Befejeződtek a fatelepítések a „Gazdákkal a szalakótákért” programban 2018.04.24. 15:54

A „Szalakóta védelme a Kárpát-medencében” Life+ projekt keretén belül 2017. őszén és 2018. tavaszán több mint 1500 facsemetét ültettünk el a helyi gazdálkodókkal összefogva a Dél-hevesi Tájegység területén.

A „Farmers for Roller” program célja egy olyan „gazdahálózat” létrehozása, melyben folyamatosan együttműködünk a gazdálkodókkal a különböző szalakóta védelmi akciókban. A kölcsönös kommunikáció és a kapcsolattartás nagyon fontos a természeti értékek megóvása érdekében.

A főként Európai Unió által finanszírozott pályázat egyik legjelentősebb célkitűzése a szalakóta számára alkalmas élőhelyek fenntartása, azok védelme és új költőhelyek létrehozása.A program másik kiemelkedő feladata a hosszútávon fenntartható fajvédelem biztosítása, amely esetünkben 1500 darab 1-1,5 méteres őshonos fajú facsemete telepítését és mesterséges D-típusú odúk kihelyezését jelentette.


Facsemeték telepítése 2017. őszén

A projekt során igyekeztünk bevonni azokat a földtulajdonos gazdálkodókat, akik érdekeltek a szalakóta védelmében. Összesen 30 gazda vett részt a pályázat ezen akciójában közösen együttműködve a nemzeti park szakembereivel.


Mesterséges odú kihelyezése

A helyszínek kiválasztása szakmai szempontok szerint történt: azokat a gyepeket és csatornapartokat választottuk ki, melyek megfelelnek a szalakótáknak, vagy pótolni szerettük volna a már hiányos facsoportokat, fasorokat. A területek pontosítása után előzetesen egyeztettünk az illetékes gazdálkodókkal és közösen, vagy a nemzeti park kollégáival elültettük a csemetéket.


Fasor pótlása

A fákat és a hozzájuk tartozó egyedi védőeszközöket (akácfa karók és PVC csövek) 2017. őszén szállította le a nyertes vállalkozó Tarnaszentmiklósra és Sarudra. Erről a két „központi” helyszínről történt a suhángok széthordása a programban résztvevők számára.


A facsemeték védelmét szolgáló eszközök: PVC csövek és akáckarók

A fák több mint fele fehér nyár (Populus alba) volt, de további három őshonos, gyorsan növő fafajt is ültettünk; törékeny fűzt (Salix fragilis), kocsányos tölgyet (Quercus robur) valamint magyar kőrist (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica).


Fűz- és nyárfák átadása a programban részt vevő gazda számára

Az alacsonyabban fekvő, vizenyősebb területekre kerültek a fűz- és nyárfajok, míg a magasabb, jobb talajadottságú földekre a tölgy-és kőrisfajok. A suhángokat minimum 30 cm mély ültetőgödrökbe ültettük, melyeket gödörfúró segítségével alakítottunk ki. Az akáckarók leütése és a csemeték földbe helyezése után tömörítettük a talajt, majd ráhelyeztük a PVC csöveket, melyek a vadkár ellen védik a fákat. Az ültetés után a megfelelő gondozást és védelmet is biztosítjuk a csemeték számára.


Tavaszi telepítés egy zsombékos gyepen

A mesterséges költőládák kihelyezése ellenére elengedhetetlen a természetes fészkelőhelyek megléte, ezért facsoportok, fasorok és magányos fák telepítésével igyekszünk biztosítani a szalakótaállomány hosszú távú fennmaradását.


Kecskés Dóra

Szalakóta Life fajvédelmi munkatárs

BNPI

Fotók: Kecskés Dóra

Kecskés  Dóra
Kecskés Dóra
projekt munkatárs