Bujár (SK)

3
Bujár (SK)
Bujár (SK)
Bujár (SK)

Korlátozásokkal látogatható!

Története, értéke

A Kalonda melletti Bujár nevű vízmosásos árokban, a magyar határ mellett, látványos eróziós feltárásokban bukkannak felszínre a Bukovinkai Formáció folyóvízi kavicsrétegei és az egykori vulkáni hamufelhőből leülepedett riodácit tufarétegei. Az árokban továbbá értékes alsó miocénkori (19 millió éves) kövesedett famaradványok és levéllenyomatok is találhatók. A tufaréteg alatti homokkőpad a magyarországi oldalon ismert ipolytarnóci lábnyomok hordozója, a szlovákiai oldalon azonban ezidáig csak a felette fekvő tufaréteg növénylenyomatait sikerült azonosítani (Daphnogene polymorpha, Pungiphyllum cruciatum, Sabal major, Calamus noszkyi, Magnolia mirabilis, M. dianae, M. kristinae, Platanus neptuni, Litsea ipolytarocensis, Cassia berenices - J. Kučerová, 2005). Ezek a maradványok meleg, nedves, szubtrópikus éghajlatról tanúskodnak, amikor vidékünket sűrű ártéri erdők borították pálmákkal, babérokkal, magnóliákkal és számos tűlevelű fajokkal.

A helyszínhez nem vezet jelölt turistaösvény.
Védelmi fokozat: 1


Kapcsolódó