Tari Lőrinc udvarházának romjai

7
Tari Lőrinc udvarházának romjai
Tari Lőrinc udvarházának romjai
Tari Lőrinc udvarházának romjai
Tari Lőrinc udvarházának romjai
Tari Lőrinc udvarházának romjai
Tari Lőrinc udvarházának romjai
Tari Lőrinc udvarházának romjai

Látogatható.

Luxemburgi Zsigmond híres főpohárnoka, Tari Lőrinc 1370 körül született Tar községben, a Rátót nemzetség Tari ágából.

Zsigmond a magyar trónt az Anjou-korban felemelkedett bárókkal kötött 1387-es megállapodás alapján foglalta el. Amikor az egyezség megszegése miatt 1401-ben, majd 1403-ban a bárók az egyezség megszegése miatt felháborodott bárók Zsigmondra támadtak, Tari Lőrinc élete kockáztatásával védte meg az uralkodót. Hűségének köszönhető, hogy 1405-ben és 1406-ban pohárnokmester lett, ezzel az ország zászlósurai közé emelkedett, ugyanekkor, 1405 és 1407 között a honti és a nógrádi főispán tisztségét is betölthette. 1408-ban az új királyné, Cillei Borbála udvartartásának egyik vezetője lett pohárnok- és asztalnokmesteri, valamint fősáfári minőségben.

A Sárkány lovagrend megalapítása után Lőrinc a lovagrend tagja lett, legalábbis erre következtethetünk Tar Lőrinc és feleségének a tari templom déli kapuja feletti címeréből.

1407. április 26-án Tari Lőrinc kéréssel fordult az uralkodóhoz, melynek hatására Zsigmond király városi kiváltságlevelet adományozott Pásztónak. E privilégiumlevélben a város lakóit a budai polgárokkal egyenlő jogokkal ruházta fel az uralkodó.

Tari Lőrinc számos több külföldi diplomáciai útja mellett zarándokként ellátogatott Írországba is, ahol felkereste a mérges gőzökről híres Szent Patrik barlangot. Zarándoklata történetét és a barlangi hallucinációit később tollba mondja a vele utazó Jacobus Yonge ír jegyzőnek, amelynek másolatát ma egy, a British Library-ban található kódex, Magyarországon pedig a Gyöngyösi-kódex őrizte meg.

Udvarházának romjai Taron ma is látogathatóak.

Kapcsolódó