Sasszinkron 2019.01.17. 15:49

Sasok és egyéb madarak számbavétele a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.

Év eleje lévén elérkezett a téli sasszámlálás ideje is. Ez a tájegységenként változó múltra visszatekintő, de mára már országos méretűvé váló program célja, hogy a természetvédelmi szakemberek - érdeklődők, aktivisták minél szélesebb körű bevonása mellett – pontos képet nyerjenek a Kárpát-medencében telelő különböző sasfajok állományáról. A szándék és az első megvalósulás a 90-es évek közepére, helyileg pedig a Dél-hevesi Tájegységbe nyúlik vissza, ahol az első sasszinkronok lezajlottak. Az akkor kidolgozott módszertan azóta sem változott; a lényeg, hogy minél nagyobb területet - lehetőleg a tájegység teljes működési területét - lefedve évről-évre változatlan bejárási útvonalak mentén egy napon belül, azaz szinkron jelleggel kutassuk fel az adott térségben előforduló sasokat. Idén január 12-én a reggeli órákban a területi blokkok bejárási útvonalain szakemberek vezetésével indultak útnak a néhány fős csapatok, hogy a délutánig tartó séta során az útjukba eső megfigyeléseket - a faj, lehetőség szerint a megfigyelt példány korának és mozgásának, valamint az időpont óra-perc pontosságú feltüntetésével – térképre rögzítse. A nap végén történik az adatlapok és térképek adatainak összesítése, amikor is lehetőség van az egyazon egyed többszöri és/vagy több csapat által történt megfigyelés okozta duplikátumok kiszűrésére, azaz a minimum példányszámok meghatározására. A program ezen szakasza a Dél-hevesi térségben hagyományosan a Tarnaszentmiklósi Vadászházban zajlik, ahol a jelentős számú résztvevő (30-40 fő) a kötelező papírmunka mellett meleg étellel tudja pótolni az egész napos séta során elégetett kalóriákat, némi nemű itallal pedig a folyadékveszteséget.

Több tíz embert megmozgató program lévén már jó előre meghirdetésre kerül annak dátuma, amikor még természetesen nem tudható, hogy az időjárás mennyire lesz kedvező. Több éves tapasztalat szerint a számlálás sikere soha nem a szervezésen vagy éppen a részvételi szándékon múlik, hanem az időjárás „alkalmasságán”. Volt olyan alkalom, mikor a nap folyamán olyan köd ereszkedett a tájra, ami nem csak a madárszámlálást tette lehetetlenné, de a már terepen lévők koordinációját is igencsak megzavarta, míg máskor az eső vagy éppen a rendkívüli hideg nehezítette a bejárást. Szerencsére az idei évben hóval borított terepen, kiváló láthatósági viszonyok között zajlott a sasszinkron, ami az eredményekben is megmutatkozik.
És ha már az eredményeknél tartunk, lássuk azokat számokban, néhány kiegészítő információval ellátva.
2019-ben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, annak döntően síkvidéki és hegylábi területeire összpontosítva, 33 csapat részvételével, azaz 33 területi egységen, optimális lefedettséget biztosítva zajlott a számlálás. Ennek során minimum 137 sas került távcső-lencsevégre, melyből 84 volt parlagi sas, 51 rétisas, valamint 2 példány esetén nem volt lehetséges a pontos fajmeghatározás. Az országos összehasonlításban még mindig kimagasló számok azt mutatják, hogy az igazgatóság fent említett régiói, úgymint a Mátra és a Bükk hegylábi területei, de különösen a Heves-Borsodi-sík a mai napig rendkívül fontos szerepet játszanak egyes sasfajok áttelelésében.

A Hevesi-síkon megfigyelt parlagi sasok egyike. Jeladóval felszerelt, öreg tollruhás példány. Foto: Kovács András

Ahogyan arra a cím is utal, természetesen a sasok mellett az egyéb utunkba eső madártani érékek is feljegyzésre kerültek, így elmondható, hogy a térségben több száz egerészölyv és vörös vércse próbálja átvészelni a telet, de szép számban kerültek elő a kékes rétihéja, valamint a gatyás ölyv egyedei is. A résztvevők zöme valamilyen ritkább fajt is látott, így a megfigyelt fajok listájára került a vándorsólyom, a kis sólyom, a réti fülesbagoly, vagy éppen a vörösnyakú lúd.

Az eredmények és a résztvevők lelkesedése nem kevésbé arra ösztönöznek, hogy a hagyományoknak megfelelően a következő év januárjában is megszervezzük a sasszinkront!
Borbáth Péter - DHTE

Borbáth Péter
természetvédelmi őr

Kapcsolódó