Mátrai gólyahír – Gólyafészek karbantartási feladatok a Mátrai Tájegység területén 2024.04.11. 12:48

A fehér gólya (Ciconia ciconia) mindenki számára közismert, a lakosság szempontjából igencsak közkedvelt, fokozottan védett, egyedenként 100.000 Ft természetvédelmi értéket képviselő madarunk.

Hazai állományuk jelenleg kb. 4.000-4.500 párra tehető. Gallyfészkét településeken belül, rendszerint a kisfeszültségű hálózat (0,4 kV) tartóoszlopaira, esetenként kéményekre építi.

Urbán László csoportvezető, természetvédelmi őr, háttérben a már renovált szűcsi gólyafészekkel. Fotó: Szűcsi Községi Önkormányzat

Speciális fészkelőhely választása miatt e faj egyedeit fenyegeti leginkább az áramütés és a vezetéknek ütközés veszélye, melyeket Igazgatóságunk működési területén az MVM Émász Áramhálózati Kft.-vel karöltve évről-évre igyekszünk megakadályozni. A több mint két évtizede fennálló szoros együttműködés eredményeként természetvédelmi őreink minden év elején felmérik az őrkerületeikben található gólyafészkek állapotát és a gólyákra nézve leginkább veszélyes középfeszültségű hálózat (22 kV) fészkekhez közeli oszlopait, és az aktuális adatokat átadjuk az MVM szakembereinek. Ezek alapján a fészkelési időszakot megelőző időszakban közös erőfeszítéseket teszünk a gólyák védelme és sikeres költése érdekében. Míg Igazgatóságunk természetvédelmi őrszolgálata új fészekalapokat készít az idővel nagyméretűvé, csereéretté váló vagy esetenként szétszakadó, ledőlő fészkek pótlásához, valamint az újként felszerelendő fészektartókhoz, addig az MVM munkatársai

  • az új fészkek alá biztonságos tartókat szerelnek fel,
  • lecserélik az elöregedett fészektartókat,
  • segítik a meglévő fészkek karbantartását,
  • továbbá a gólyákra veszélyes oszlopok fejszerkezeteit madárvédelmi burkolatokkal egészítik ki vagy átalakítják, korszerű és veszélytelen szerkezetekre cserélik azokat.

Az idei évben kilenc településen segítettük meg a fehér gólyákat a Mátrai és Tarna-Lázbérci Tájegység mátrai részterületén.

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. szakemberei a gólyákra veszélyes oszlop fejszerkezetét alakítják át Adácson. Fotó: Zsupos Vivien

Adácson fészekalapot helyeztünk ki egy már meglévő fészektartóra és egy meglévő fészekhez közeli veszélyes, korábban több gólya pusztulását okozó oszloptranszformátor-állomás fejszerkezetének madárvédelmi burkolása történt meg.

Atkáron fészekkarbantartását végeztük, mert a fészket alkotó gallyak egy része rálógott a vezetékre, emiatt csapadékos időszakban a fészek zárlat- és tűzveszélyessé válhat, emiatt a gólyákat áramütés érheti, a fogyasztókat az üzemzavar miatt kimaradó áramellátás következményei érinthetik.

Bodonyban egy meglévő, vezetékekre épült fészek alá fészektartót szereltettünk a fészek leszakadásának megelőzése érdekében.

Újonnan létesített gólyafészek-tartó Detken. Fotó: Zsupos Vivien

Detken egy gólyaköltésre alkalmas helyen új fészektartót szereltettünk egy kisfeszültségű oszlopra, ezzel igyekszünk új költőpárt a településre csalogatni, emellett a remélt új költőhelyhez közeli, korábbi kialakítása miatt a gólyákra potenciálisan veszélyes középfeszültségű oszlopok fejszerkezeteinek madárvédelmi burkolása, biztonságossá alakítása is megtörtént.

Egy gólyavédelmi szempontból is megfelelően átalakított középfeszültségű (22 kV) oszlop-fejszerkezet Gyöngyöshalászon. Fotó: Zsupos Vivien


Gyöngyöshalászon fehér gólyák korábbi pusztulását okozó veszélyes oszlopok részleges átalakítása, fejszerkezet-cseréje valósult meg.

Fészektartó kihelyezése egy meglévő gólyafészek alá Nagykökényesen. Fotó: Urbán László

Nagykökényesen egy fészektartót helyeztünk ki egy tavaly épült gólyafészek alá.

Parádon egy korábbi, félig leszakadt fészket renováltunk és helyeztettünk alá fészektartót, hogy a későbbiekben hasonló eset ne fordulhasson elő.

Renoválásra váró, félig leszakadt gólyafészek Szűcsiben. Fotó: Szűcsi Községi Önkormányzat

Szűcsiben egy jelentősen korhadt, költésre alkalmatlan gólyafészket renováltunk, aminek egyik része rászakadt a villanyvezetékre.

Új fészektartó szerelése és fészekalap kihelyezése Verpeléten. Fotó: Zsupos Vivien

Verpeléten pedig egy új fészektartót szereltettünk és rá fészekalapot helyeztünk ki, talán ezzel vissza tudjuk csalogatni a településen korábban már fészkelő madarakat.

Ezúton is köszönjük az MVM Émász Áramhálózati Kft.-nek a fehér gólyák problémás költőhelyeinek kezelése, helyreállítása érdekében végzett szakszerű tevékenységét, az évek óta tartó sikeres együttműködést!

Irodalomjegyzék:

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről.

https://mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciccic


Kapcsolódó