INTERREG SZLOVÁK-MAGYAR GEOTURISZTIKAI PARTNERSÉG (SLOVAK-HUNGARIAN GEOTURISTIC PARTNERSHIP) GEOTOP SKHU/1902/4.1/038

Program: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

Projekt azonosító száma: SKHU/1902/4.1/038

Projekt címe: Szlovák-Magyar Geoturisztikai Partnerség

Projekt acronym: GEOTOP

Projekt időtartama: 2020. december 1. – 2022. március 31.

Vezető kedvezményezett: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Partner kedvezményezett: Mesto Fiľakovo (Szlovákia)

A projekt teljes költségvetése: 175 463,2 EUR

A BNPI teljes költségvetése: 151 283,2 EUR

ebből EU-s támogatás (ERFA): 128 590,72 EUR

Projekt honlap: https://www.skhu.eu

A GEOTOP projekt célja új szolgáltatások kidolgozása és bevezetése Novohrad-Nógrád Geopark és a Bükk-vidék Geopark területén. Fontosnak tartjuk a geotúra-hálózat bővítését valamint szakmailag felkészült túravezetők és geoturisztikai szakemberek képzését, mely képzéseken keresztül a partnerek képzési csomagot nyújtanak az idegenforgalmi szolgáltatók és vezetett túrák iránt érdeklődő szakemberek számára, szolgáltatásaik bővítése érdekében.

A képzési csomag általános ismereteket (geológia, balesetvédelem, kultúrtörténet, növény- és állatvilág) és területspecifikus modulokat tartalmaz.

A két Geopark területén működő geotúra hálózatot egy határon átnyúló tanösvény kialakításával kötjük össze, kb. 7 km túraútvonal kijelölését és felfestését vállaljuk, továbbá ismertető táblák és egy pihenőhely kihelyezése tervezett, mely új helyszínen növeli a geoparkok látogatottságát. Összesen 70 geotop leírását készítjük el, melyek a két Geopark területén és az újonnan kialakított határon átnyúló túraútvonalon találhatók. A pontok rögzítése mobil applikációban történik.

Felmérjük a Novohrad-Nógrád Geopark szlovák oldalon található tanösvényeinek és a Bükk-vidék Geopark 4 kiemelt területén lévő tanösvényeinek az állapotát. Az állapotfelmérésről fényképekkel, térképpel ellátott szöveges jelentés készül. A Bükk-vidék Geopark 4 területén felújítjuk a tanösvényeket (nyomvonal takarítás, festés, táblák felújítása), egy nyomvonalon pedig interaktív tanösvényt alakítunk ki.

A partnerség célja a két geopark összeköttetésének létrehozása, amelyek hatása határon átnyúló. Fülek önkormányzata és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a projekt keretében tervezett, összehangolt tevékenységeik révén az idegenforgalmat erősítik, és a projekt eredményeiként új szolgáltatásokat tudnak nyújtani. A két geopark mint desztináció népszerűsítését, tapasztalatok cseréjét, tanárok és szakemberek számára szervezett tanulmányutak, valamint az üzleti és szakmai fórumok révén valósítjuk meg mindkét országban.

Közös promóciós tevékenységek révén szeretnénk mindkét geoparkot bemutató kiadványokat és térképeket készíteni.

A partnerek együttműködésének köszönhetően megosztják a szakmai tapasztalatokat, és új, egyedi, innovatív gyakorlatokon alapuló megközelítést / módszertant alkalmaznak. Új képzési módszertanokat fejlesztenek ki (útmutatót diákok és tanárok számára), amelyek mindkét országban tovább használhatók. Az újonnan kijelölt és kialakított, határokon átnyúló túraútvonal új vonzerőt jelent mindkét ország polgárai számára. Az oda látogató turisták megtapasztalhatják régióink határtalan értékeit. Ez egyben lehetőség a környezetvédelem, a természetvédelem, a kulturális örökség és a kölcsönös megértés tudatosítására.

Ezek a határokon átnyúló események egyrészt szakmai együttműködést, másrészt a két ország közötti kapcsolatok erősítését eredményezik. Mindkét ország lakói között hatékony interakciós lehetőségként is szolgálhatnak.

„A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar és a Szlovák Állam társfinanszírozásával valósul meg.”

A program weboldala az alábbi linken érhető el.

https://www.skhu.eu

A projekthez kapcsolódó ajánlattételi felhívás az alábbi linken érhető el.

A pályázat keretében megjelent letölthető kiadványok


Kapcsolódó