Zöld vállalkozói díj - kiderült, kik lettek a díjazottak 2019.05.30. 21:40

Kiderült, kik nyerték 2019-ben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Zöld vállalkozás díját.

A védett természeti területeken folyó tevékenységek csak akkor lehetnek sikeresek, ha az ott élő emberek megtalálják benne a lehetőségeiket. A védett területeken – figyelembe véve azok célkitűzéseit – bizonyos tevékenységek természetvédelmi szempontok miatt korlátozva vannak, de léteznek olyan vállalkozások, melyek nemcsak hasznot formálnak a védett értékekből, de egyidejűleg hozzájárulnak a biológiai sokféleség megőrzéséhez, fejlesztéséhez is. Ezeket nevezzük szakszóval biodiverzitás-barát vagy zöld vállalkozásoknak. Az ilyen vállalkozások feltérképezését és értékelését szolgálta a Zöld Vállalkozói Díj, amely ebben az évben elsőként került kiírásra a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által. A díjátadóra 2019. május 30-án került sor, három kategóriában díjazták a vállalkozókat. A díjátadón Dudás György, a BNPI általános igazgatóhelyettese gratulált a díjazottaknak.

Szabó Attila, a működő vállalkozás kategória nyertese

A meglévő vállalkozás kategóriában Szabó Attila (Tard) nyert. Az ő vállalkozása több lábon áll: Tardon egy kis vendégházat üzemeltet 2010-től, növekvő vendégkörrel. Madármegfigyelő túrákat szervez a látogatói számára, elsősorban a Bükkbe és Hortobágy térségébe. Fő tevékenysége az állattartás, saját hucul lovaival és kecskéivel végez legeltetést. Az állományt fejleszteni kívánja (racka, cigája) valamint tervezi a Kárpát-medence őshonos pásztorkutyafajták tenyésztését is.

Szabó Tamás, az ötlet kategória nyertese

Az ötlet kategóriában Szabó Tamás (Radostyán) kerül díjazásra. Fiatal méhészként 11 éve gondoz 30 méhcsaládot tanulmányai és főállása mellett. A méhállományát szeretné felfejleszteni 100-150 családosra. Távlati tervei között szerepel egy méhes gyógy ház kialakítása, ahol az emberek profitálhatnak a méhek által nyújtott szolgáltatásokból és közben megismerkedhetnek a méhekkel és az álaluk nyújtott egészséges és természetes termékekkel. Ő a méhészetet tradicionális tevékenységnek tartja, mely a biológiai sokféleség megőrzéséhez is hozzájárul (lásd beporzás).

Tóth Lóránt, a különdíjas

Tóth Lóránt (Nagyvisnyó), fafaragó és népi iparművész különdíj elismerésben részesült. Fából készült dísz- és használati tárgyai számos magas elismerést és díjat kaptak. A termékek előállítását maga végzi, az értékesítésében a családja is segít. Munkássága teljes mértékben hagyományhoz kapcsolódó tevékenység, több régi elfeledett mesterséghez készít alapanyagokat (mézeskalács ütőfa, fából készült kulacsok, kékfestő nyomóalapanyagok). Büszke arra, hogy 2018 óta nincs olyan földrész a világon, ahová a termékei nem jutottak volna el.

Kevés kutatás történt eddig az ökoszisztémák állapotáról és annak hatásairól és nincs kielégítő tudásunk sem az ökoszisztémák nyújtotta szolgáltatások értékeléséről. Ebben segíti az EcoKarst projekt, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a Duna menti pályázó országok karsztos területeinek a védelméhez és azok fenntartható fejlődéséhez. A karsztos területek az egyik legsérülékenyebb tájelemeink, melyek ráadásul igen gazdag növény- és állatvilágnak is otthont biztosítanak. A pályázat hálózatos jellegéből fakadóan lehetősége nyílik a részt vevő országok szakembereinek az információk, tapasztalatok és a náluk bevált gyakorlatok megosztására, cseréjére.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló ECO KARST projekt, hét országot és tizenhat partnerszervezetet érint a 2017 januárjától 2019 júniusáig tartó megvalósítási időszakban.

Első körben feltérképeztük a térség ökoszisztémájához kapcsolódó szolgáltatásokat, értékeltük azokat. Megvizsgáltuk a térség gazdasági adottságait, kiemelten a biodiverzitás-barát vállalkozások meghonosításának, kialakításának lehetőségeire. Az eredmények az egyes karsztos mintaterületek „akcióterveiben” jelennek meg, melyek elkészítéséhez több körös műhelytalálkozókat szerveztünk, ahol a térségben élők – a körülöttünk tevékenykedő társadalmi szervezetek, hatóságok, gazdálkodók, turisztikai menedzserek – aktív bevonása is megtörtént.

