Közösen a geoparkért - új partneri megállapodások születtek 2022.06.25. 09:04

A Novohrad-Nógrád Geopark önkéntesei és munkatársai az elmúlt két évben nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a geopark minél szélesebb körű partnerséget alakítson ki a térségben belül, illetve országos szinten is.

Az elmúlt hetekben több, eddig csak informális együttműködés formális keretek közé került, amelyben mindkét fél deklarálta a geoparki értékek bemutatásának fontosságát és vállalta, hogy egymás munkáját segítve dolgozik azon, hogy a geológiai értékekre építő térségfejlesztés és a geoturisztikai kínálat fenntartható fejlesztése eredményes legyen. Partnerségi megállapodást kötöttünk többek között Nógrád Megye Önkormányzatával, valamint a Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhellyel is.

A geopark számára kiemelten fontos a helyi közösséggel való minél szélesebb körű együttműködés. Ezért indítottuk el két éve a geoszállás programot is, illetve csatlakoztunk a GEOfood programhoz, amely lehetőséget biztosít számunkra, hogy a térségség helyi termelői számára nemzetközi bemutatási lehetőségeket is biztosítsunk. A geopark szlovákiai oldalán szintén ezért indult el a GEOTOP INTERREG program, amelynek keretén belül geotúra vezető képzések és workshopok segítették a hálózatosodást, mellette pedig oktatási segédanyagok készültek a geopark értékeiről.

Kapcsolódó