Szélkiáltó tanösvény

2
Szélkiáltó tanösvény
Szélkiáltó tanösvény

A Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet a Borsodi-Mezőség és a Borsodi-nyílt ártér nevű kistájakon terül el.1989-ben alapította a KVM miniszter a 9/1989. (VIII.24)-i rendeletével, 9168,3 hektár területtel. A védetté nyilvánítás ebben a rendeletben kihirdetett célja: „a még háborítatlan sztyepprétek fajgazdag növény- és állatvilágának, a természetes pusztai környezetben élő túzok, valamint a tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme” volt.

A 14/1993. (IV.7.) KTM rendelettel történt bővítése után kiterjedése 17.932,2 ha-ra nőtt. A tájvédelmi körzet felszíni formáit a Bükk hegységből érkező patakok, folyók, illetve a Tisza formálták. Északi részét a hajdani patak és folyómedrekben kialakult mocsarak, és a köztük lévő hátakon található gyepek és szántók uralják. Délről a Káptalani Nagy-tanya-Eperjes-tanya-Montáj-tanya vonaláig hatoltak régen a Tisza árvizei, nyers öntéstalajjal borítva be a tájat, elsimítva a domborzati különbségeket. Az Északi-középhegységből érkező kisebb nagyobb vízfolyások a tájvédelmi körzet mai területére érve meglassultak, számtalan ágra bomolva elvesztek a vízreszomjazó pusztában, vagy áradások idején egyesültek a medréből kilépett Tisza vizével.

A természet mellett a tájvédelmi körzet mai képét az ember alakította. A löszhátak nagy részét felszántotta, a gyepterületeket legeltette, kaszálta. Előbb kiirtotta a nagy egybefüggő erdőket, majd kisebb erdőket, facsoportokat, fasorokat telepített. Csatornákat, árkokat ásott, tanyákat, állattartó telepeket épített. A hagyományos tapasztalati paraszti gazdálkodás eredményeképpen természetvédelmi szempontból értékes, speciális állat és növényvilág alakult ki a területen, amely a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet megalakítását indokolta, és amely bemutatását szolgálja ez a tanösvény. A terület kiemelkedő természetvédelmi értékei már évtizedekkel korábban felkeltették a figyelmet, és helyi védett területté nyilvánítottak két területet, melyek ma is a tájvédelmi körzet részei: a Tiszabábolnai sziki tölgyest (04/49/TT/85 273 hektár) és a Szilpusztai szikes rétet (04/50/TT/85 119 hektár).

A tájvédelmi körzet az országos védelem mellett alábbi védettségi kategóriák által érintett: Különleges Természetmegőrzési Terület (HUBN20034 Borsodi-Mezőség), Különleges Madárvédelmi Terület (HUBN10002 Borsodi-sík), a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó terület (Site No.: 1745 Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet).

A tanösvény szabadon látogatható és ingyenes.

A tanösvény állomásai:


1. Kata-kerti lejáró (A Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet bemutatása),

2. Nagyszéklápa-tanya (A Borsodi-Mezőség természeti értékei),

3. Fehérló-csárda (A Borsodi-Mezőség vizes áélőhelyeinek rehabilitációja),

4. Nagy-szék-lápa, Csincse-part (A Borsodi-Mezőség hajdani és mai vízfolyásai),

5. Nagy-szék-lápa, Agyagos-csatorna torkolata (A Nagy-Szék-lápa élővilága),

6. Agyagos-domb (A batúzi löszgyepek és a Batúz-ér élővilága),

7. Szentistváni út (Vizesélőhely-rehabilitációs munkák a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzetben),

8. Vaskapu (Egy ősi folyómeder főcsatornává válása),

9. Salamontai-híd (A Csincs ősi medrének állat- és növényvilága),

10. Salamonta (Ember a pusztában. A szentistváni út).

Tiszabábolna külterület
Hossz: 14,51 km
Nehézség:  1
Burkolat minősége: Más: 20% (2,9 km); Föld: 70% (10,16 km); Köves: 10% (1,45 km)
Összes emelkedő: 30 m
Összes lejtő: 30 m

Kapcsolódó