Zagyva-völgyi vizes élőhelyek és fás legelők rekonstrukciójának előkészítése (projekt-előkészítés) - KEHOP-4.1.0-15-2021-00103

Pályázó neve: BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Pályázat címe: Zagyva-völgyi vizes élőhelyek és fás legelők rekonstrukciójának előkészítése (projekt-előkészítés)

Pályázat azonosítószáma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00103

Támogatás összege (Ft): 20 000 000 Ft

Támogatás aránya: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2021.09.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.11.30.
A projekt konzorciumi formában valósul meg.

A projektgazda Bükki Nemzeti Park Igazgatóság felel a Kisgombosi tölgyes természetvédelmi fejlesztésének előkészítéséért.

A fejlesztés célja a fás legelői jelleg megőrzése. A múltban a Kisgombosi tölgyest cseres-tölgyes és erdőssztyep-tölgyes átmeneti állománya borította, kisebb tisztásokkal beékelődve. Később a területet művelésbe fogták, a fák egy részét kivágták, a megmaradt “hagyásfák” között extenzív legeltetést folytattak a helybeli lakosok. Az utóbbi évtizedben nem folytattak gazdálkodást a területen, amely a jellemző fás legelői kép és növénytársulás leromlásához vezetett. A fás legelői jelleg megőrzése érdekében – a másodlagos szukcesszió megakadályozásához – elengedhetetlen a cserjéktől megtisztított területek kaszálása vagy legeltetése. A beavatkozás környezeti hatásai jórészt természetvédelmi jellegűek. A fáslegelő kép helyreállítása során a sztyepprét állapota, minősége pozitívan változik. Az erdők természetessége növekedni fog (inváziós fajok visszaszorulása, holt faanyag növekedése, természetes újulat megjelenése, stb). A stabil klimaxtársuláshoz közeli élőhely a külső környezeti hatásokkal szemben ellenállóbbá válik, a talajerózió mértéke csökkenni, a vízmegtartó képesség növekedni fog.

A projekt keretében előkészítő tevékenységek:

- Kisgombosi tölgyes élőhelyfejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok.


A konzorciumi partner az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület felel a hatvani Kincsem-tó természetvédelmi fejlesztés előkészítéséért. A tó területén új, állandó vizű, ezért természetvédelmi szempontból értékesebb élőhelyeket jelentő mederrészek kialakítása tervezett. A Kincsem-tó szervesen illeszkedik a Hatvan városán keresztülfolyó Zagyva mentén megmaradt természetes élőhelyek által alkotott, az országos ökológiai hálózat részeként nyilvántartott ökológiai folyosóba. A projekt megvalósításától a tó vízellátottsága és vízminősége javulása várható, a vízi és vizes élőhelyek változatossága növekszik, az inváziós fajok visszaszorulnak, a védett fajok természetvédelmi helyzete stabilizálódik, állományuk növekszik és diverzifikálódik, növekszik a térségi természetvédelmi együttműködések társadalmi elfogadottsága.

Hatvan város helyi szintű természetvédelmi oltalma alatt álló ún. Kincsem-tó természetközeli állapotának helyreállításának és biztosításának előkészítése a cél , különös tekintettel a területen fészkelő és átvonuló madárfajok védelmének szempontjaira.

A projekt keretében előkészítő tevékenységek:

- Kincsem-tó vizes élőhely helyreállításhoz kapcsolódó tervezési feladatok, élőhely védelme ragadozóktól (kerítés erősítése)

- Tanösvény kialakításának tervezése (pavilon, stég, cölöpsétány)

Kapcsolódó

3 Eine Tour zum Virgin-Forest in Szilvásvárad / A guided tour into the Virgin Forest in Szilvásvárad

3 Eine Tour zum Virgin-Forest in Szilvásvárad / A guided tour into the Virgin Forest in Szilvásvárad

2023.04.19. 14:15
MareiAn einem Samstagmorgen, dem 22. Oktober 2022, ging es früh los, um an einer ganz besonderen Wanderung teilnehmen zu können. Mit etwa dreißig Personen machten wir uns von Répáshuta zu Fuß auf den Weg zum sogenannten „Virgin-Forest“. Das bedeutet konkret, dass dieser Wald beziehungsweise ein bestimmtes Waldgebiet seit einer Zeitspanne von mehreren hundert Jahren nicht von Menschen berührt wurde. Dieses „nicht-Berühren“ ist natürlich nicht wortwörtlich zu nehmen, sondern meint, dass seit besagter Zeitspanne kein Mensch in das Wachstum und die Entwicklung dieses Waldgebietes eingegriffen hat. Die besondere Bedeutung eines Virgin-Forests liegt nicht nur in der Unberührtheit, sondern auch in der damit einhergehenden hohen Biodiversität. Nicht nur die Pflanzen selbst sind teilweise stark geschützt und selten, sie bieten auch Lebensraum für viele seltene tierische Spezies. Daher darf der Virgin-Forest im Bükk-Nationalpark nur auf speziellen Touren betreten werden, die von Ranger:innen geleitet werden, und ist zudem mit Schildern ausgewiesen sowie eingezäunt.Begleitet haben uns auf dieser Wanderung auch zwei weitere UNESCO-Naturfreiwillige aus dem Kiskunság Nationalpark, die dabei nicht nur den Virgin-Forest, sondern auch die Waldgebiete von Répáshuta, Nagyvisnyó und Felsőtárkány kennenlernen konnten. Besonders eindrucksvoll waren Karstformationen wie die Dolinen und der unterschiedlich geschichtete, für den Bükk charakteristische Kalkstein, auf die uns der Ranger Attila Bartha hinwies. Anschließend ging es für uns noch auf die sogenannte „Jüdische Wiese“. Diese erhielt ihren Namen durch ihren früheren jüdischen Besitzer und die ursprüngliche Nutzung als Marktplatz, auf dem vor allem viele jüdische Personen ihre Produkte angeboten haben. Heute ist diese Wiese ein strenges Naturschutzgebiet, das Besucher:innen auf eigene Faust betreten dürfen. Nach mehreren Stunden spannender Wanderung überraschte uns der Regen glücklicherweise erst auf den letzten Metern.
Tovább olvasom