Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet POI pontok felvételének és leírásának elkészítésére az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban” című projekthez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Havasi Andrea pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet POI pontok felvételének és leírásának elkészítésére az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

A nyertes pályázó feladata a Karva Község (Szlovákia) és Ipolytarnóc közötti kerékpár útvonalon megadott 20 településen 30 helyszínen látványos geológiai- és kulturális érték (geotop), röviden POI (Point of Interest) pont rögzítése (GPS koordinátával), 1500 karakteres leírása (3 nyelven) valamint jó minőségű fotó (legalább 3 db) készítése.

Az árajánlat tartalmazza az alábbi feladatokat:

 • 20 teleülésen megadott 30 POI pontok (geológiai- és kulturális értékek) helyének rögzítése koordinátával
 • pontonként 1500 karakteres leírás 3 nyelven (magyar, angol, szlovák)
 • pontonként 3 darab jó minőségű fotó készítése, 16:9 (4.608x2.592) képaránnyal. (A fotó tulajdonjogát a nyertes pályázónak át kell ruháznia a megrendelőnek)
TELEPÜLÉSPOI PONT
1.KarvaSK1. kilátó
2. tanösvény
2.PárkánySK 3. Duna és Garam összefolyása
3.kitérőEsztergomHU4. Bazilika
5. Duna Múzeum
4. Helemba, hídon keresztül Nagybörzsöny HU 6. 2 km kitérő nagybörzsönyi Szent István templom
5. Kemence HU 7. 2 km kitérő a főútról Kemencei Erdei Múzeumvasút
6. BernecebarátiHU 8. 2 km kitérő Szokolyi kastély
7. IpolyságSK 9. Ipolysági premontrei kolostor
10. Honti Múzeum
8. Hont - Drégelypalánk között HU 11. Drégely vára
12. Hont-Csitári forrás (kutyinka)
9. Innen épített bicikliút HontHU 13. Szondi alagút
10. Ipolyhídvégnél átmegyünk SK oldalra IpolybalogSK 14. Árpád-kori templom, a Szent Korona hitelesített másolata található itt, a kerékpárral érkezőknek lehetőség lehet megnézni
11. NagycsalomjaSK 15. Nagycsalomjai Pusztatemplom
12. BalassagyarmatHU 16. Kerékpáros Múzeum
17. Palóc Múzeum
13. ZsélySK 18. Zichy-kastély
19. Sósár Gyógyfürdő
14. IpolykérSK 20. Ipolyvölgyi kilátó
15.Pöstyénpusztai Katalin-hídon keresztül SzécsényHU 21. Robinson-szigetek
22. Ferences templom https://szecseny.ferencesek.hu/megkozelithetoseg-n...
16. Ludányhalász HU 23. Ludányhalászi-tó
17. Nógrádszakál-RárosmúlyadHU-SK 24. Kálvária
25. Templom
26. Múlyad, Szent Erzsébet templom
27. Páris-patak szurdokvölgy
18. Rárósi Madách hídon vissza RappSK 28. Rappi fürdő
19. KalondaSK 29. Határkereszt
20. IpolytarnócHU 30. Ősmaradványok TT , Látogatóközpont

3. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak):

Nógrád-megye, Pest megye és Novohrád-Nógrád Geopark területe

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

2022.november 30.

Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad

5. A szerződés meghatározása:

Megrendelés

- A nyertes ajánlattevőnek a megvalósítás ideje alatt rendelkezésre állást kell biztosítania.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

 • Az elkészült dokumentáció e-mailen és elektronikus adathordozón átadásra kerül az ajánlattevőnek
 • Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
 • Ajánlatkérő előleget nem fizet.
 • A nyertes ajánlattevő a munka befejezése után egy számlát nyújthat be.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban”című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött Megrendelést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság címén, vagy e-mailen: a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő:

2022.október 18.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/1.1/037” megnevezés;
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (HUF);
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (HUF);
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (HUF);
 • Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni. Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) valamint a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.
 • A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.
 • A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírva
 • Ajánlattevő referenciáját kerékpáros túraszervezés/vezetés terén az Duna-Ipoly mentén.

11. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/folyoparti-elovi...

12. Egyéb információk:

 • Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.
 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást: Havasi Andrea: 30/ 523-1472; havasia@bnpi.hu
 • Az Ajánlattételi lap nem hiánypótolható dokumentum, ezért kérjük a dokumentum letöltését és feltétlen megküldését.

13. Mellékletek:

o Ajánlattételi lap

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/be6jyVvRSQ61LQj

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.

Kapcsolódó