A LIFE 30 éve finanszíroz természetvédelmi projekteket 2022.07.06. 16:16

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) egyik tevékenysége, hogy oktatási intézmények számára terepgyakorlatokat szervez, így mutatva be a természetvédelmi kezelési tevékenységet.

Ilyen eseményen láttuk nemrégiben vendégül a mátrafüredi Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 35 diákját, akik a BNPI saját vagyonkezelésű tölgyeseiben végzett természetvédelmi állapotjavító beavatkozásokkal ismerkedtek meg Cserépfalu határában.


A terepbejáráson szó esett az Európai Unió LIFE programjairól is, melyek a természetvédelmi célok megvalósításában a legjelentősebb pályázati forrásnak bizonyulnak. Maga a LIFE projekt négy alprogram megvalósítását tűzi ki célul, a „Természet és biodiverzitás” elemen kívül a tiszta energiára való átállást segítő, továbbá az éghajlatváltozás mérséklésére és alkalmazkodásra irányuló erőfeszítéseket.

A LIFE program 30 éve, 1992-ben indult. Magyarország később, az EU csatlakozás előkészítő időszakában 2001-től kapott lehetőséget, hogy LIFE támogatásra pályázzon. 2002-ben indult az első hazai – LIFE pályázatból támogatott – fajvédelmi program a farkas védelmében az Aggteleki Nemzeti Park területén. A kezdeti évektől hangsúlyosan jelentkeznek azok a programok, melyek egyes zászlóshajó fajok védelmét célozzák meg. Ezeknek a fajoknak jelentős állománya fordul elő hazánkban, sok esetben elterjedésük a Pannon biogeográfiai régióra esik (pl. parlagi sas, kerecsensólyom, túzok, kék vércse). Egyes fajok védelmére indított projektek több ütemben kerültek megvalósításra. A Hortobágyi Nemzeti Park területén indult el az első élőhelyvédelmi LIFE projekt a pannon gyepek és mocsarak helyreállításával. Az elmúlt három uniós pénzügyi ciklusban (2000-2020 között) több mint 30 olyan projekt nyert el támogatást, melyben hazai partnerszervezet vett rész, sok esetben a vezető partner is hazai intézmény volt.

A tematikus nap célközönsége miatt külön említést érdemeltek a hazai „erdős” vonatkozású projektek is. A terepi bemutató a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részvételével futó LIFE4OAK projekt tevékenységeibe engedett betekintést, de ezen kívül említést érdemel az erdőssztyepp Peszéri-erdőben megvalósuló OAKEYLIFE projekt (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén) vagy a kommunikációs elemek erősítését szolgáló – a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részvételével megvalósult – „LIFE in FOREST” projekt is.Az intenzív emberi használat következtében a tölgyes erdőkben csökken a biológiai sokféleség. A LIFE4OakForests projekt célja természetvédelmi erdőkezelési beavatkozásokkal e folyamatnak a megfordítása, az erdő regenerációjának elősegítése, valamint a változatos erdőszerkezet, az őshonos fafajösszetétel, és a mikroélőhelyek helyreállítása. Ennek eredményeként megőrződik és növekszik a védett erdei emlősök, madarak, rovarok, növények és gombák állománya. A projekt az Európai Unió LIFE programjának társfinanszírozásával valósul meg. Ha szeretne többet megtudni a LIFE4OakForests projektről, keresse fel további információért a http://www.life4oakforests.eu/ honlapot!


Külön figyelmet érdemel a LIFE IP GRASSLAND-HU projekt, melynek célja a gyepes élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzetének javítása és hosszú távú megőrzése. A nyolc éves projekt számos olyan elemet igyekszik megvalósítani, melyeknek köszönhetően – reményeink szerint – a gyepes élőhelyeink védelmére is nagyobb hangsúly helyeződhet (pl. Országos Gyepstratégiai Terv elkészítése, gyepvédelmi tanácsadó szolgálat felállítása, zászlóshajó fajok hazai és nemzetközi akcióterveinek elkészítése, inváziós fajok irtása, értékes gyepterületek megvásárlása, modellgazdaságok kialakítása).

A LIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018) projekt az Európai Unió LIFE Programjának támogatásával valósul meg. További infó: http://www.grasslandlifeip.hu

Kapcsolódó

1 Vorstellung / Introduction

1 Vorstellung / Introduction

2023.04.19. 13:59
Ronja:Jó napot! Mein Name ist Ronja Köhler und ich bin 19 Jahre alt. Meine Heimat ist Lübeck eine Stadt im Norden von Deutschland in der Nähe der Ostsee. In meiner Freizeit war ich schon immer gerne in der Natur, an manchen Tagen um meine Gedanken während eines Spazierganges zu ordnen, an anderen um bei Baumpflanz und Müllsammel Aktionen teilzunehmen. Weil die Natur für mich gleichzeitig ein Ort zur Entspannung und ein Ort zum Lernen darstellt, habe ich mich entschieden mich bei Kulturweit für einen Naturfreiwilligendienst zu bewerben. Meine Hoffnung war es gleichzeitig in der Natur zu sein und mehr über die Bio und Geodiversität unserer Erde zu erfahren, außerdem wollte ich gerne etwas zurück geben für all das was wir von der Natur bekommen.Über die Unesco-Komission wurden Marei und ich dann in den Bükk Nationalpark geschickt und so haben wir die einmalige Möglichkeit bekommen ein halbes Jahr in Ungarn zu verbringen. Hier lernen wir nicht nur die Natur auf vielfältige Weise zu betrachten, wir versuchen uns an einer neuen Sprache und dürfen ganz viele neue Menschen kennenlernen, aber auch uns selbst lernen wir von einer neuen Seite kennen. Nach dem halben Jahr hier in Ungarn möchte ich gerne ein weiteres halbes Jahr arbeiten und Reisen. Mich interessiert es sehr verschiedene Länder kennenzulernen, neue Menschen zu treffen und verschiedene Ökosysteme verstehen zu lernen. Nach einem Jahr des Lernen, Reisens und neue Eindrücke sammeln, möchte ich zum Wintersemester diesen Jahres anfangen zu studieren. Momentan interessiere ich mich mich sehr für Soziologie, Psychologie und Politikwissenschaften. In den nachfolgenden Artikeln versuchen wir einen kleinen Einblick in unsere Erfahrungen zu geben und ein paar Eindrücke zu teilen uns ist es sehr wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass es sich hier um individuelle Berichte handelt, welche nur unsere subjektive Wahrnehmung wiederspiegeln. Viel Spaß beim Lesen !Jó napot! My name is Ronja Köhler, and I am 19 years old. My hometown is Lübeck, a city in northern Germany near the Baltic Sea. I always enjoyed being out in nature, some days just to clear my mind while working, and others to participate in tree planting and rubbish collecting activities. Because nature, for me, is a place to rest and learn simultaneously, I decided to apply for the Kulturweit nature volunteer program. I hoped to be in nature while learning more about bio and geodiversity on earth; furthermore, I wanted to give back to nature something for everything we get from nature.The UNESCO Commission sent Marei and me to the Bükk National Park. We got the wonderful opportunity to spend six months here in Hungary. Here we learn to look at nature in various ways and try to learn a new language, and meet many new people. Also, we learned a lot about ourselves during our stay in Hungary.After half a year in Hungary, I would like to work and travel for another half year. I am very interested in getting to know different countries, meeting new people and learning to understand diverse ecosystems. After a year of learning, travelling and gaining new impressions, I would like to start studying in the winter semester of next year. At the moment, I am very interested in sociology, psychology and political science. We want to share some of our experiences and impressions in the following articles. We must point out that these are individual reports, which are only representations of our own Perceptions. Have fun while reading!
Tovább olvasom