáltatása – a helyi fenntartható fejlődés támogatása” (EcoKarst) témacímen. A projekt sikeres végrehajtása érdekében három műhelybeszélgetést szervezünk, melyek célja a Bükki Nemzeti Park jövőképének felvázolása egy – a helyi érintetettekkel együtt kidolgozandó - akcióterv formájában, valamint olyan üzleti tevékenységek elindításának szakmai támogatása, melyek tevékenységükkel a biológiai sokféleséget erősítik, azt szolgálják.

Az első műhelybeszélgetés 2018. június 5-én zajlott le Egerben, több mint 30 résztvevő jelenlétében.

Fotók: Kozma Attila

A délelőtt során a projekt külföldi és hazai szakértői tartottak előadásokat. Dudás György igazgatóhelyettes megnyitóját követően, Ana Bordjan a projekt kommunikációs menedzsere, röviden ismertette a Szlovén Erdészeti Szolgálat szerepét és szerteágazó feladatait a sokfunkciós erdőgazdálkodásban, valamint ismertette az EcoKarst projekt résztvevőit, céljait, főbb kimeneti pontjait.

Schmotzer András (BNPI) bemutatta az EcoKarst projekt keretében eddig elvégzett feladatokat, beszélt a kiválasztott ökoszisztéma-szolgáltatásokról, valamint a mini-workshop résztvevők segítségével elkészített tematikus ökoszisztéma-szolgáltatás térképek jelenlegi (nem végleges) változatait is bemutatta. Udo Gattenlöhner a németországi Global Nature Fund alapítványtól tájékoztatta a meghívottakat a biológiai sokféleség fenntartásának fontosságáról valamint külföldi példák bemutatásán keresztül a biodiverzitás-barát üzleti tevékenységek széles tárházát mutatta be.

A műhelybeszélgetés második részében négy témát kiválasztva zajlottak kisebb csoportok kialakításával beszélgetések (Témák: 1. Túra és sport; 2. Feldolgozott élelmiszerek; 3. Gyepgazdálkodás; 4. Környezeti nevelés, madármegfigyelés). A beszélgetések ezen témákra fókuszáltak, az adott tevékenységek és szolgáltatások jelenlegi állapotának értékelésén túl – a résztvevők ismereteire alapozva - már a következő műhelybeszélgetéseket is előrevetítve az adott témában rejlő biodiverzitás-barát üzleti lehetőségeket is próbáltuk összegyűjteni.


Műhelybeszélgetéseink eredményeit a nyár folyamán feldolgozzuk, majd október és decemberben tovább folytatódnak a műhelymegbeszélések, melyek során további ötleteket keresünk az egyes tevékenységekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva biodiverzitás-barát üzleti tevékenységekben rejlő lehetőségek feltárására, régiós együttműködési lehetőségekre, valamint hálózati kapcsolatok kialakítására, mely a biodiverzitás-barát kis- és középvállalkozások működését nagyban megsegítheti, valamint az új vállalkozások létrejöttét is megkönnyítheti a Bükk térségében.

Köszönjük a résztvevők aktív közreműködését!


„A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.”

Kapcsolódó

Olasz-kapui tanösvény

Olasz-kapui tanösvény

2018.11.19. 15:52
A karsztfennsíkon vezető tíz kilométeres körtúra bejárása közben felfedezhetjük a barlangok világát, a különleges élővilággal büszkélkedő hegyi réteket és a bükkerdőket is. Legmagasabb pontja a fennsík peremét jelző „Kövek” vonulatának tagja, a Tar-kő, ahonnét nagyszerű kilátás nyílik a Déli-Bükkre, de tiszta időben az Alföld és a Mátra is látható. A tanösvény kiindulópontja a Szilvásvárad felől személykocsival is megközelíthető Olasz-kapui parkoló, bejárása pedig fél-vagy egész napos túraélményt jelent.
Bükk-fennsík – Olasz-kapui TanösvényAz Olasz-kapui Tanösvény (Olasz kapu – Fekete-sár-rét – Tar-kő – Őserdő – Káposztáskert-lápa – Olasz-kapu) geológiai, felszínalaktani, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti ismereteket egyaránt nyújt. Megismerkedhetünk az antropogén eredetű hegyi rétek (Fekete-sár-rét, Zsidó-rét) gazdag karsztforma-kincsével (karrmezők, karsztvápák, töbörcsoportok), a fennsíkperemi bércek karros felszíneivel, gazdag élővilágot rejtő sziklagyepjeivel (Tar-kő), az Őserdő 24 hektár területű montán bükkösével (amelyet 1942-ben nyilvánították védetté), a Nagy-fennsík nyugati felének leghosszabb töbörsoros völgyével (Káposztáskert-lápa) és az ország legmagasabban elhelyezkedő barlangjával: a hegység legidősebb forrásbarlang-nemzedékéhez tartozó Kőrös-barlanggal.Az Olasz-kapui Tanösvényt (Olasz kapu - Fekete-sár-rét - Tar-kő - Őserdő - Káposztáskert-lápa - Olasz-kapu) bejárva geológiai, felszínalaktani, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti ismereteket egyaránt kapunk.Megismerkedhetünk az antropogén eredetű hegyi rétek (Fekete-sár-rét, Zsidó-rét) gazdag karsztforma-kincsével, a fennsíkperemi bércek karros felszíneivel, gazdag élővilágot rejtő sziklagyepekkel, a fokozottan védett Őserdő öreg bükkösével, az ország legmagasabban elhelyezkedő barlangjával.
Tovább olvasom