Bél-Kő Természetvédelmi Terület

1
Bél-Kő Természetvédelmi Terület

Védetté nyilvánítás: 2008
Terület: 97,27 ha

A Béli medencéből 500 méter relatív magasságával kiemelkedő mészkőtömeg Bélapátfalva és környezete meghatározó táji eleme, a Bükk hegység egyik legjelentősebb pontja, a Bükk-fennsík déli és északi oldalán futó ún. "kövek vonulatának" meghatározó indító tagja. Kiemelkedő földtani, földrajzi és biológiai jelentősége miatt a Bükk geológiai, természeti gyújtópontja.

A Bél-kő a Bükk összetett, bonyolult földtani rendszerében is különleges helyet foglal el. A Bükk-fennsík tektonikailag kiemelt mészkőblokkjának délnyugati csúcsa, amely harmadidőszaki szerkezeti vonalak mentén északi irányba kissé elmozdult, mintegy "letört" a Fennsíkról. Kiemelt szerkezeti helyzetét mutatja, hogy a régi palabányában a bányászatnak köszönhetően kibontva megfigyelhető a Köz ponti- és Déli-Bükk tektonikus találkozási zónája, ahol is az előző egység triász karbonátos kőzetei szerkezeti vonal mentén érintkeznek a déli egység jurakorú agyagpala- és mészkő-, illetve mélytengeri bazaltösszletével. A vetősíkot alkotó mészkőfalon oldásos karsztjelenségek és egy romkürtő (barlang) maradványai is megfigyelhetők.
A hegy legidősebb felszíni kőzete a Bél-kő fehér szikláit alkotó, középső-felső triász nagy vastagságú, karbonátplatform fáciesű, világos szürke, anchimetamorf mészkő (Bükkfennsíki Mészkő Formáció).
A Répáshutai Mészkő Formáció vöröses árnyalatú zátonymészköve a Bél-kő délkeleti részén jelentkezik, viszonylag kis vastagságban. A mészkőbánya feltárta meredek, keskeny redőkben jelentkező gyűrt formáját. A Bél-kő déli oldalán a Központi Bükk triász kőzeteivel feltolódási vonal mentén érintkeznek a Déli Bükk középső-felső-jura képződményei. A Lökvölgyi Formáció sötétszürke, fekete palás kőzetei turbidit sorozatokból (sorozatos tengeralatti zagy árakból lerakódott üledék) épülnek fel. Az jura óceán szétnyíló alzatán (riftesedés) törtek a felszínre a tömeges bazalt, pillow (párna) lávák és hialoklasztitok, együttesen a Szarvaskői Bazalt Formáció. Legszebb feltárása a Szász-bérc útbevágásában látható.

A Bükk-fennsíkból félszigetszerűen kinyúló Bél-kő változatos növényvilágot rejt. Láthatunk itt havasi, alhavasi fajokat - mint például a havasi ikravirág, a havasi iszalag, a korai szegfű, a hármaslevelű macskagyökér, a fürtös kőtörőfű -, amelyek az északi falakon kialakult magyar nyúlfarkfüves sziklagyepekben és a kárpáti hatásokat tükröző kárpáti mészkősziklagyepben, valamint hársas-berkenyés sziklaerdőkben, sziklai cserjésekben lelhetők fel. Továbbá találkozhatunk itt a délnyugat felől felhatoló szárazságtűrő (xerotherm) kontinentális, szubmediterrán növényfajokkal is - mint például a cserszömörce, a gérbics, a harangcsillag, a tarka imola, a borzas vértő -, melyek pedig a délies fekvésű, erős napsugárzásnak kitett sziklákon lévő mészkősziklagyepekben, lejtősztyepprétekben, sajmeggyes bokorerdőkben és melegkedvelő tölgyesekben élnek.
A Bél-kő tehát különleges földrajzi helyzetéből adódóan kedvező életteret biztosít a legkülönfélébb elterjedésű növényfajoknak, ugyanakkor - mint refúgium jellegű terület - különböző éghajlati korszakok növényeit mentette át napjainkig. A reliktum jellegű növények mellett a Kárpát-medence több bennszülött faja is megtalálható itt: például a husáng, a magyar nyúlfarkfű, a pannon madárbirs és a Sadler-imola. A hegy kiemelkedő botanikai értéke a mediterrán hegyvidékekben otthonos szirti pereszlény, amely hazánkban csak a Bél-kőn fordul elő.

A Bél-kőéhez hasonlatos sziklai faunát legközelebb a Balkán-félsziget hegyvidékein - a Pirin-hegységben és a Rilában - találunk.
A Bél-kő északi lejtőjén lévő idős bükkösök legjellegzetesebb lepkéje a T betűs pávaszem, a gyöngyveszsző-cserjések jellegzetes nappali lepkéje a nagy fehérsávoslepke. A déli oldal meleg sziklagyepen és molyhostölgyes erdőszegélyeiben az égszínkék hangyaboglárka, a kőtörmelékes, varjúhájakkal borított gyepeken pedig a kisszemes csinosboglárka él.
A kétéltűek közül árnyas, nedves élőhelyeken bukkanhatunk a nagy termetű gyepi békára, a kisebb erdei békára, a lomha barna varangyra és a sárga-fekete mintázatú foltos szalamandrára. A hüllőket leginkább a mészkősziklák repedéseiben rejtőzködő faligyík és a gazdag cserjeszintű melegkedvelő erdőkben élő erdei sikló képviseli. Az erdők övezte hegyorom madárvilága is rendkívül gazdag. A hegytető fölött minden évszakban hollók sokaságát láthatjuk, amint gyakran összetűznek a visszatelepülő, gyors röptű nagysólymunkkal, a vándorsólyommal és a környéken költő egerészölyvekkel.

