Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Külső szakértői feladatok elvégzésére a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

Ajánlattételi felhívás

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laufer Zsanett, projekt koordinátor

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Külső szakértői feladatok elvégzésére a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

A külső szakértő feladata a megrendelő érdekeinek képviselete, folyamatos tájékoztatása a projekt előrehaladásáról, a projekt szakmai elemeinek összehangolása térben és időben, a felmerülő problémák megoldása az érintettekkel történő egyeztetéssel, a szlovák partnernél dolgozó projektmenedzserrel való szoros együttműködés, a projekt sikeres befejezése a megadott határidőben és a megadott költségkereteken belül.

Feladatai részletesen:

· A projekthez kapcsolódó vállalkozók koordinációja, közöttük és a megrendelő közötti kapcsolattartás, szervezési feladatok és egyezetések lefolyatása, a felmerülő problémákról megrendelő képviselőjének tájékoztatása, azok elhárítására találkozók, megbeszélések szervezése, bonyolítása:

· Személyes részvétel és a megrendelő érdekeinek képviselete a helyszíni szemléken ellenőrzéseken;

· Állandó beszámolási tevékenység a megrendelő kapcsolattartója részére a vállalkozók és beszállítók tevékenységével és előrehaladásával kapcsolatban; melyet havi rendszerességgel, írásos formában is be kell nyújtani;

· Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek koordinálása, utólagos ellenőrzése, arculati elemek megjelenésének ellenőrzése; adatszolgáltatás marketing feladatokhoz, kiadványokhoz;

· Részvétel a projekt keretei között megrendezett fórumokon, szükség szerint előadások megtartása;

· A projekthez kapcsolódó szerződésekben foglalt feladatok megvalósítását, teljesítését figyelemmel kíséri és ellenőrzi;

3. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak): A megrendelő és a vállalkozó székhelye, továbbá a projekt helyszíne a Bükk-vidék Geopark és a Novohrad-Nógrád Geopark területe

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A külső projektmenedzseri feladat megkezdésének tervezett dátuma: 2020. december 22.

A vállalkozónak a szerződésben foglalt feladatai teljesítését a szerződés hatályba lépését követően azonnal meg kell kezdenie, melyet 2022. március 31-ig kell ellátnia.

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR.

- Ajánlatkérő előleget nem fizet.

- A nyertes ajánlattevő 7. részszámlát és 1. végszámlát nyújthat be.

- A munka elszámolása kéthavonta átalány alapján történik, kéthavi számla benyújtásával, a számla teljesítési határideje a tárgyhó utolsó munkanapja. Kivéve az első számla, mely 2021. január utolsó munkanapja.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Slovak-Hungarian GeoTuristic Partnership című projekt keretében támogatásban részesült, így a nyertesnek fizetett ellenszolgáltatást a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

6. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

7. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe: ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság, illetve az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen: a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

8. Az ajánlattételi határidő: 2020.12.21.

9. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);

- Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;

- Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/4.1/038” megnevezés;

- Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);

- Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);

- Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);

- Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy saját maga/alkalmazottja rendelkezik a szükséges ismeretekkel és gyakorlattal a munka elvégzéséhez,

- A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

10. A projekt ismertetése:

A GEOTOP projekt célja új szolgáltatások kidolgozása és bevezetése Novohrad-Nógrád Geopark és a Bükk-vidék Geopark területén. A két geopark esetében a legfontosabb a meglévő geotúra-hálózat bővítése, amely lehetővé teszi a napi kapcsolatot a turisztikai szolgáltatókkal, illetve hogy szakmailag felkészült túravezetők által vezetett túrákat nyújtsanak a látogatóknak. Ezért a partnerek számos új szolgáltatást fejlesztenek ki az élményszerző turizmus fokozása érdekében. Geoturisztikai szakemberek képzésén keresztül a partnerek képzési csomagot nyújtanak az idegenforgalmi szolgáltatók és vezetett túrák iránt érdeklődő szakemberek számára, szolgáltatásaik bővítése érdekében.

A képzési csomag általános ismereteket (geológia, balesetvédelem, kultúrtörténet, növény- és állatvilág) és területspecifikus modulokat tartalmaz.