A térségben élő zöldvállalkozások megerősítését szolgálta egy képzés, amelynek keretében a résztvevőknek gazdasági, vállalkozás-ismereti, kommunikációs ismereteket adtunk át. Igazgatóságunk Zöld Vállalkozási díjat hirdetett két kategóriában, meglévő vállalkozások és új zöld vállalkozási ötletek terén.

Az ECO KARST projektnek vállalt feladata ugyanakkor az is, hogy a projekt során összegyűjtött információk, elemzések és megszületett eredmények alapján a résztvevők olyan módszertant dolgozzanak ki, melyet a későbbiekben más országok, természetvédelmi szervek is hasznosíthassanak a saját területükön. Más karsztos nemzeti parkokkal – mint mintaterületekkel – való együttműködés segíti egyben a stratégiai tervezést, a legjobban bevált gyakorlatok használatát, természeti és kulturális erőforrásaink bölcsebb használatát. ennek érdekében karsztterületek védelmét célzó közös stratégia is készül.

--------------------------------------------------------------

A pályázattal kapcsolatos általános információk:

A pályázat azonosítója:

DTP1-159-2.2

Projekt angol megnevezése:

„ECO KARST – Ecosystem services of karst areas – driving force of local sustainable development”

Program:

Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020

Projekt indításának dátuma

2017. január 1.

Projekt befejezésének dátuma

2019. június 30.

Kedvezményezett (vezető partner):

Szlovén Erdészeti Szolgálat (Szlovénia)

Partnerek:

Notranjska Regionális Park (Szlovénia)

Žumberak - Samoborsko gorje Nature Park (Horvátország)

Kalkalpen Nemzeti Park (Ausztria)

Global Nature Fund (Németország)

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

MTA Ökológiai Kutatóintézet

Apuseni Nature Park / Romsilva (Románia)

Network of Protected Areas of Dinarides – Dinaric Arc Parks (Montenegró)

Center for energy, environment and resources – CENER21 (Bosznia-Hercegovina)

Cantonal Public Institution for the Protected Natural Areas Sarajevo – CPE PAM (Bosznia-Hercegovina)

Tara National Park – PU NPTara (Szerbia)

A projekt teljes költségvetése:

2 263 660,5 EURO

ebből EU-s támogatás

1 427 776,87 EURO

A BNPI teljes költségvetése

133 190 EURO

ebből EU-s támogatás

113 211,5 EURO

tagállami hozzájárulás

19 978,5 EURO

Projekt honlap:

www.interreg-danube.eu/approved-projects/eco-karst

„A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.”

Kapcsolódó

Olasz-kapui tanösvény

Olasz-kapui tanösvény

2018.11.19. 15:52
A karsztfennsíkon vezető tíz kilométeres körtúra bejárása közben felfedezhetjük a barlangok világát, a különleges élővilággal büszkélkedő hegyi réteket és a bükkerdőket is. Legmagasabb pontja a fennsík peremét jelző „Kövek” vonulatának tagja, a Tar-kő, ahonnét nagyszerű kilátás nyílik a Déli-Bükkre, de tiszta időben az Alföld és a Mátra is látható. A tanösvény kiindulópontja a Szilvásvárad felől személykocsival is megközelíthető Olasz-kapui parkoló, bejárása pedig fél-vagy egész napos túraélményt jelent.
Bükk-fennsík – Olasz-kapui TanösvényAz Olasz-kapui Tanösvény (Olasz kapu – Fekete-sár-rét – Tar-kő – Őserdő – Káposztáskert-lápa – Olasz-kapu) geológiai, felszínalaktani, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti ismereteket egyaránt nyújt. Megismerkedhetünk az antropogén eredetű hegyi rétek (Fekete-sár-rét, Zsidó-rét) gazdag karsztforma-kincsével (karrmezők, karsztvápák, töbörcsoportok), a fennsíkperemi bércek karros felszíneivel, gazdag élővilágot rejtő sziklagyepjeivel (Tar-kő), az Őserdő 24 hektár területű montán bükkösével (amelyet 1942-ben nyilvánították védetté), a Nagy-fennsík nyugati felének leghosszabb töbörsoros völgyével (Káposztáskert-lápa) és az ország legmagasabban elhelyezkedő barlangjával: a hegység legidősebb forrásbarlang-nemzedékéhez tartozó Kőrös-barlanggal.Az Olasz-kapui Tanösvényt (Olasz kapu - Fekete-sár-rét - Tar-kő - Őserdő - Káposztáskert-lápa - Olasz-kapu) bejárva geológiai, felszínalaktani, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti ismereteket egyaránt kapunk.Megismerkedhetünk az antropogén eredetű hegyi rétek (Fekete-sár-rét, Zsidó-rét) gazdag karsztforma-kincsével, a fennsíkperemi bércek karros felszíneivel, gazdag élővilágot rejtő sziklagyepekkel, a fokozottan védett Őserdő öreg bükkösével, az ország legmagasabban elhelyezkedő barlangjával.
Tovább olvasom