EcoKarst projekt 3. műhelybeszélgetés 2019.03.06. 09:44

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egy határokon átnyúló INTERREG pályázatot valósít meg „Karszt területek ökoszisztéma szolgáltatása – a helyi fenntartható fejlődés támogatása” (EcoKarst) témacímen.

A projekt sikeres végrehajtása érdekében három műhelybeszélgetést szerveztünk, melyek célja a Bükki Nemzeti Park jövőképének felvázolása egy – a helyi érintetettekkel együtt kidolgozandó - akcióterv formájában, valamint olyan üzleti tevékenységek elindításának támogatása, melyek tevékenységükkel a biológiai sokféleséget erősítik, azt szolgálják. A harmadik műhelytalálkozó a héten, február 27-én zajlott le.

Az harmadik műhelybeszélgetés 2019. február 27-én zajlott le Egerben, több mint 25 résztvevő jelenlétében. A korábbi hagyományoknak megfelelően a délelőtti nap előadásokkal, illetve projektbeszámolóval telt, míg a nap másik fele a csoportmunkára helyeződött a hangsúly.

Dudás György igazgatóhelyettes megnyitóját követően, az EcoKarst projekt keretében, a bosnyák MANIA filmstúdió által elkészített projekt film premier vetítésére került sor. A filmet a 7 karsztos projektterületen forgatták, számos biodiverzitás-barát vállalkozást bemutatva.

Ezt követően Schmotzer András projektmenedzser (BNPI) bemutatta az EcoKarst projekt keretében eddig elvégzett feladatokat, beszélt a kiválasztott ökoszisztéma-szolgáltatásokról, valamint a projekt keretében elkészített, végleges tematikus ökoszisztéma-szolgáltatás térképeket is bemutatta. Kiemelt hangsúlyt kapott a projektben előttünk álló feladatok részletes ismertetése, úgymint az akcióterv készítésének jelenlegi állapota és a zöldvállalkozásokat érintő további akciók (zöld vállalkozói díj és zöldvállalkozói képzés).

Kuslits Béla a részvételi tervezésben rejlő lehetőségekről számolt be előadásában. A területen élők bevonása több szempontból is kiemelt fontossággal bír, lévén ez valós helyismereten alapszik, valamint hozzáalakítható a helyiek (az érintettek) igényeihez, tapasztalataihoz. Nem mellékesen a konfliktusok elkerülésében is nagy szolgálatot tehet a helyben élők bevonása. Külön kitért a sikeres hálózatok alapját képező alapelvekre, ezek ismérveire.

A műhelybeszélgetés második részében az előző találkozókon előzetesen kiválasztott témák tovább gondolását végeztük moderátoraink segítségével (1. téma: Turizmus, oktatás, vezetett túrák; 2. téma: Feldolgozott élelmiszerek és helyi élelmiszer-értékesítés; 3. téma: Hálózatépítés, helyi alulról induló folyamatok). Ezek a tevékenységek azok, amelyek eleve többszereplősek (illetve azzá tehetők) és az üzleti lehetőségek szempontjából a legrelevánsabbak. Így kialakítható az a közös platform, amire lehet építeni a továbbiakban. Másrészt az itt elhangzott és összegyűjtött ismeretek a készülő akcióterv egyik legfontosabb bemeneti információinak is tekinthetők. A legtöbb témának előkerült a hálózatépítésében rejlő lehetőségek, az erőforrások közös felhasználásának az igénye. Reményeink szerint az EcoKarst projekt ennek a folyamatnak csak az első lépése és a helyi közösségek bevonásával a Bükk-vidék sikeres jövőjét is kedvezően tudjuk előre vinni.

Köszönjük a résztvevők aktív közreműködését!

Schmotzer András
kutatási szakreferens