A két Geopark területén működő geotúra hálózatot egy határon átnyúló tanösvény kialakításával kötjük össze, kb. 7 km túraútvonal kijelölését és felfestését vállaljuk, továbbá ismertető táblák és egy pihenőhely kihelyezése tervezett, mely új helyszínen növeli a geoparkok látogatottságát. Elkészítjük az újonnan kialakított határon átnyúló túraútvonal és a Bükk-vidék Geopark 70 geotopjának leírását. A meglévő és újonnan kijelölt túraútvonalon felvett POi pontok rögzítése mobil applikációban történik, valamint mindkét érintett geopark területén megtörténik a geoturisztikai útvonalak térképes állományának elkészítése.

Felmérjük a Novohrad-Nógrád Geopark szlovák oldalon található tanösvényeinek és a Bükk-vidék Geopark 4 kiemelt területén lévő tanösvényeinek az állapotát. Az állapotfelmérésről fényképekkel, térképpel ellátott szöveges jelentés készül. A Bükk-vidék Geopark 3 területén felújítjuk a tanösvényket (nyomvonal takarítás, festés, táblák felújítása), egy nyomvonalon pedig interaktív tanösvényt alakítunk ki.

A tapasztalatok cseréje a projekt fontos része lesz a tanárok és szakemberek számára szervezett tanulmányutak, valamint az üzleti és szakmai fórumok révén mindkét országban.

Közös promóciós tevékenységek révén szeretnénk: mindkét geoparkot bemutató kiadványok és térképek elkészítése révén.

11. Egyéb információk:

- Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.

- Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a

projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.

- Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást (Laufer Zsanett: 30/ 812-3047; lauferzs@bnpi.hu és Tóth László: 30/355-5250; tothlp@bnpi.hu).

- Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f


Az ajánlattételi felhívás pdf formátumban elérhető az alábbi linken.

Kapcsolódó

2022/1. - 9. Tree studies

2022/1. - 9. Tree studies

2022.08.23. 15:57
Baumstudie[28.07.2022]Gemeinsam mit einer ungarischen Studentin haben wir in der letzten Zeit begonnen Bäume auf einer Weide zu tracken und nach einem ausführlichen Katalog zu beurteilen. Im Nationalpark sprechen wir immer von „Veteran Trees“, also besonders alten Bäumen. Bisher kann keiner Abschätzen wie viele es sind, es sind nur recht grobe Angaben von ca. 1000 Bäumen. Jedem Baum ist ein A4 Zettel gewidmet, auf dem erst Daten wie die Koordinaten, der lateinische Name und Maße wie z.B. die Höhe und der Umfang angegeben werden müssen. Für die Ermittlung der Höhe des Baumes wird eine Entfernung von 20m abgemessen. Von dort aus wird mit einem analogen Höhenmesser der Winkel zum Beginn des Stamms und der Winkel zum höchsten Teil der Baumkrone bestimmt. Die beiden Zahlen ergeben gemeinsam die Höhe. Danach kommen 36 Felder in denen unter anderem Angaben über Astlöcher, Kronen- oder Starkastabbrüche, Krankheits- oder Pilzbefall, Moos- und Flechtenvorkommen und Nester, die sich im Baum befinden. Zusätzlich kommen dann noch einmal 15 weitere Felder, wo z.B. nach anderen Bäumen in der direkten Umgebung gefragt wird. Die Aussagen, die wir über die Bäume treffen werden immer mit der Hilfe von für solche Studien angefertigte Kataloge getroffen. So sind in manchen Fällen verschiedene Bilder dargestellt und wir müssen entscheiden, welches dem untersuchten Baum am nächsten kommt. Zusammengefasst ist es eine sehr detaillierte Studie, weshalb wir am ersten Tag auch nur insgesamt 8 Bäume geschafft haben. Mit der Zeit wird man jedoch deutlich routinierter und muss nicht mehr alles erst im Katalog nachschlagen, wodurch die Arbeit deutlich schneller vorangeht. Insgesamt haben wir dennoch nur 60 von den ca. 1000 Bäumen tracken und beurteilen können.
Tovább olvasom