Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az archeopark részeként kialakítandó beltéri digitális bemutató kialakítására az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

Ajánlattételi felhívás

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laufer Zsanett, projekt koordinátor

E-mail: palyazatkezeles@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az archeopark részeként kialakítandó beltéri digitális bemutató kialakítására az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal: A salgótarjáni Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpontban régészeti bemutató, archeopark kerül kialakításra. Az archeopark részét képezi a kijelölt ásatási szelvény kültéri bemutatása, valamint egy beltéri kiállítás elkészítése az ásatás során előkerült leletekből. A digitális bemutató a belső kiállítás részeként a leletek és a kiállítás átláthatóságát és jobb megértését segíti. A digitális bemutató fő célja az ásatás folyamatának és eredményeinek interaktív módon történő megjelenítése.

Az árajánlat tartalmazza az alábbi eszközök beszerzését és üzembe helyezését:

 • 2 db érintőképernyő beszerzése és telepítése
 • 3D bemutató szoftver (a régészeti ásatást megelőző lézeres távérzékeléses felmérés eredményeit bemutató szoftver) beszerzése (Interspect Kft., elérhetőségük: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 42., 06706157223)
 • 2 db számítógép beépítve a terminálba (szükséges hardver és szoftver környezettel felszerelve) beszerzése, telepítése
 • vezetékes internetkapcsolat kiépítése és csatlakoztatása a számítógépekre
 • projektor kapcsolat biztosítása a számítógépekhez
 • kétoldalas egyedi terminál tervezése és gyártása
 • a régészeti feltárás során készített fotó- és videó dokumentáció telepítése, biztonsági mentés átadása, ezek felhasználásával tematikus interaktív bemutató készítése a számítógépekre (a fotó- és videó dokumentációt az ajánlatkérő biztosítja)
 • A3-as FF nyomtató a látott képek nyomtatására Felhívjuk azonban figyelmét, hogy árajánlatát tételenként megbontva megküldeni szíveskedjen (Mellékletek: Költségtábla).

3. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak): Baglyaskő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont, Salgótarján Karancs út 78.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2020.10.15. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő egy részszámlát nyújthat be. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR. Ajánlatkérő az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, LIVING HERITAGE című projekt keretében támogatásban részesült, így a nyertesnek fizetett ellenszolgáltatást a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

6. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

7. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe: ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság, illetve az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen: a palyazatkezeles@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

8. Az ajánlattételi határidő: 2020.09.01.

9. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1601/1.1/267” megnevezés; 
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);
 • Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy saját maga/alkalmazottja rendelkezik a szükséges ismeretekkel és gyakorlattal a munka elvégzéséhez,
 • A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

10. Egyéb információk:

 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a palyazatkezeles@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást (Stoszek Krisztina: 30/ 349-5716; stoszekk@bnpi.hu és Laufer Zsanett: 30/ 812-3047; lauferzs@bnpi.hu).

Mellékletek:

Ajánlattételi felhívás PDF formátumban.

Kapcsolódó