Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Külső szakértői feladatok elvégzésére a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

Ajánlattételi felhívás

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laufer Zsanett, projekt koordinátor

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Külső szakértői feladatok elvégzésére a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

A külső szakértő feladata a megrendelő érdekeinek képviselete, folyamatos tájékoztatása a projekt előrehaladásáról, a projekt szakmai elemeinek összehangolása térben és időben, a felmerülő problémák megoldása az érintettekkel történő egyeztetéssel, a szlovák partnernél dolgozó projektmenedzserrel való szoros együttműködés, a projekt sikeres befejezése a megadott határidőben és a megadott költségkereteken belül.

Feladatai részletesen:

· A projekthez kapcsolódó vállalkozók koordinációja, közöttük és a megrendelő közötti kapcsolattartás, szervezési feladatok és egyezetések lefolyatása, a felmerülő problémákról megrendelő képviselőjének tájékoztatása, azok elhárítására találkozók, megbeszélések szervezése, bonyolítása:

· Személyes részvétel és a megrendelő érdekeinek képviselete a helyszíni szemléken ellenőrzéseken;

· Állandó beszámolási tevékenység a megrendelő kapcsolattartója részére a vállalkozók és beszállítók tevékenységével és előrehaladásával kapcsolatban; melyet havi rendszerességgel, írásos formában is be kell nyújtani;

· Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek koordinálása, utólagos ellenőrzése, arculati elemek megjelenésének ellenőrzése; adatszolgáltatás marketing feladatokhoz, kiadványokhoz;

· Részvétel a projekt keretei között megrendezett fórumokon, szükség szerint előadások megtartása;

· A projekthez kapcsolódó szerződésekben foglalt feladatok megvalósítását, teljesítését figyelemmel kíséri és ellenőrzi;

3. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak): A megrendelő és a vállalkozó székhelye, továbbá a projekt helyszíne a Bükk-vidék Geopark és a Novohrad-Nógrád Geopark területe

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A külső projektmenedzseri feladat megkezdésének tervezett dátuma: 2020. december 22.

A vállalkozónak a szerződésben foglalt feladatai teljesítését a szerződés hatályba lépését követően azonnal meg kell kezdenie, melyet 2022. március 31-ig kell ellátnia.

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR.

- Ajánlatkérő előleget nem fizet.

- A nyertes ajánlattevő 7. részszámlát és 1. végszámlát nyújthat be.

- A munka elszámolása kéthavonta átalány alapján történik, kéthavi számla benyújtásával, a számla teljesítési határideje a tárgyhó utolsó munkanapja. Kivéve az első számla, mely 2021. január utolsó munkanapja.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Slovak-Hungarian GeoTuristic Partnership című projekt keretében támogatásban részesült, így a nyertesnek fizetett ellenszolgáltatást a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

6. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

7. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe: ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság, illetve az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen: a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

8. Az ajánlattételi határidő: 2020.12.21.

9. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);

- Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;

- Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/4.1/038” megnevezés;

- Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);

- Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);

- Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);

- Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy saját maga/alkalmazottja rendelkezik a szükséges ismeretekkel és gyakorlattal a munka elvégzéséhez,

- A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

10. A projekt ismertetése:

A GEOTOP projekt célja új szolgáltatások kidolgozása és bevezetése Novohrad-Nógrád Geopark és a Bükk-vidék Geopark területén. A két geopark esetében a legfontosabb a meglévő geotúra-hálózat bővítése, amely lehetővé teszi a napi kapcsolatot a turisztikai szolgáltatókkal, illetve hogy szakmailag felkészült túravezetők által vezetett túrákat nyújtsanak a látogatóknak. Ezért a partnerek számos új szolgáltatást fejlesztenek ki az élményszerző turizmus fokozása érdekében. Geoturisztikai szakemberek képzésén keresztül a partnerek képzési csomagot nyújtanak az idegenforgalmi szolgáltatók és vezetett túrák iránt érdeklődő szakemberek számára, szolgáltatásaik bővítése érdekében.

A képzési csomag általános ismereteket (geológia, balesetvédelem, kultúrtörténet, növény- és állatvilág) és területspecifikus modulokat tartalmaz.

A két Geopark területén működő geotúra hálózatot egy határon átnyúló tanösvény kialakításával kötjük össze, kb. 7 km túraútvonal kijelölését és felfestését vállaljuk, továbbá ismertető táblák és egy pihenőhely kihelyezése tervezett, mely új helyszínen növeli a geoparkok látogatottságát. Elkészítjük az újonnan kialakított határon átnyúló túraútvonal és a Bükk-vidék Geopark 70 geotopjának leírását. A meglévő és újonnan kijelölt túraútvonalon felvett POi pontok rögzítése mobil applikációban történik, valamint mindkét érintett geopark területén megtörténik a geoturisztikai útvonalak térképes állományának elkészítése.

Felmérjük a Novohrad-Nógrád Geopark szlovák oldalon található tanösvényeinek és a Bükk-vidék Geopark 4 kiemelt területén lévő tanösvényeinek az állapotát. Az állapotfelmérésről fényképekkel, térképpel ellátott szöveges jelentés készül. A Bükk-vidék Geopark 3 területén felújítjuk a tanösvényket (nyomvonal takarítás, festés, táblák felújítása), egy nyomvonalon pedig interaktív tanösvényt alakítunk ki.

A tapasztalatok cseréje a projekt fontos része lesz a tanárok és szakemberek számára szervezett tanulmányutak, valamint az üzleti és szakmai fórumok révén mindkét országban.

Közös promóciós tevékenységek révén szeretnénk: mindkét geoparkot bemutató kiadványok és térképek elkészítése révén.

11. Egyéb információk:

- Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.

- Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a

projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.

- Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást (Laufer Zsanett: 30/ 812-3047; lauferzs@bnpi.hu és Tóth László: 30/355-5250; tothlp@bnpi.hu).

- Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f


Az ajánlattételi felhívás pdf formátumban elérhető az alábbi linken.

Kapcsolódó