Ajánlattételi felhívás térkép készítésére

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet a Novohrad-Nógrád Geopark és a Bükk-vidék Geopark főbb látnivalóit bemutató áttekintő térkép elkészítésére az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

A kiadvány a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság két geoparkjának értékeit bemutató információs grafikát és a legfontosabb helyszíneinek képeit jeleníti meg.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Havasi Andrea pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet a Novohrad-Nógrád Geopark és a Bükk-vidék Geopark főbb látnivalóit bemutató áttekintő térkép elkészítésére az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

A kiadvány a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság két geoparkjának értékeit bemutató információs grafikát és a legfontosabb helyszíneinek képeit jeleníti meg.

A pályázó feladata az A3 méretű kétoldalas térkép készítése, melynek egyik oldalán a Bükkvidék Geopark és látnivalói (20 db fénykép és képaláírás), másik oldalán a Novohrad-Nógrád Geopark és látnivalói (15 db fénykép és képaláírás) szerepelnek. A térképeket 4 nyelven - magyar, angol, szlovák, lengyel – szükséges elkészíteni. A fotókat és a szöveget minden nyelven a Megbízó biztosítja.

A kiadvány paraméterei: A/3-as tömb, fejben ragasztva, 2 oldal, 4+4, szín, 130 g/m2 matt műnyomó papír.

Mennyiség: 12 000 db (7500 db magyar, 2500 db szlovák, 1500 db angol, 500 db lengyel)

Az árajánlat az alábbi feladatokat tartalmazza:

Nyomdai előkészítés az Ajánlatkérőtől kapott, szerkeszthető szakmai tartalom (fényképek, képaláírások) alapján.

Szakmai tartalom szerkesztés, műszaki szerkesztés, tördelés, digitális próbanyomat készítés, majd nyomdai kivitelezés, továbbá Ajánlatkérő székhelyére történő leszállítás.

Az ajánlattevő feladata az alaptérkép elkészítése: Közigazgatási jellegű, út- és vasúthálózattal, település alaprajzokkal, erdőborítással, vízrajzzal, georeferálva (WGS’84).

Védett fedvények 3 kategóriában (NP, TK, TT) valamint a fokozottan védett területek jelölése.

Tanösvények (hosszabbak nyomvonallal, rövidebbek pontszerűen) ábrázolása.

Az alaptérkép a teljes A3 felületet fedje le.

A térképek szerkesztése, a helyszínek térképi rögzítése megadott EOV koordináták alapján, a képaláírások megjelenítése magyar, angol, lengyel szlovák nyelven.

A tematikus térképek az alaptérképből vezetendők le. Kivágat: a Bükk-vidák Geopark teljes területe és a Novohrad-Nógrád Geopark (NNG) térképe esetében a NNG magyar és szlovákiai területe (a szükséges térinformatikai állományt az ajánlatkérő biztosítja, shp fájl formájában).

3. A teljesítés helye:

A vállalkozó telephelye és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság székhelye (3300 Eger, Sánc utca 6.)

4. A szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A feladat teljesítésének tervezett dátuma: 2021. október 18.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama alatt ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF - Ajánlatkérő előleget nem fizet.

- A nyertes ajánlattevő a munka befejezése után egy számlát nyújthat be.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság vagy az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő: 2021.09.23.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/4.1/038” megnevezés;Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat;Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns;Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget;Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (Nyilatkozat: alvállalkozó bevonásáról). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) és a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot kitöltve és aláírva.

11. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: INTERREG SZLOVÁK-MAGYAR GEOTURISZTIKAI PARTNERSÉG (SLOVAK-HUNGARIAN GEOTURISTIC PARTNERSHIP) GEOTOP SKHU/1902/4.1/038 - Pályázat - Bükki Nemzeti Park… (bnpi.hu)

12. Egyéb információk:

Amennyiben alvállalkozó(k) bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást: Laufer Zsanett: 30/ 812-3047; lauferzs@bnpi.hu

Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat: https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat: https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról) https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás) https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

o Térképek https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/hrIW7602kxH434k

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.