A Bél nemzetség hajdani szállás területe fölé magasodó Bél-kő e vidék szent hegye, melynek csúcsán még a közelmúltban is áldozatot mutatott be a környék lakossága: Apostolok oszlása napján (július 15.) az új lisztből sütött első kenyeret, mint szentelményt felvitték a hegyre és a mészkőszikla tetejére helyezték. A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt monostor temploma a középkorban búcsújáró hely lett. A ciszterci monostor, melynek történetében nevezetes dátum 1241: a vesztes muhi csatából menekülő IV. Béla királyt itt éri be egy üldöző tatár csapat. A Bél-kő délkeleti oldalában Baranyi István remete 1720 körül épített remetelakot és kápolnát. A kicsiny Szentháromság remeteség 6 x 4 méter alapterületű kápolnájának csak az alapfalait találjuk meg a Disznós-kút nevű - mára elapadt - forrás mellett.

Kapcsolódó

Egerbakta - Baktató tanösvény

Egerbakta - Baktató tanösvény

2022.09.02. 09:05
Az egerbaktai tőzegmohás lápmedencék élővilágát, kutatástörténetét, a keletkezésükkel kapcsolatos hipotéziseket, valamint a környező natura 2000 terület természetvédelmi értékeit mutatja be a tanösvény.
A tavak egykor természetes közegükben élővizek voltak, ma már az un. eutróf tavak közé tartoznak. (Eutróf tavak: az oligotróf tavak természetes fejlődése ebbe az irányba tart. A tápanyag-ellátottság bőséges, a szervesanyag-termelés nagy. A fenékre kerülő elhalt szervezetek bomlása, valamint a bemosódó humusz jelentős oxigénmennyiséget fogyaszt, így az oxigénellátottság romlik. Feneküket vastagon borítja a tőzegsár. A bemosódó humusztól vizük rendszerint sötétbarna, oxigénkészletük nyáron teljesen elhasználódhat.) Röviden ez a jelenség akkor keletkezik, ha a természetes vízutánpótlás kevesebb, mint az elfolyás, illetve ha mindkettő minimálisra változik.
A három tavat körbe lehet járni. Az első kettő tó felszínét erősen benőtte a növényzet, viszont a harmadik (Felső-tó) megtekinthető. A lápot borító mohaszőnyeget jobbára a tőzegmoha képezi. Ez a faj elsősorban Észak-Európában a tajga övben és a magashegységekben gyakori, a Kárpát-medencére nem igazán jellemző. A Bükk klímája sem igazán kedvez nekik, mert csapadékszegény, de itt fennmaradásukat a hűvös mikroklíma is segítette. Sajnos már a láp a pusztulás tüneteit mutatja.A hazai Tőzegmohás láptavak megőrzése nagyon fontos számunkra. Egyrészt növény -és állatföldrajzi szempontból megőrizték azokat az elemeket, melyek a hűvösebb klímaidőszakok jellegzetes fajai voltak a Kárpát-medencében. Olyan különleges fajokkal rendelkeznek, melyek mára már Európa hűvösebb vidékeire jellemzőek, és a magashegységekbe húzódtak vissza. Másrészt a lápok lehetőséget biztosítanak múltunk megismerésére, így fontosak az egykori őskörnyezeti változások feltárásában is.
Az "egerbaktai tőzegmohás láptavak"-at 1978-ban nyilvánították védetté. A községtől gyalogosan 20 perc alatt megközelíthető terület szabadon látogatható. A gyalogtúrát kedvelők az almári vasútmegállóból sárga jelzésű turistaúton közelíthetik meg. Egerbakta felől a Tóvölgyön át kb. 25 km-re, a baktai Nagy tótól alig 70 méternyire, a Tóhegy oldalán fekszik a kis tőzegmohás láp, a tengerszint felett 280 m magasan. Mohaszintjében tőzegmohák által uralt fátlan láp. Mészben, tápanyagban szegény, savanyú talajú ill. vizű, kis kiterjedésű vizes élőhely, amelyben tőzegképződés zajlik. Az „egerbaktai tőzegmohás láp”, az ún. „Baktai-tavak” valójában három kör alakú tómederből (és öt kisebb, száraz mélyedésből) áll, amelyeket egy 600 méter átmérőjű, gyűrű-szerű gerincvonulat határol. A tavakat rejtő, vulkanikus kőzetekből, illetve kisebb részben átkovásodott homokból és aleuritból felépülő környezet határozott vulkánmorfológiai jegyekkel rendelkezik: nem elképzelhetetlen, hogy a Tó-hegy és közvetlen környezete egy vulkáni struktúra – vulkáni kúp, kráter; esetleg egy kitörési központhoz kapcsolódó utóvulkáni formaegyüttes – erősen lepusztult maradványa, nem lejtőmozgások hozták létre.
Tovább olvasom