Szénmedence, Salgótarján

2

Keletkezése

Miocén.

Felszínalaktani jellemzők

A Salgótarjáni szénmedence eggenburgi és ottnangi képződményeiből kerültek elő a legkorábbi európai ormányos maradványok (Prodeinotherium, Gomphotherium); az ottnangi barnakőszén összletből mindezek mellett mellett orrszarvú (Aceratherium), és gazdag paleoflóra is ismert az egykori bányarendszer különböző egykori feltárásaiból. Jelenleg a felszínen csak az eggenburgi rétegek tanulmányozhatók.

Kapcsolódó