Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az archeopark részeként kialakítandó beltéri digitális bemutató kialakítására az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

Ajánlattételi felhívás

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laufer Zsanett, projekt koordinátor

E-mail: palyazatkezeles@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az archeopark részeként kialakítandó beltéri digitális bemutató kialakítására az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal: A salgótarjáni Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpontban régészeti bemutató, archeopark kerül kialakításra. Az archeopark részét képezi a kijelölt ásatási szelvény kültéri bemutatása, valamint egy beltéri kiállítás elkészítése az ásatás során előkerült leletekből. A digitális bemutató a belső kiállítás részeként a leletek és a kiállítás átláthatóságát és jobb megértését segíti. A digitális bemutató fő célja az ásatás folyamatának és eredményeinek interaktív módon történő megjelenítése.

Az árajánlat tartalmazza az alábbi eszközök beszerzését és üzembe helyezését:

 • 2 db érintőképernyő beszerzése és telepítése
 • 3D bemutató szoftver (a régészeti ásatást megelőző lézeres távérzékeléses felmérés eredményeit bemutató szoftver) beszerzése (Interspect Kft., elérhetőségük: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 42., 06706157223)
 • 2 db számítógép beépítve a terminálba (szükséges hardver és szoftver környezettel felszerelve) beszerzése, telepítése
 • vezetékes internetkapcsolat kiépítése és csatlakoztatása a számítógépekre
 • projektor kapcsolat biztosítása a számítógépekhez
 • kétoldalas egyedi terminál tervezése és gyártása
 • a régészeti feltárás során készített fotó- és videó dokumentáció telepítése, biztonsági mentés átadása, ezek felhasználásával tematikus interaktív bemutató készítése a számítógépekre (a fotó- és videó dokumentációt az ajánlatkérő biztosítja)
 • A3-as FF nyomtató a látott képek nyomtatására Felhívjuk azonban figyelmét, hogy árajánlatát tételenként megbontva megküldeni szíveskedjen (Mellékletek: Költségtábla).

3. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak): Baglyaskő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont, Salgótarján Karancs út 78.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2020.10.15. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő egy részszámlát nyújthat be. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR. Ajánlatkérő az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, LIVING HERITAGE című projekt keretében támogatásban részesült, így a nyertesnek fizetett ellenszolgáltatást a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

6. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

7. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe: ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság, illetve az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen: a palyazatkezeles@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

8. Az ajánlattételi határidő: 2020.09.01.

9. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1601/1.1/267” megnevezés; 
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);
 • Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy saját maga/alkalmazottja rendelkezik a szükséges ismeretekkel és gyakorlattal a munka elvégzéséhez,
 • A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

10. Egyéb információk:

 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a palyazatkezeles@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást (Stoszek Krisztina: 30/ 349-5716; stoszekk@bnpi.hu és Laufer Zsanett: 30/ 812-3047; lauferzs@bnpi.hu).

Mellékletek:

Ajánlattételi felhívás PDF formátumban.

RELATED

2022/1. - 5. Ipolytarnóc: our stay in the wilderness

2022/1. - 5. Ipolytarnóc: our stay in the wilderness

08/23/2022 3:40 PM
Ipolytarnoc; Unser Aufenthalt im Nirgendwo[26.5.2022- 5.6.2022.; 28.6.2022.-7.7.2022]Während unseres Freiwilligendienstes wohnten wir insgesamt einen Monat in Ipolytarnóc, einmal Anfang Juni und einmal Anfang Juli. Das Visitorcenter gehört nicht direkt zum Bükk Nationalpark wird aber vom Direktorat mitverwaltet. Wir wohnten in einem der Gästehäuser am Waldrand und hatten immer mal wieder pelzigen Besuch durch den dort lebenden Kater. Unsere Arbeit war etwas anders als im Direktorat, wir saßen nicht im Büro sondern waren meist draußen unterwegs. Bevor wir nach Ipolytarnóc fuhren gab uns Balázs Excel Tabellen über verschiedene Wanderpfade rund um Ipolytarnóc. Unsere Aufgabe war die Pfade abzulaufen, die Infotafeln mit einem GPS-Gerät zu markieren und alles mit Fotos festzuhalten. Anschließend trugen wir alle Auffälligkeiten in den Tabellen zusammen. Eine weitere unserer Aufgaben war etwas sehr besonderes, Ipolytarnóc ist für seine Fülle und Qualität an Fossilien bekannt und noch ist längst nicht alles freigelegt. Wir durften die Ausgrabungen weiterführen und uns selbst als Archäologen versuchen. Die Arbeit machte viel Spaß aber natürlich war auch die Umgebung traumhaft schön. Unsere Unterkunft befand sich mitten im Wald, was wir durch kleine Ausflüge und Spaziergänge nutzen Während unseres zweiten Aufenthaltes fand die Reevaluation statt, mehr dazu können sie im Blogeintrag „Hoher Besuch in Ungarn“ lesen.
Read more