Salgótarjáni szénmedence

2
Salgótarjáni szénmedence
Salgótarjáni szénmedence

Keletkezése

Miocén.

Felszínalaktani jellemzők

A Salgótarjáni szénmedence eggenburgi és ottnangi képződményeiből kerültek elő a legkorábbi európai ormányos maradványok (Prodeinotherium, Gomphotherium); az ottnangi barnakőszén összletből mindezek mellett mellett orrszarvú (Aceratherium), és gazdag paleoflóra is ismert az egykori bányarendszer különböző egykori feltárásaiból. Jelenleg a felszínen csak az eggenburgi rétegek tanulmányozhatók.

A szénbányászat az 1850-es években indult meg a területen, vándorbányászat zajlott, ha egy terület kimerült, a bányatelep új helyre költözött. 1944-ben a térképen látható helyszíneken voltak bányák:

Forrás: Dsida József: A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. nógrádi szénbányászatának története 1868-1943. Salgótarján, 1944.

Szakirodalom

Andreics János: A salgótarjáni szénbányászat ismertetése. /Bányászati és Kohászati Lapok 1894.

Böckh Hugó: Geológia II. Joerges-nyomda, Selmecbánya, 1909.

Cs. Sebestyén Kálmán – Szvircsek Ferenc (1997) szerk.: Salgótarjáni új almanach., Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre, Salgótarján, pp. 1-174.

Dr, Papp Károly: A Magyar birodalom vasérc- és köszénkészlete. Földtani Intézet kiadása, Budapest, 1925.

Dr. Dósa Zoltán – Józsa Sándor – Martényi Árpád (2006): Volt egyszer egy… Nógrádi Szénbányák. Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat, 2006/3, pp. 15-22.

Dr. Érsek Elek (1996): A nógrádi szénmedence. In: Benke István (szerk): A magyar bányászat évezredes története II. kötet., Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Budapest, pp. 337-380.

Dr. Gajzágó Aladár (1962), szerk.: A salgótarjáni iparvidék., Nógrád Megyei Munkásmozgalmi Múzeum, Salgótarján, pp. 10-180.

Dr. Noszky Jenő: A Mátrahegység geomorfológiai viszonyai. Budapest, Stúdium r. t.

Dr. Noszky Jenő: A salgótarjáni szénterület földtani viszonyai. Koch emlékkönyv, 1912.

Dr. Vitális István: Magyarország szénelőfordulásai. In: Déry Károly: A magyar szénbányászat ismertetése. 1900.

Dsida József: A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. nógrádi szénbányászatának története 1868-1943. Salgótarján, 1944. Online: https://mek.oszk.hu/06700/06791/06791.pdf

Gerö Nándor: A salgótarjáni kőszénbánya r. t. nógrádmegyei bányászatának ismertetése. Bány. és Koh. Lapok, 1910.

H. Dzsida József: Tektonikai megfigyelések a salgótarjáni medencében. Bány. és Koh.

Jenei Károly: A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és konszern vállalatai : Repertórium (Levéltári leltárak 43. Budapest, 1968). Online: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_43/?pg=0&layout=s

Lassan József (1984), szerk.: A nógrádi szénbányászat felszabadulás utáni műszaki története 1945–1980 I. kötet., Nógrádi Szénbányák, Salgótarján

Lassan József (1987), szerk.: A nógrádi szénbányászat felszabadulás utáni műszaki története 1945–1985 II. kötet., Nógrádi Szénbányák, Salgótarján

László Gyula (2004): A bányamentés története, szerepe a nógrádi szénmedencében. Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat, 2004/5, pp. 20-23.

Magyarfy Károly (1988), szerk.: 40 év gépészeti és villamossági tevékenységének fejlődése a nógrádi szénbányáknál 1945–1985., Nógrádi Szénbányák, Salgótarján

Móna Gyula (1970), szerk.: 100 év. A Nógrád megyei bányász munkásmozgalom története., Nógrádi szénbányák igazgatósága pártbizottsága, szakszervezeti bizottsága, Salgótarján

Szomszéd András (2004), szerk.: ,,Szerencse fel, szerencse le”… Mizserfa., Kazár Község Önkormányzata, Kazár 36

Szvircsek Ferenc (1985), szerk.: Adatok a magyarországi szénbányászatról., Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Salgótarján

Szvircsek Ferenc (1985), szerk.: Museumi értekező III. - Bányászati tevékenység történetének vizsgálata az etesi bányavidéken., Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Salgótarján

Szvircsek Ferenc (1985): Tények, adatok, összefüggések a nógrádi szénbányászat gazdasági és társadalmi hatásáról. In: Szvircsek Ferenc (szerk): Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1985., Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Salgótarján, pp. 61-96.

Szvircsek Ferenc (1994), szerk.: A szénbányászat története Nagybátonyban a kezdetektől az államosításig., ,,Bányamúzeum a városé a bányásztársadalomé” Alapítvány, Bátonyterenye

Szvircsek Ferenc (2000), szerk.: Bányászkönyv: a bányászati nyersanyagkutatás (barnakőszén és lignit) és a bányaművelés története Nógrád megyében a 19–20. században., Nógrád Megyei Múzeum, Salgótarján

Szvircsek Ferenc (2000): A kazári barnakőszén-bányászat történeti fejlődése. In: Szvircsek Ferenc (szerk): Kazári évszázadok., Kazár község önkormányzata, Kazár, pp. 161-209.

Szvircsek Ferenc (2004): A nógrádi szénbányászat újjáépítésének időszaka 1945– 1949 (Részlet az Új bányászkönyv címmel készülő monográfiából). In: Dr. Matits Ferenc – Bagyinszky Istvánné – Győriné Mojzes Anikó (szerk): Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 2003-2004., Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Salgótarján, pp. 15-60.

Szvircsek Ferenc (2005): A nógrádi szénbányászat az első ötéves terv időszakában (1950–1954) Az extenzív fejlesztés évei. In: Bagyinszky Istvánné – Dr. Matits Ferenc (szerk): Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 2005., Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Salgótarján, pp. 35-76.

Szvircsek Ferenc (2006): A fejlesztés és megtorpanás évei. ,,Minden bányásznak hazafias kötelessége teljesítenie a terveket”. In: Bagyinszky Istvánné – Dr. Matits Ferenc (szerk): Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 2006, Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Salgótarján, pp. 9-51.

Szvircsek Ferenc (2007): Megkopott a fekete gyémánt fénye (A nógrádi szénmedence a III. ötéves (1966-1970) tervidőszakban). In: Bagyinszky Istvánné – Dr. Matits Ferenc (szerk): Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 2007, Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Salgótarján, pp. 157-183.

Szvircsek Ferenc (2007): Végjátszma - A Nógrádi Szénbányák felszámolása. In: Veres Gábor (szerk): Agria XLIII., Dobó István Vármúzeum, Eger, pp. 681-690.

Vitális István: Magyarország szénelőfordulásai.

http://www.hangyamate.hu/Almenuk/Foldrajz/medvesi_kisvasut.htm

http://karancs-medves.blogspot.com/search/label/b%...

Bánkúti Balázs: A nógrádi szénbányászat története. Szakdolgozat. 2013. http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/szakdolg/2014-...

Kapcsolódó