Szervezeti felépítés

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság az ország legváltozatosabb természeti adottságú észak- magyarországi területén látja el a természetvédelem sokoldalú feladatait.

Az Igazgatóság működési területén az Alföld erdős-sztyepp növényzetét, a Tisza-menti árterek ligeterdőit, vizesélőhelyeit, a dombvidékek hagyományos tájhasználatokkal formált mozaikjait és a középhegységek változatos erdőtársulásait, hegyi rétjeit, sziklagyepeit egyaránt megtaláljuk.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 892 564 hektáros működési területén (Nógrád, Heves, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben) egy nemzeti park, 9 tájvédelmi körzet, valamint 14 természetvédelmi terület található.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság alapfeladatai

Az Igazgatóság működési területén ellátja a veszélyeztetett állat- és növényfajok védelmével, az élőhelyek fenntartásával és rehabilitációjával, a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat, működteti a területi monitorozó és információs rendszert, szervezi és irányítja a régészeti örökség védelmében is közreműködő természetvédelmi őrszolgálatot, továbbá természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint turisztikai létesítményeket tart fenn, a szemléletformálás jegyében pedig természetvédelmi, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységet végez.

Ellátja a vagyonkezelésében lévő természeti területekkel kapcsolatos vagyonkezelői feladatokat (állattenyésztés, extenzív növénytermesztés, természetvédelmi célú erdőkezelés és vadállomány- kezelés, ökoturisztikai feladatok), valamint a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat. Szakértőként közreműködik − a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságok, önkormányzatok megkeresése esetén − a természetvédelmi hatósági, szakhatósági, valamint a tájvédelmi szakhatósági eljárásokban és a településrendezési tervek véleményezésében..

Igazgatóságunk alapfeladatait tehát az alábbiakban foglalhatjuk röviden össze:

  • Védett területek természetvédelmi kezelése, fenntartása, élőhely-fejlesztés, élőhely-rekonstrukció
  • Fajmegőrzési programok
  • Élettelen természeti értékek megőrzése, kultúrtörténeti és tájképi értékek megőrzése – tájvédelem, régészeti örökség védelme
  • Természetvédelmi Őrszolgálat működtetése
  • Természetvédelmi célú kutatás, monitorozás. Természetvédelmi adatbázisok fenntartása, adatszolgáltatás, szakvélemények adása hatóságok számára.
  • Természetvédelmi tervezés - Területek védetté nyilvánítása, kezelési tervek, Natura 2000 fenntartási tervek elkészítése
  • Természetismereti bemutatás, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési tevékenység
  • Ökoturisztikai szolgáltatások, programok, látogatóközpontok üzemeltetése
  • Génmegőrzési tevékenység Védett őshonos haszonállatok és hagyományos gyümölcsfajták megőrzése

Minden, fent felsorolt területet érintő kiemelten fontos, nagy számban keletkező, jogszabályban is előírt feladatunk a hatóságok, önkormányzatok megkeresése esetén szakvélemények nyújtása, tervek – például településrendezési tervek, települési arculati kézikönyvek – véleményezése. Fejlesztéseinket – elemi költségvetésünkön túl – elsősorban pályázati forrásokból tudjuk megvalósítani.

1/2020. (I. 24.) AM utasítás: a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzat kiadásáról.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 1233/1/2020. (III.24) számú Igazgatói Utasítás az AM utasításban foglalt egységes SZMSZ Igazgatóságra vonatkozó sajátosságaival történő kiegészítésére

Kapcsolódó

2022/1. - 2. Welcome to Eger

2022/1. - 2. Welcome to Eger

2022.08.23. 15:22

Willkommen in Eger

[13.03.2022-19.03.2022]

Wir sind beide am Sonntag den 13.03 angekommen. Da der 15.03 der ungarische Nationalfeiertag ist, war auch der Montag frei. Glücklicherweise hatten sich Kornelia und Balazs bereits Gedanken um die Gestaltung der beiden Tage gemacht und zeigten uns Eger und die Umgebung. Am Montag waren wir in Cserépfalu wandern und besichtigten die Suba-lyuk höhle, den Felhagyott kőfejtő Aufschluss und den Odor Castleruin Ausblick. Nach der Anstrengung gingen wir gemeinsam in einem Restaurant in einem Nachbarort essen.

Dienstag, der 14.03 sind wir in die Innenstadt von Eger gefahren. Angefangen bei der Eszterházy Universität gab uns Kornelia eine Stadtführung und wir liefen unter anderem am Minarett vorbei, hoch zur Burg. Wir sahen uns den Heldensaal an und im gotischen Bischofspalast die Ausstellung über die Besetzung von Eger. Anschließend war es kurz vor vier, eine wichtige Uhrzeit für Eger. Um 15.52Uhr wird jeden Tag ein Schuss aus einer antiken Waffe abgefeuert, um an die Besetzung von 1552 zu erinnern.

Am Mittwoch (15.03) war unser erster richtiger Arbeitstag, an dem wir erst allen vorgestellt wurden und uns anschließend begannen genauer mit dem Nationalpark zu beschäftigen. Am nächsten Tag ging es dann auch direkt in die Natur bei Bükkzsérc, um Pinienbäume (Pinus pinea) von einer Grasfläche zu entfernen. Diese beinhaltet eine wichtige und geschützte Flora und Fauna die durch die invasiven Bäume gefährdet wird.

Samstags beteiligten wir uns an einer Müllsammelaktion in Andornaktálya.

Tovább olvasom