Ültess fát, védd a pusztát! 2022.12.21. 10:48

Talán ellentmondásosnak tűnik a címben megadott állítás, de a Békatutaj Szabadidősport Egyesület segítségével megvalósuló faültetéssel a pusztai élővilág megőrzését is biztosítani lehet. De hogyan?

Az egri illetőségű Békatutaj Szabadidősport Egyesület a tavalyi évhez hasonlóan idén is fákat ültetett a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzetben. A célterület ezúttal a Batúz-tanya Természetvédelmi Kezelési Központ és annak környezete volt. 2022. november 20-án az egyesület önkéntesei és támogatói három helyszínen 500 facsemetét ültettek el, melynek jelentős részét tájhonos kocsányos tölgyek, valamint kisebb tőszámban magyar kőris és fekete nyár csemeték alkották. A területek előzetes kiválasztását Igazgatóságunk munkatársai végezték. A tanyák környezetében kialakított kisebb fásítások a klímavédelmi célok elérésén túl, a facsemeték megerősödésével, reményeink szerint alkalmas fészkelőhelyül fognak szolgálni a terület madárfajai (pl. szalakóta, gébicsfélék, kék és vörös vércse stb.) számára is. A fasorok emellett fontos vadbúvóknak is tekinthetők, az ide kötődő apróvadállomány a térségben fészkelő és kóborló ragadozómadarak (pl. parlagi és rétisasok, kerecsensólymok) figyelmét is minden bizonnyal fel fogják kelteni.

A batúzi területkezelésben nagy szerepet kap a Furioso-North Star ménesünk FOTÓ: BNPI archív

Az elmúlt években meginduló erdősítések, fásítások számos esetben céloznak meg alföldi nyílt élőhelyeket, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a védett és Natura 2000 besorolású nagy kiterjedésű gyepek esetében ez természetvédelmi szempontból nem cél. A pusztai életközösségek kedvező természetvédelmi állapotához azonban a kisebb – sok esetben vonalas (fasorok) vagy foltos (szárnyékerdők) megjelenésű – fásítások, erdőfoltok nagyban hozzájárulnak. A korábban – elsősorban mezővédő funkcióval – kialakított állományok többnyire már elöregedtek, kiszáradtak, illetve sajnos a térségben a falopások is visszatérő problémát jelentenek. Ezen fasorok, facsoportok pótlása kiemelt feladatként jelentkezik a térségben. Lehet, hogy ez az 500 darab csemete csak csepp a tengerben, de Teréz anyát idézve, „anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger”.

Köszönjük az egyesület és az önkénteseik áldozatos munkáját!

Kapcsolódó