Mi a geopark?

A geoparkok olyan nemzetközileg is elismert területek, amelyek elsődleges célja a geológiai örökségnek a fenntartható fejlődés szolgálatába állítása, szorosan társítva azt más természeti, kulturális, anyagi vagy anyagtalan összetevőkkel, amelyek a hely azonosságának alapját képezik.

A geoparkok küldetése

A geoparkok kiindulópontjában az adott térség kiemelt geológiai értékei, a geosite-ok állnak, Bolygónk történelmének tanúi, amelyek tanulmányozása lehetővé teszi mind a Föld hosszú fejlődésének megértését, mind pedig a jelenlegi ökoszisztémánk egyensúlyának jobb megértését. Mint ilyen, értékes és egyedi örökséget jelentenek. A Geopark küldetése tehát a geológiai értékekre alapozó örökség megőrzése, bemutatása és az értékekre építő fenntartható fejlődés biztosítása.

Célok:

  • A geológiai örökség megóvása, amely lényegében ugyanolyan sérülékeny, mint egy élőlény az erózió, a földrengések, az időjárás és megannyi károsító folyamat miatt.
  • Fejleszteni és fenntartani a földtani tudatosságot a lakosság körében oktatási eszközök segítségével.
  • Fenntartható gazdaságfejlesztési és turisztikai stratégia kidolgozásával segíteni a térségben élők identitásának megtratását és megélhetésének biztosítását.
  • Együttműködés a helyi szereplőkkel, vállalkozásokkal, önkormányzatokkal és a lakossággal, mint a térség dinamizmusának alapvető képviselőivel a társadalmi, gazdasági és természeti fenntarthatóság, a helyi értékek, mint örökség továbbadása érdekében.
A geopark azonban nem önálló szabályozási eszköz, hanem a meglévő törvényeket és szabályozásokat használják örökségük megőrzésére.


Az UNESCO Globális Geoparkok

Az UNESCO Global Geopark címet azok a vidéki térségek kaphatják meg, amelyeknek kiemelkedő a geológiai, természeti és kulturális öröksége. Ezek az előfeltételek az alapja ennek a 4 évre kiadott minőségi címkének, amelyet az UNESCO (az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete) megújított.

2015. november 17-én, az UNESCO 38. általános konferenciája során az ENSZ 195 tagállama új programot fogadott el: a

Nemzetközi Geotudományok és Geoparkok Programját (PIGG). A Geoparkok az UNESCO teljes programjává válnak.További információ: A Nemzetközi Földtudományi és Geopark Program alapszabálya.

Jogi státusz

Minden Geopark önálló jogi státusszal rendelkezik. A Geoparkok jogi státusza figyelembe veszi a helyi helyzetet, és megfelel annak az országnak a jogszabályainak, ahol létrehozták. Ugyanakkor minden geopark részt vesz a Globális Geoparkok Hálózatában (GGN).

Nemzetközi hálózatban

Minden UNESCO globális geopark szoros együttműködésben működik a világ más geoparkjaival a nemzetközi, kontinentális és nemzeti hálózatokon keresztül. Az együttműködés - legyen az helyi vagy nemzetközi - az UNESCO globális geoparkok által végrehajtott tevékenységek egyik fő elve. Mint ilyen, évente számos találkozót szerveznek a különféle hálózatok, például a Nemzetközi Geopark Konferencia, amely kétévente kerül megrendezésre.

A globális hálózat

A 2004-ben létrehozott GGN (Global Geoparks Network) kétévente ülésezik, és bizottságként dolgozik közös eszközök kifejlesztésén, valamint a know-how és a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzésén. A közös projektek megvalósítása általában javítja a geoparkok minőségét.

A globális hálózat munkáját az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) támogatja. A Globális Geoparkok Hálózata együttműködik az UNESCO Világörökség Központtal és Ember és Bioszféra (MAB) bioszféra-rezervátumok világhálózatával.

Európai Geoparkok hálózata

A 2000-ben létrehozott Európai Geoparkok Hálózatának (EGN) célja a geológiai változatosság védelme, geológiai örökségünk népszerűsítése és bemutatása, illetve a geoparkok fenntartható gazdasági fejlődésének támogatása, elsősorban a geoturizmus fejlesztése révén. A hálózatnak a megalakulása 20. évében, 2020 decemberében 81 európai tagja van, amelyek a közös a cél elérése érdekében aktív és dinamikus együttműködésben állnak kapcsolatban egymással. Az Európai Geoparkok Hálózata évente megjelentet egy lapot a geoparkok munkájáról, ami IDE KATTINTVA érhető el.

A Novohrad-Nógrád Geopark az EGN (European Geoparks Network) nevű európai hálózat aktív tagja. Ez a hálózat évente kétszer ülésezik és együttműködési projekteket kezdeményez.

Magyarországi geoparkok

Jelenleg két UNESCO Globális Geopark működik Magyarországon, a Bakony-Balaton Geopark, valamint a Novohrad-Nógrád Geopark, amelyek 2015-ben felvételre kerültek az UNESCO Globális Geopark listára. A Bükk-vidék Geopark felterjesztési dokumentumai 2020-ban kerültek benyújtásra az UNESCO felé.

Kapcsolódó