Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet POI pontok felvételének és leírásának elkészítésére az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban” című projekthez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Havasi Andrea pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet POI pontok felvételének és leírásának elkészítésére az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

A nyertes pályázó feladata a Karva Község (Szlovákia) és Ipolytarnóc közötti kerékpár útvonalon megadott 20 településen 30 helyszínen látványos geológiai- és kulturális érték (geotop), röviden POI (Point of Interest) pont rögzítése (GPS koordinátával), 1500 karakteres leírása (3 nyelven) valamint jó minőségű fotó (legalább 3 db) készítése.

Az árajánlat tartalmazza az alábbi feladatokat:

 • 20 teleülésen megadott 30 POI pontok (geológiai- és kulturális értékek) helyének rögzítése koordinátával
 • pontonként 1500 karakteres leírás 3 nyelven (magyar, angol, szlovák)
 • pontonként 3 darab jó minőségű fotó készítése, 16:9 (4.608x2.592) képaránnyal. (A fotó tulajdonjogát a nyertes pályázónak át kell ruháznia a megrendelőnek)
TELEPÜLÉSPOI PONT
1.KarvaSK1. kilátó
2. tanösvény
2.PárkánySK 3. Duna és Garam összefolyása
3.kitérőEsztergomHU4. Bazilika
5. Duna Múzeum
4. Helemba, hídon keresztül Nagybörzsöny HU 6. 2 km kitérő nagybörzsönyi Szent István templom
5. Kemence HU 7. 2 km kitérő a főútról Kemencei Erdei Múzeumvasút
6. BernecebarátiHU 8. 2 km kitérő Szokolyi kastély
7. IpolyságSK 9. Ipolysági premontrei kolostor
10. Honti Múzeum
8. Hont - Drégelypalánk között HU 11. Drégely vára
12. Hont-Csitári forrás (kutyinka)
9. Innen épített bicikliút HontHU 13. Szondi alagút
10. Ipolyhídvégnél átmegyünk SK oldalra IpolybalogSK 14. Árpád-kori templom, a Szent Korona hitelesített másolata található itt, a kerékpárral érkezőknek lehetőség lehet megnézni
11. NagycsalomjaSK 15. Nagycsalomjai Pusztatemplom
12. BalassagyarmatHU 16. Kerékpáros Múzeum
17. Palóc Múzeum
13. ZsélySK 18. Zichy-kastély
19. Sósár Gyógyfürdő
14. IpolykérSK 20. Ipolyvölgyi kilátó
15.Pöstyénpusztai Katalin-hídon keresztül SzécsényHU 21. Robinson-szigetek
22. Ferences templom https://szecseny.ferencesek.hu/megkozelithetoseg-n...
16. Ludányhalász HU 23. Ludányhalászi-tó
17. Nógrádszakál-RárosmúlyadHU-SK 24. Kálvária
25. Templom
26. Múlyad, Szent Erzsébet templom
27. Páris-patak szurdokvölgy
18. Rárósi Madách hídon vissza RappSK 28. Rappi fürdő
19. KalondaSK 29. Határkereszt
20. IpolytarnócHU 30. Ősmaradványok TT , Látogatóközpont

3. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak):

Nógrád-megye, Pest megye és Novohrád-Nógrád Geopark területe

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

2022.november 30.

Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad

5. A szerződés meghatározása:

Megrendelés

- A nyertes ajánlattevőnek a megvalósítás ideje alatt rendelkezésre állást kell biztosítania.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

 • Az elkészült dokumentáció e-mailen és elektronikus adathordozón átadásra kerül az ajánlattevőnek
 • Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
 • Ajánlatkérő előleget nem fizet.
 • A nyertes ajánlattevő a munka befejezése után egy számlát nyújthat be.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban”című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött Megrendelést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság címén, vagy e-mailen: a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő:

2022.október 18.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/1.1/037” megnevezés;
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (HUF);
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (HUF);
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (HUF);
 • Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni. Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) valamint a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.
 • A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.
 • A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírva
 • Ajánlattevő referenciáját kerékpáros túraszervezés/vezetés terén az Duna-Ipoly mentén.

11. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/folyoparti-elovi...

12. Egyéb információk:

 • Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.
 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást: Havasi Andrea: 30/ 523-1472; havasia@bnpi.hu
 • Az Ajánlattételi lap nem hiánypótolható dokumentum, ezért kérjük a dokumentum letöltését és feltétlen megküldését.

13. Mellékletek:

o Ajánlattételi lap

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/be6jyVvRSQ61LQj

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.

Kapcsolódó

1 Vorstellung / Introduction

1 Vorstellung / Introduction

2023.04.19. 13:59
Ronja:Jó napot! Mein Name ist Ronja Köhler und ich bin 19 Jahre alt. Meine Heimat ist Lübeck eine Stadt im Norden von Deutschland in der Nähe der Ostsee. In meiner Freizeit war ich schon immer gerne in der Natur, an manchen Tagen um meine Gedanken während eines Spazierganges zu ordnen, an anderen um bei Baumpflanz und Müllsammel Aktionen teilzunehmen. Weil die Natur für mich gleichzeitig ein Ort zur Entspannung und ein Ort zum Lernen darstellt, habe ich mich entschieden mich bei Kulturweit für einen Naturfreiwilligendienst zu bewerben. Meine Hoffnung war es gleichzeitig in der Natur zu sein und mehr über die Bio und Geodiversität unserer Erde zu erfahren, außerdem wollte ich gerne etwas zurück geben für all das was wir von der Natur bekommen.Über die Unesco-Komission wurden Marei und ich dann in den Bükk Nationalpark geschickt und so haben wir die einmalige Möglichkeit bekommen ein halbes Jahr in Ungarn zu verbringen. Hier lernen wir nicht nur die Natur auf vielfältige Weise zu betrachten, wir versuchen uns an einer neuen Sprache und dürfen ganz viele neue Menschen kennenlernen, aber auch uns selbst lernen wir von einer neuen Seite kennen. Nach dem halben Jahr hier in Ungarn möchte ich gerne ein weiteres halbes Jahr arbeiten und Reisen. Mich interessiert es sehr verschiedene Länder kennenzulernen, neue Menschen zu treffen und verschiedene Ökosysteme verstehen zu lernen. Nach einem Jahr des Lernen, Reisens und neue Eindrücke sammeln, möchte ich zum Wintersemester diesen Jahres anfangen zu studieren. Momentan interessiere ich mich mich sehr für Soziologie, Psychologie und Politikwissenschaften. In den nachfolgenden Artikeln versuchen wir einen kleinen Einblick in unsere Erfahrungen zu geben und ein paar Eindrücke zu teilen uns ist es sehr wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass es sich hier um individuelle Berichte handelt, welche nur unsere subjektive Wahrnehmung wiederspiegeln. Viel Spaß beim Lesen !Jó napot! My name is Ronja Köhler, and I am 19 years old. My hometown is Lübeck, a city in northern Germany near the Baltic Sea. I always enjoyed being out in nature, some days just to clear my mind while working, and others to participate in tree planting and rubbish collecting activities. Because nature, for me, is a place to rest and learn simultaneously, I decided to apply for the Kulturweit nature volunteer program. I hoped to be in nature while learning more about bio and geodiversity on earth; furthermore, I wanted to give back to nature something for everything we get from nature.The UNESCO Commission sent Marei and me to the Bükk National Park. We got the wonderful opportunity to spend six months here in Hungary. Here we learn to look at nature in various ways and try to learn a new language, and meet many new people. Also, we learned a lot about ourselves during our stay in Hungary.After half a year in Hungary, I would like to work and travel for another half year. I am very interested in getting to know different countries, meeting new people and learning to understand diverse ecosystems. After a year of learning, travelling and gaining new impressions, I would like to start studying in the winter semester of next year. At the moment, I am very interested in sociology, psychology and political science. We want to share some of our experiences and impressions in the following articles. We must point out that these are individual reports, which are only representations of our own Perceptions. Have fun while reading!
Tovább olvasom