Ajánlattételi felhívás - nyomdai kiadványok elkészítésére

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban” című projekthez kapcsolódóan Nyomdai kiadványok elkészítésére vonatkozóan.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laufer Zsanett pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban” című projekthez kapcsolódóan Nyomdai kiadványok elkészítésére vonatkozóan az alábbi tartalommal és mennyiségben:

I) Brosúra készítése

A pályázó feladata: A4 méretű, francia boríték méretűre hajtva, 130 g/m2 matt műnyomó papírból, 4+4 szín, 2 hajtás (109 x 210 mm, 6 oldal) brosúra készítése az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület Geológiai tanösvényén található 2. számú felújított csarnokról (az abban található őséletnyomokról valamint a kialakításra kerülő kiállításról és kisfilmről).

A brosúrát 3 nyelven – magyar, angol és szlovák – szükséges elkészíteni. A fotókat és a magyar nyelvű szöveget az Ajánlatkérő biztosítja.

Mennyiség: összesen 1500 példány, ebből 800 db magyar, 400 db angol és 300 db szlovák nyelvű kiadvány.

Az árajánlat az alábbi feladatokat tartalmazza:

Nyomdai előkészítés az Ajánlatkérőtől kapott, szerkeszthető szakmai tartalom (fényképek, képaláírások) alapján.

Szakmai tartalom szerkesztés, műszaki szerkesztés, tördelés, digitális próbanyomat készítés, majd nyomdai kivitelezés, továbbá Ajánlatkérő székhelyére történő leszállítás.

Angol és szlovák nyelvre történő fordítás az Ajánlattevő feladata.

II) Térkép készítése

A pályázó feladata: A3 méretű tömb, fejben ragasztott, 4+4, szín, 130 g/m2 matt műnyomó papírból, 2 oldalas térkép elkészítése. A térkép egyik oldalán az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Látogatóközpont tanösvényei kerülnek feltüntetésre képi és szöveges leírásokkal, míg a másik oldalon Karva Község (Szlovákia) és Ipolytarnóc közötti, 20 települést érintő kerékpár útvonal, 30 látványos geológiai- és kulturális értéket megjelenítve (POI pont). A térképen a legérdekesebb POI pontokról adott rövid leírások, fotók jelennek majd meg (10-15 db).

Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Látogatóközponton található tanösvények térképét, a POI pontok leírását, fotókat Ajánlatkérő biztosítja.

Közigazgatási jellegű térkép használható, amelyre elhelyezésre kerülnek a POI pontok (út- és vasúthálózat, település alaprajzok, erdőborítás, vízrajz feltüntetése mellett).

A térkép kitöltése mindkét oldal legnagyobb szélességét vegye figyelembe.

A térképek szerkesztése, a helyszínek térképi rögzítése, a képaláírások megjelenítése magyar, szlovák és angol nyelven történjen.

Mennyiség: összesen 30.000 példány, amelyből 25.000 magyar, 4.500 szlovák és 500 db angol nyelvű.

Az árajánlat az alábbi feladatokat tartalmazza:

Nyomdai előkészítés az Ajánlatkérőtől kapott, szerkeszthető szakmai tartalom (fényképek, képaláírások) alapján.

Szakmai tartalom szerkesztés, műszaki szerkesztés, tördelés, digitális próbanyomat készítés, majd nyomdai kivitelezés, továbbá Ajánlatkérő székhelyére történő leszállítás.

Mind a brosúra mind pedig a térkép esetén az angol és szlovák nyelvre történő fordítás az Ajánlattevő feladata.

A térkép névrajza magyar, a szlovák helynevek magyarul, alattuk szlovákul legyenek megjelenítve. Az angol nyelvű kiadványhoz tartozó térkép névrajza ugyanúgy magyar-szlovák nyelvű.

3. A teljesítés helye:

A vállalkozó telephelye, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság székhelye (3300 Eger, Sánc utca 6.) és az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Látogatóközpont (3138 Ipolytarnóc, Hrsz. 039.)

4. A szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A feladat teljesítési határideje a térkép esetében: 2023. október 31.

A feladat teljesítési határideje a brosúra esetében: 2023. november 10.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama alatt ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

 • Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: forint
 • Ajánlatkérő előleget nem fizet.
 • A nyertes ajánlattevő egy részszámlát (térkép elkészítését követően) és egy végszámlát nyújthat be.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban” című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás és a megfelelő referencia.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben nem érkezett számára megfelelő ajánlat, nem hirdet nyertest. Jelen ajánlatkérés nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság vagy az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő:

2023. szeptember 21.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/1.1/037” megnevezés;
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (HUF);
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (HUF);
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (HUF);
 • Az ajánlattételi kiírásnak megfelelő referencia benyújtását kérjük mind a brosúra, mind a térképet illetően.
 • Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (Nyilatkozat: alvállalkozó bevonásáról). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) és a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.
 • A mellékletek közül az ajánlattételi lapot, a nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.
 • A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot kitöltve és aláírva.

11. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/folyoparti-elovi...

12. Egyéb információk:

 • Amennyiben alvállalkozó(k) bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.
 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégától kaphat további tájékoztatást: Laufer Zsanett: 30/812-3047; lauferzs@bnpi.hu
 • Az Ajánlattételi lap nem hiánypótolható dokumentum, ezért kérjük a dokumentum letöltését és feltétlen megküldését.

Mellékletek:

1. Ajánlattételi lap

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/qR7l7biTogSno2L

2. Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

3. Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

4. Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

5. Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.

Kapcsolódó