Kapcsolódó

4 Austausch mit dem Kiskunság Nationalpark / Exchange with the Kiskunság National Park

4 Austausch mit dem Kiskunság Nationalpark / Exchange with the Kiskunság National Park

2023.04.19. 14:18
Vom 23. bis zum 28. Oktober waren wir in dem Kiskunság Nationalpark, der Nationalpark wurde im Jahr 1975 gegründet und liegt zwischen Donau und Theiß in der Mitte von Ungarn. Die beiden Freiwilligen Paul und Tristan absolvieren hier ihren Freiwilligendienst, wie Marei und ich sind sie auch mit dem Kulturweit Programm in Ungarn. Damit wir die diversen Landschaftsformen in Ungarn etwas besser kennen und verstehen lernen können, haben wir uns, so wie die Freiwilligen vor uns für ein gemeinsames Austausch Projekt entschieden. Während sich das bewaldete Bükk Gebirge durch verschiedene Karstformationen und Kalksteinberge auszeichnet, sind im Kiskunság Nationalpark verschiedene Steppen, Salzwiesen und Weiden vorzufinden. Beide Nationalparks sind also sehr unterschiedlich und in ihrer Biodiversität einzigartig, weshalb der Austausch eine spannende Lernmöglichkeit darstellt. An dem meisten Tagen waren wir mit Csaber einem der Ranger des Kiskunság Nationalparks unterwegs, dieser hat uns viel über die Artenvielfalt in Nationalpark erklärt. Die Puszta steppe bieten ein Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere, so hatten wir das Glück an einem Tag great bustards (Großtrappen) zu sehen. Diese gehören mit einem Gewicht von bis zu 16 kg zu den schwersten flugfähigen Vögeln der Welt. In den letzten zweihundert Jahren ging der Mitteleuropäische Bestand fast verloren, weshalb die Vögel heute besonders geschützt werden müssen. Weiterhin haben wir Common Hackberries (Amerikanischer Zürgelbaum) herausgerissen, diese aus Amerika importierte Pflanze stellt durch ihre rasante Verbreitung eine starke Gefährdung für die Artenvielfalt da. Die Lebensbedingungen im Nationalpark sind günstig für die Common Hackbeeries, so dass sie sich schnell weiterverbreiten können, weshalb ihr Bestand reguliert werden muss. Breitet sich eine invasive Pflanzenart zu weit aus und gefährdet die heimische Artenvielfalt, so wird eingegriffen. Würden sich die invasiven Pflanzen weiter ausbreiten und dann von einer Krankheit befallen werden, so wären direkt alle Pflanzen betroffen, aus diesem Grund soll die Artenvielfalt geschützt werden. Im Kiskunság Nationalpark durften aber auch viele andere spannende Erfahrungen machen, in der Waldhütte in welcher wir in der Woche unseres Aufenthalt gelebt haben, gab es keine Heizung, weshalb wir Holz gehakt haben um zu heißen, Trinkwasser gab aus Kanistern und zum Duschen haben wir ein Duschfeuer angemacht. Durch diese Erfahrung sind uns viele Privilegien noch einmal deutlich bewusster geworden und wir haben sie noch mehr zu schätzen gelernt. Die Erfahrungen im Kiskungság Nationalpark waren also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sehr bereichernd.
Tovább olvasom
2022/1. - 2. Welcome to Eger

2022/1. - 2. Welcome to Eger

2022.08.23. 15:22
Willkommen in Eger [13.03.2022-19.03.2022]Wir sind beide am Sonntag den 13.03 angekommen. Da der 15.03 der ungarische Nationalfeiertag ist, war auch der Montag frei. Glücklicherweise hatten sich Kornelia und Balazs bereits Gedanken um die Gestaltung der beiden Tage gemacht und zeigten uns Eger und die Umgebung. Am Montag waren wir in Cserépfalu wandern und besichtigten die Suba-lyuk höhle, den Felhagyott kőfejtő Aufschluss und den Odor Castleruin Ausblick. Nach der Anstrengung gingen wir gemeinsam in einem Restaurant in einem Nachbarort essen.Dienstag, der 14.03 sind wir in die Innenstadt von Eger gefahren. Angefangen bei der Eszterházy Universität gab uns Kornelia eine Stadtführung und wir liefen unter anderem am Minarett vorbei, hoch zur Burg. Wir sahen uns den Heldensaal an und im gotischen Bischofspalast die Ausstellung über die Besetzung von Eger. Anschließend war es kurz vor vier, eine wichtige Uhrzeit für Eger. Um 15.52Uhr wird jeden Tag ein Schuss aus einer antiken Waffe abgefeuert, um an die Besetzung von 1552 zu erinnern.Am Mittwoch (15.03) war unser erster richtiger Arbeitstag, an dem wir erst allen vorgestellt wurden und uns anschließend begannen genauer mit dem Nationalpark zu beschäftigen. Am nächsten Tag ging es dann auch direkt in die Natur bei Bükkzsérc, um Pinienbäume (Pinus pinea) von einer Grasfläche zu entfernen. Diese beinhaltet eine wichtige und geschützte Flora und Fauna die durch die invasiven Bäume gefährdet wird. Samstags beteiligten wir uns an einer Müllsammelaktion in Andornaktálya.
Tovább olvasom