„Komplex élőhelyfejlesztési program a Dél-Hevesi Tájegység területén: élőhely-rehabilitáció, vizes élőhely-rekonstrukció, invazív fajok visszaszorítása” - KEHOP-4.1.0-15-2021-00102

Pályázó neve: BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Pályázat címe: Komplex élőhelyfejlesztési program a Dél-Hevesi Tájegység területén: élőhely-rehabilitáció (fa- és gyeptelepítések), vizesélőhely-rekonstrukció, invazív fajok visszaszorítása (projekt-előkészítés)

Pályázat azonosítószáma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00102

Támogatás összege (Ft): bruttó 37.289.996 Ft

Támogatás aránya: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2021.04.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.12.15.

Érintett vármegyék: Heves vármegye

KEHOP - 4.1.0-15-2021-00102

Jelen projekt a Dél-Hevesi Tájegység (DHTE) területén komplex tájrehabilitációs program megvalósítására irányul, ezen belül LIDAR felmérésre alapozott vizesélőhely-fejlesztésekkel, időszakos vízállású fertők és mocsárrétek revitalizációjával, fák, facsoportok őshonos fafajokkal történő fafajcserés átalakítására, új facsoportok, fasorok létrehozására, a ragadozó madarak fészkelőhelyének a biztosítására, kis kiterjedésű szántóföldek esetében gyeptelepítésre, invazívan terjedő lágy és fásszárúak elleni védelem biztosítására.

A projekt megvalósításával a fokozottan védett fajok, valamint veszélyeztetett élőhelyek természetvédelmi helyzete javul.

Az előkészítés során elkészült tervek kidolgozásával (műszaki-szakmai tanulmány, vízjogi engedélyes és kiviteli terv, előzetes vizsgálati dokumentáció), a hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásával a Dél-Hevesi Tájegység jelentős részének (Bútelki-csatorna, Ludascsatorna, Rakottyás-mocsár) vízgazdálkodása tehető hatékonyabbá a megvalósítás eredményeként.

Elkészült továbbá az Inváziós fajok területének felmérése, az eltávolítás időbeliségének és módjának megtervezése dokumentáció, a Gyeprekonstrukció, gyeptelepítés tervezése és területek határainak terepi pontosítása (földmérési terv), az Örökségvédelmi hatástanulmány, a Fás tervezés dokumentációja.


Kapcsolódó