Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az archeopark részeként kialakítandó beltéri digitális bemutató kialakítására az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

Ajánlattételi felhívás

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laufer Zsanett, projekt koordinátor

E-mail: palyazatkezeles@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az archeopark részeként kialakítandó beltéri digitális bemutató kialakítására az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal: A salgótarjáni Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpontban régészeti bemutató, archeopark kerül kialakításra. Az archeopark részét képezi a kijelölt ásatási szelvény kültéri bemutatása, valamint egy beltéri kiállítás elkészítése az ásatás során előkerült leletekből. A digitális bemutató a belső kiállítás részeként a leletek és a kiállítás átláthatóságát és jobb megértését segíti. A digitális bemutató fő célja az ásatás folyamatának és eredményeinek interaktív módon történő megjelenítése.

Az árajánlat tartalmazza az alábbi eszközök beszerzését és üzembe helyezését:

 • 2 db érintőképernyő beszerzése és telepítése
 • 3D bemutató szoftver (a régészeti ásatást megelőző lézeres távérzékeléses felmérés eredményeit bemutató szoftver) beszerzése (Interspect Kft., elérhetőségük: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 42., 06706157223)
 • 2 db számítógép beépítve a terminálba (szükséges hardver és szoftver környezettel felszerelve) beszerzése, telepítése
 • vezetékes internetkapcsolat kiépítése és csatlakoztatása a számítógépekre
 • projektor kapcsolat biztosítása a számítógépekhez
 • kétoldalas egyedi terminál tervezése és gyártása
 • a régészeti feltárás során készített fotó- és videó dokumentáció telepítése, biztonsági mentés átadása, ezek felhasználásával tematikus interaktív bemutató készítése a számítógépekre (a fotó- és videó dokumentációt az ajánlatkérő biztosítja)
 • A3-as FF nyomtató a látott képek nyomtatására Felhívjuk azonban figyelmét, hogy árajánlatát tételenként megbontva megküldeni szíveskedjen (Mellékletek: Költségtábla).

3. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak): Baglyaskő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont, Salgótarján Karancs út 78.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2020.10.15. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő egy részszámlát nyújthat be. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR. Ajánlatkérő az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, LIVING HERITAGE című projekt keretében támogatásban részesült, így a nyertesnek fizetett ellenszolgáltatást a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

6. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

7. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe: ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság, illetve az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen: a palyazatkezeles@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

8. Az ajánlattételi határidő: 2020.09.01.

9. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1601/1.1/267” megnevezés; 
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);
 • Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy saját maga/alkalmazottja rendelkezik a szükséges ismeretekkel és gyakorlattal a munka elvégzéséhez,
 • A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

10. Egyéb információk:

 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a palyazatkezeles@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást (Stoszek Krisztina: 30/ 349-5716; stoszekk@bnpi.hu és Laufer Zsanett: 30/ 812-3047; lauferzs@bnpi.hu).

Mellékletek:

Ajánlattételi felhívás PDF formátumban.

Kapcsolódó

2023/1 5. Butterfly studies

2023/1 5. Butterfly studies

2023.07.10. 15:54
Am heutigen Tage durfte ich zwei Ranger und einen aus Deutschland angereisten Forscher (juhuu) in ein Waldstück nahe Kerecsend begleiten. Der Forscher wollte die gefährdete Schmetterlingsart Maivogel (Euphydryas maturna) (Wikipedia-Link für die Interessierten: https://de.wikipedia.org/wiki/Maivogel ;) ) untersuchen, bzw. besser gesagt deren Raupen und Lebensraum.Der Maivogel kommt natürlicherweise in Ost- und Mitteleuropa vor, jedoch nur sehr lokal und die Populationen liegen weit verstreut. Leider ist er, wie so viele Arten, stark vom Aussterben bedroht (unter anderem aufgrund von Lebensraumverlust durch Forstwirtschaft und dem Einsatz von Insektiziden). In Deutschland gibt es beispielsweise nur noch vier verschiedene Populationen. In Ungarn gibt es noch eine etwas weitere Verbreitung (bei der letzten Zählung wurden etwa zwanzig Individuen festgestellt), unter anderem auf dem Gebiet des Bükk Nationalpark Direktorats in der Nähe der Kleinstadt Kerecsend. Aus diesem Grund ist der Forscher extra aus Deutschland angereist, um sich hier ein Bild der Lebensräume zu machen.Wir machten uns also auf die Suche nach den Raupen des Maivogels, welche für gewöhnlich an Eschen und Ligustern zu finden sind. Leider hat das Wetter mal wieder nicht mitgespielt (warum schneit es im April L ??) und die Raupen haben sich alle verkrochen, sodass nicht einmal der speziell darauf trainierte Artenspürhund die Raupen finden konnte.Alles in allem war es jedoch ein interessanter (wenn auch seeehr kalter) Nachmittag, bei dem ich wieder etwas Neues gelernt habe.Zum Abschluss haben wir uns noch bei einem Kaffee aufgewärmt und dann war es Zeit für den Feierabend!
Tovább olvasom