Szervezeti felépítés

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság az ország legváltozatosabb természeti adottságú észak- magyarországi területén látja el a természetvédelem sokoldalú feladatait.

Az Igazgatóság működési területén az Alföld erdős-sztyepp növényzetét, a Tisza-menti árterek ligeterdőit, vizesélőhelyeit, a dombvidékek hagyományos tájhasználatokkal formált mozaikjait és a középhegységek változatos erdőtársulásait, hegyi rétjeit, sziklagyepeit egyaránt megtaláljuk.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 892 564 hektáros működési területén (Nógrád, Heves, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben) egy nemzeti park, 9 tájvédelmi körzet, valamint 14 természetvédelmi terület található.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság alapfeladatai

Az Igazgatóság működési területén ellátja a veszélyeztetett állat- és növényfajok védelmével, az élőhelyek fenntartásával és rehabilitációjával, a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat, működteti a területi monitorozó és információs rendszert, szervezi és irányítja a régészeti örökség védelmében is közreműködő természetvédelmi őrszolgálatot, továbbá természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint turisztikai létesítményeket tart fenn, a szemléletformálás jegyében pedig természetvédelmi, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységet végez.

Ellátja a vagyonkezelésében lévő természeti területekkel kapcsolatos vagyonkezelői feladatokat (állattenyésztés, extenzív növénytermesztés, természetvédelmi célú erdőkezelés és vadállomány- kezelés, ökoturisztikai feladatok), valamint a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat. Szakértőként közreműködik − a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságok, önkormányzatok megkeresése esetén − a természetvédelmi hatósági, szakhatósági, valamint a tájvédelmi szakhatósági eljárásokban és a településrendezési tervek véleményezésében..

Igazgatóságunk alapfeladatait tehát az alábbiakban foglalhatjuk röviden össze:

  • Védett területek természetvédelmi kezelése, fenntartása, élőhely-fejlesztés, élőhely-rekonstrukció
  • Fajmegőrzési programok
  • Élettelen természeti értékek megőrzése, kultúrtörténeti és tájképi értékek megőrzése – tájvédelem, régészeti örökség védelme
  • Természetvédelmi Őrszolgálat működtetése
  • Természetvédelmi célú kutatás, monitorozás. Természetvédelmi adatbázisok fenntartása, adatszolgáltatás, szakvélemények adása hatóságok számára.
  • Természetvédelmi tervezés - Területek védetté nyilvánítása, kezelési tervek, Natura 2000 fenntartási tervek elkészítése
  • Természetismereti bemutatás, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési tevékenység
  • Ökoturisztikai szolgáltatások, programok, látogatóközpontok üzemeltetése
  • Génmegőrzési tevékenység Védett őshonos haszonállatok és hagyományos gyümölcsfajták megőrzése

Minden, fent felsorolt területet érintő kiemelten fontos, nagy számban keletkező, jogszabályban is előírt feladatunk a hatóságok, önkormányzatok megkeresése esetén szakvélemények nyújtása, tervek – például településrendezési tervek, települési arculati kézikönyvek – véleményezése. Fejlesztéseinket – elemi költségvetésünkön túl – elsősorban pályázati forrásokból tudjuk megvalósítani.

1/2020. (I. 24.) AM utasítás: a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzat kiadásáról.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 1233/1/2020. (III.24) számú Igazgatói Utasítás az AM utasításban foglalt egységes SZMSZ Igazgatóságra vonatkozó sajátosságaival történő kiegészítésére

Kapcsolódó

2023/1 1. Sziasztok!

2023/1 1. Sziasztok!

2023.04.19. 14:34
Hallo zusammen! Mein Name ist Hanna und ich bin die neue Freiwillige der Organisation kulturweit aus Deutschland. Ich werde bis Ende August dieses Jahres in Eger bleiben. Hier sind ein paar Fakten über mich: Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf namens Trautmannshofen in Bayern, das in der Nähe der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz liegt. Die nächstgrößere Stadt ist Nürnberg (Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört.) Im Februar bin ich 23 Jahre alt geworden. Zusammen mit meinen Eltern wohne ich noch in Trautmannshofen. Mein älterer Bruder Lukas wohnt in Neumarkt. In meiner Freizeit bin ich gerne draußen, gehe wandern oder fahre mit dem Fahrrad. Außerdem lese ich gerne spannende Romane oder Krimis und gehe an den Wochenenden mit Freunden aus. Nachdem ich 2016 meinen Realschulabschluss gemacht habe, habe ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der örtlichen Öko-Brauerei "Neumarkter Lammsbrau" gemacht. Seit 2019 war ich bei der Thule GmbH in Neumarkt im technischen Kundendienst tätig. Nun war es Zeit für ein neues Abenteuer! Da ich schon immer mal für eine gewisse Zeit im Ausland arbeiten wollte, nutzte ich die Gelegenheit und bewarb mich für den Naturfreiwilligendienst bei kulturweit. Glücklicherweise wurde ich angenommen und mir wurde angeboten, den Freiwilligendienst im Bükk-Region Geopark in Eger, Ungarn zu absolvieren. Ich habe das Angebot angenommen und bin nun glücklich und neugierig, welche Erfahrungen dieser neue Lebensabschnitt für mich bringen wird!
Tovább olvasom