Természetvédelmi fejlesztések a kaptárkövek környezetében 2019.03.06. 08:35

A Szomolya településhatárában lévő vén-hegyi (kaptár-réti) kaptárkövek védett természeti területen találhatók, mely természetvédelmi és vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.


A természetvédelmi terület egyúttal terepi bemutatóhely is (turistaút vezet oda), ezért itt egy olyan természetvédelmi szempontú fejlesztés történt 2018 folyamán, amelynek turisztikai vonatkozása is van: a "Szomolyai kaptárkövek természetvédelmi terület" az aspiráns Bükk-vidék Geopark egyik legjelentősebb geotópja, geoturisztikai vonzereje.

A természetvédelmi terület és terepi bemutatóhely (Kaptárkő tanösvény) madártávlatból


A fém járóplatformok (melyek alapos swot-elemzés, sok-sok szakmai egyeztetés és átgondolt tervezés nyomán készültek el) alapvetően a taposási erózió megszüntetését, a sérülékeny riolittufa-sziklák megóvását szolgálják, ugyanakkor a látogatás megkönnyítését és a tájékoztatást is lehetővé teszik. A szomolyai terepi bemutatóhely a BNPI Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Programja keretében készült el.


A IV. sz. kaptárkő (Királyszéke) látványa a 4. sz. állomás platformjáról


Az 1. és 2. állomás látképe a jelképes kapuzattal: a Kaptárkő tanösvény szabadon és ingyenesen látogatható.


A terepi bemutatóhely összes infrastruktúraelemének áttekintő látképe


A terepi infrastruktúra-elemek (egy tájékoztatótáblás építmény, szigetüzemű napelem-rendszerrel működtetett kamerák, kapuk, pihenőbútorok, járófelületek) minőségéről a kivitelező Geoteam Kft. szakemberei, alvállalkozóik, tervezői művezető, műszaki ellenőrök és a műszaki szabványok gondoskodtak.


Az 5. sz. állomás pavilonja (ismertetőtáblákkal, kőzetbemutató gabionfallal, pihenőbútorzattal) a hajdani kőfejtőudvarban


Az 5. sz, és a 4. sz. állomás összképe a biztonságos bejárást segítő infrastruktúra-elemekkel


Az V. és IV. sz. kaptárkövek a járóplatformokkal, valamint az 5. sz. állomás


A kaptárkövek megóvását szolgáló jogszabály – 17/2014. (X. 27.) FM rendelet – alapján a fülkés sziklák környezetében a „nem őshonos” növényzet, a sziklákat károsító cserjék eltávolítása is megtörtént. A látogatható helyszíneken pedig faszerkezetes lépcső, korlát kiépítése szolgálja a bemutatást: pl. a cserépváraljai Nagy-kúp és az egri „Mész-hegy–Nyerges-tető helyi védett terület” esetében. Néhány sziklaalakzat lézer-szkennelésére is sor került dokumentációs, kutatási céllal, illetve a bemutatás, ismeretterjesztési szándékával. A 3d-s modelleket itt lehet megtekinteni.


A "Kaptárkő tanösvény" terepi bemutatóhely térképe


2018-ban több ismeretterjesztő kiadvány (könyv, geoturisztikai atlasz, térképes leporelló) is elkészült, valamint egy weblap, amely az aspiráns Bükk-vidék Geopark keretében mutatja be a Bükkalja eme különös értékeit (a tartalomfeltöltés folyamatos).


A VII. sz. kaptárkő előterében kiépített 2. sz. állomás platformja. Háttérben a VIII. sz. kaptárkó az 1. sz. állomással


Az 5. sz. állomás pavilonjának tájékoztatótáblái a Bükkalja kőkultúráját és a felépítőkőzetek keletkezését mutatják be


A be-, illetve kiléptetőkapuk egyike


Szigetüzemű napelemrendszer működteti a természetvédelmi terület webkameráit


A IV. sz. kaptárkő (Királyszéke)


A VIII. sz. szikla - ismertetőtáblával


A VII. sz. kaptárkő - ismertetőtáblákkal


A jelképes kapu mindig nyitva áll. A terepi bemutatóhely belépőjegy nélkül, szabadon látogatható


Ez év tavaszán tájékoztató- és ismertetőtáblák kihelyezése, valamint egy "esőházikó" megépítése zárja a projektet.


Az 5. sz. állomás pavilonja építés közben...


...és készen


A természetvédelmi kezelő, a Bükki nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Szomolyai Önkormányzat és a helyi közösségek szeretettel várják a látogatókat, a közelmúltban Hungarikum címmel kitüntetett kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra iránt érdeklődőket!




Kapcsolódó

Répáshuta - Nagyvisnyó - Nagymező - Kis-kőháti zsomboly Tanösvény

Répáshuta - Nagyvisnyó - Nagymező - Kis-kőháti zsomboly Tanösvény

2018.05.13. 10:55
A tanösvény a Bükk-fennsík különleges felszínalaktani formakincsei közül a Kis-kőháti-zsombolyt – vízgyűjtő területét vesztett, fosszilis víznyelőbarlangot – és a Nagymező fokozottan védett növényvilágát mutatja be.
A tetőközeli zsombolyok a hegység legidősebb karsztalakulatai, valószínűleg későpliocén korú vagy öregebb víznyelőbarlangok táplálóterületüket és tölcsérjüket vesztett maradványai, mint például a Kálmán-réti-, a Kis-Kőháti-, a Lyukas-gerinci- és a Mélysár-bérci-zsomboly. Ehhez a bükki viszonylatban idősebb, tetőközeli zsombolynemzedékhez tartozik, a tanösvény által érintett Kis-kőháti-zsomboly is, amely néhány százezer évvel korábban víznyelőként működött. A Bükk legnagyobb felszíni karsztformája a Nagy –mező poljéja (karsztvápája ): olyan nagy területű, karsztosodó kőzetbe mélyülő karszttál, amelynek alját töbrök, ikertöbrök (uvalák), víznyelők tagolják. A Nagy-mező sűrű töbörhálózatát a tetők felől lefutó völgyek egykori, többnyire időszakos vízfolyásai hozták létre.
A Nagymező hazai viszonylatban egyedülálló 900 méter tengerszint feletti magasságával. Megfigyelhetjük a karszthegységek jellegzetes víznyelőit. A túra érinti Három-kőt, ahonnan páratlan kilátás nyílik a Bükk déli részére, tiszta időjárás esetén a Tokaj-hegy és a Tisza-tó is látható.
Időtartam: 1 óra
Közepes nehézségű túra.Állomások:1. – Kis-Kőhát-nyereg (indítóállomás) 2. – Kis-kőháti-zsomboly (tábla) Bükki viszonylatban a legidősebb barlangok közé tartozik, amely néhány százezer évvel korábban víznyelőként működött. 3. – Nagy-mező (fokozottan védett terület) (tábla) A Bükk legnagyobb karsztvápája, amelynek alját töbrök, ikertöbrök (uvalák), víznyelők tagolják. Erdőirtás nyomán keletkezett hegyi rét számos növényritkasággal.

Vezetőfüzet:bkk-fennsiki_tanosvenyek.7.pdf
Tovább olvasom