Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet POI pontok felvételének és leírásának elkészítésére az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban” című projekthez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Havasi Andrea pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet POI pontok felvételének és leírásának elkészítésére az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

A nyertes pályázó feladata a Karva Község (Szlovákia) és Ipolytarnóc közötti kerékpár útvonalon megadott 20 településen 30 helyszínen látványos geológiai- és kulturális érték (geotop), röviden POI (Point of Interest) pont rögzítése (GPS koordinátával), 1500 karakteres leírása (3 nyelven) valamint jó minőségű fotó (legalább 3 db) készítése.

Az árajánlat tartalmazza az alábbi feladatokat:

 • 20 teleülésen megadott 30 POI pontok (geológiai- és kulturális értékek) helyének rögzítése koordinátával
 • pontonként 1500 karakteres leírás 3 nyelven (magyar, angol, szlovák)
 • pontonként 3 darab jó minőségű fotó készítése, 16:9 (4.608x2.592) képaránnyal. (A fotó tulajdonjogát a nyertes pályázónak át kell ruháznia a megrendelőnek)
TELEPÜLÉSPOI PONT
1.KarvaSK1. kilátó
2. tanösvény
2.PárkánySK 3. Duna és Garam összefolyása
3.kitérőEsztergomHU4. Bazilika
5. Duna Múzeum
4. Helemba, hídon keresztül Nagybörzsöny HU 6. 2 km kitérő nagybörzsönyi Szent István templom
5. Kemence HU 7. 2 km kitérő a főútról Kemencei Erdei Múzeumvasút
6. BernecebarátiHU 8. 2 km kitérő Szokolyi kastély
7. IpolyságSK 9. Ipolysági premontrei kolostor
10. Honti Múzeum
8. Hont - Drégelypalánk között HU 11. Drégely vára
12. Hont-Csitári forrás (kutyinka)
9. Innen épített bicikliút HontHU 13. Szondi alagút
10. Ipolyhídvégnél átmegyünk SK oldalra IpolybalogSK 14. Árpád-kori templom, a Szent Korona hitelesített másolata található itt, a kerékpárral érkezőknek lehetőség lehet megnézni
11. NagycsalomjaSK 15. Nagycsalomjai Pusztatemplom
12. BalassagyarmatHU 16. Kerékpáros Múzeum
17. Palóc Múzeum
13. ZsélySK 18. Zichy-kastély
19. Sósár Gyógyfürdő
14. IpolykérSK 20. Ipolyvölgyi kilátó
15.Pöstyénpusztai Katalin-hídon keresztül SzécsényHU 21. Robinson-szigetek
22. Ferences templom https://szecseny.ferencesek.hu/megkozelithetoseg-n...
16. Ludányhalász HU 23. Ludányhalászi-tó
17. Nógrádszakál-RárosmúlyadHU-SK 24. Kálvária
25. Templom
26. Múlyad, Szent Erzsébet templom
27. Páris-patak szurdokvölgy
18. Rárósi Madách hídon vissza RappSK 28. Rappi fürdő
19. KalondaSK 29. Határkereszt
20. IpolytarnócHU 30. Ősmaradványok TT , Látogatóközpont

3. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak):

Nógrád-megye, Pest megye és Novohrád-Nógrád Geopark területe

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

2022.november 30.

Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad

5. A szerződés meghatározása:

Megrendelés

- A nyertes ajánlattevőnek a megvalósítás ideje alatt rendelkezésre állást kell biztosítania.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

 • Az elkészült dokumentáció e-mailen és elektronikus adathordozón átadásra kerül az ajánlattevőnek
 • Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
 • Ajánlatkérő előleget nem fizet.
 • A nyertes ajánlattevő a munka befejezése után egy számlát nyújthat be.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban”című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött Megrendelést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság címén, vagy e-mailen: a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő:

2022.október 18.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/1.1/037” megnevezés;
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (HUF);
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (HUF);
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (HUF);
 • Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni. Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) valamint a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.
 • A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.
 • A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírva
 • Ajánlattevő referenciáját kerékpáros túraszervezés/vezetés terén az Duna-Ipoly mentén.

11. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/folyoparti-elovi...

12. Egyéb információk:

 • Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.
 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást: Havasi Andrea: 30/ 523-1472; havasia@bnpi.hu
 • Az Ajánlattételi lap nem hiánypótolható dokumentum, ezért kérjük a dokumentum letöltését és feltétlen megküldését.

13. Mellékletek:

o Ajánlattételi lap

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/be6jyVvRSQ61LQj

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.

Kapcsolódó

2022/1. - 5. Ipolytarnóc: our stay in the wilderness

2022/1. - 5. Ipolytarnóc: our stay in the wilderness

2022.08.23. 15:40
Ipolytarnoc; Unser Aufenthalt im Nirgendwo[26.5.2022- 5.6.2022.; 28.6.2022.-7.7.2022]Während unseres Freiwilligendienstes wohnten wir insgesamt einen Monat in Ipolytarnóc, einmal Anfang Juni und einmal Anfang Juli. Das Visitorcenter gehört nicht direkt zum Bükk Nationalpark wird aber vom Direktorat mitverwaltet. Wir wohnten in einem der Gästehäuser am Waldrand und hatten immer mal wieder pelzigen Besuch durch den dort lebenden Kater. Unsere Arbeit war etwas anders als im Direktorat, wir saßen nicht im Büro sondern waren meist draußen unterwegs. Bevor wir nach Ipolytarnóc fuhren gab uns Balázs Excel Tabellen über verschiedene Wanderpfade rund um Ipolytarnóc. Unsere Aufgabe war die Pfade abzulaufen, die Infotafeln mit einem GPS-Gerät zu markieren und alles mit Fotos festzuhalten. Anschließend trugen wir alle Auffälligkeiten in den Tabellen zusammen. Eine weitere unserer Aufgaben war etwas sehr besonderes, Ipolytarnóc ist für seine Fülle und Qualität an Fossilien bekannt und noch ist längst nicht alles freigelegt. Wir durften die Ausgrabungen weiterführen und uns selbst als Archäologen versuchen. Die Arbeit machte viel Spaß aber natürlich war auch die Umgebung traumhaft schön. Unsere Unterkunft befand sich mitten im Wald, was wir durch kleine Ausflüge und Spaziergänge nutzen Während unseres zweiten Aufenthaltes fand die Reevaluation statt, mehr dazu können sie im Blogeintrag „Hoher Besuch in Ungarn“ lesen.
Tovább olvasom