Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az archeopark részeként kialakítandó beltéri digitális bemutató kialakítására az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

Ajánlattételi felhívás

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laufer Zsanett, projekt koordinátor

E-mail: palyazatkezeles@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az archeopark részeként kialakítandó beltéri digitális bemutató kialakítására az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal: A salgótarjáni Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpontban régészeti bemutató, archeopark kerül kialakításra. Az archeopark részét képezi a kijelölt ásatási szelvény kültéri bemutatása, valamint egy beltéri kiállítás elkészítése az ásatás során előkerült leletekből. A digitális bemutató a belső kiállítás részeként a leletek és a kiállítás átláthatóságát és jobb megértését segíti. A digitális bemutató fő célja az ásatás folyamatának és eredményeinek interaktív módon történő megjelenítése.

Az árajánlat tartalmazza az alábbi eszközök beszerzését és üzembe helyezését:

 • 2 db érintőképernyő beszerzése és telepítése
 • 3D bemutató szoftver (a régészeti ásatást megelőző lézeres távérzékeléses felmérés eredményeit bemutató szoftver) beszerzése (Interspect Kft., elérhetőségük: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 42., 06706157223)
 • 2 db számítógép beépítve a terminálba (szükséges hardver és szoftver környezettel felszerelve) beszerzése, telepítése
 • vezetékes internetkapcsolat kiépítése és csatlakoztatása a számítógépekre
 • projektor kapcsolat biztosítása a számítógépekhez
 • kétoldalas egyedi terminál tervezése és gyártása
 • a régészeti feltárás során készített fotó- és videó dokumentáció telepítése, biztonsági mentés átadása, ezek felhasználásával tematikus interaktív bemutató készítése a számítógépekre (a fotó- és videó dokumentációt az ajánlatkérő biztosítja)
 • A3-as FF nyomtató a látott képek nyomtatására Felhívjuk azonban figyelmét, hogy árajánlatát tételenként megbontva megküldeni szíveskedjen (Mellékletek: Költségtábla).

3. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak): Baglyaskő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont, Salgótarján Karancs út 78.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2020.10.15. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő egy részszámlát nyújthat be. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR. Ajánlatkérő az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, LIVING HERITAGE című projekt keretében támogatásban részesült, így a nyertesnek fizetett ellenszolgáltatást a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

6. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

7. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe: ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság, illetve az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen: a palyazatkezeles@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

8. Az ajánlattételi határidő: 2020.09.01.

9. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1601/1.1/267” megnevezés; 
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);
 • Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy saját maga/alkalmazottja rendelkezik a szükséges ismeretekkel és gyakorlattal a munka elvégzéséhez,
 • A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

10. Egyéb információk:

 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a palyazatkezeles@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást (Stoszek Krisztina: 30/ 349-5716; stoszekk@bnpi.hu és Laufer Zsanett: 30/ 812-3047; lauferzs@bnpi.hu).

Mellékletek:

Ajánlattételi felhívás PDF formátumban.

Kapcsolódó

2022/1. - 3. Fieldwork in the national park

2022/1. - 3. Fieldwork in the national park

2022.08.23. 15:27
Bastardindigo Sträucher und eine Tonne Fledermauskot[21.03.2022-26.03.2022]Es gab bereits und wird noch viele Tage geben, an denen wir im Büro sitzen und Recherche Arbeit zu unterschiedlichen Themen leisten, Zusammenfassungen und Übersichten erstellen oder auch mal Buchausschnitte einscannen. Jedoch wollen wir unsere Blogeinträge besonders den Aktivitäten draußen widmen. Somit waren wir in der letzten Woche unter anderem in der Nähe von Tiszabábolna. Hier mussten Bastardindigo Sträucher (Amorpha fruticosa) in einem sumpfigen Gebiet abgesägt, zum Rand des Sumpfgebietes und von dort über eine Grasfläche zu einer Häckselmaschine transportiert werden. Bei diesen Sträuchern handelt es sich auch dieses Mal um eine invasive Art. Diese kommt aus China und verbreitet sich aggressiv und sehr schnell. Somit verschlechtert sich die Qualität des Ökosystems und einheimische Pflanzen werden verdrängt.An einem anderen Tag waren wir in der reformierten Kirche von Bánhorváti um diese von Fledermauskot zu befreien. Im Gebälk der Kirche leben circa dreihundert Fledermäuse, unter anderem kleine Hufeisennasen und große Mausohren. Da der Nationalpark sich dafür einsetzt, dass diese Tiere weiterhin den Lebensraum in der Kirche nutzen können, sind sie auch für die Beseitigung des Kots zuständig. Es sind verschiedene Gebäude, wo dies gemacht werden muss und findet so ungefähr in einem drei Jahres Abstand statt. In dieser Zeit hat sich ca. eine Tonne an Kot gesammelt, die wir in Säcke schippten und die steilen Treppen vom Dachboden heruntertragen mussten. Nach mehreren Stunden harter Arbeit und ca. 80 Säcken mit Kot waren wir endlich fertig und ziemlich erschöpft. Am Samstag war ein normaler Arbeitstag, da dieser freie Tag auf den 14. März verlegt wurde, um ein verlängertes Wochenende zu ermöglichen. Diesen verbrachten wir erneut mit dem Sammeln von Müll.
Tovább olvasom