Ajánlattételi felhívás térkép elkészítésére

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot hirdet a Novohrad-Nógrád Geopark és a Bükk-vidék Geopark főbb látnivalóit bemutató áttekintő térkép elkészítésére az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan.

A kiadvány a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság két geoparkjának értékeit bemutató információs grafikát és a legfontosabb helyszíneinek képeit jeleníti meg.

A pályázó feladata az A3 méretű kétoldalas térkép készítése, melynek egyik oldalán a Bükk-vidék Geopark és látnivalói (20 db fénykép és képaláírás), másik oldalán a Novohrad-Nógrád Geopark és látnivalói (15 db fénykép és képaláírás) szerepelnek. A térképeket 4 nyelven - magyar, angol, szlovák, lengyel – szükséges elkészíteni. A fotókat és a szöveget minden nyelven a Megbízó biztosítja.

A kiadvány paraméterei: A/3-as tömb, fejben ragasztva, 2 oldal, 4+4, szín, 130 g/m2 matt műnyomó papír.

Mennyiség: 12 000 db (7500 db magyar, 2500 db szlovák, 1500 db angol, 500 db lengyel)


Az árajánlat az alábbi feladatokat tartalmazza:

Nyomdai előkészítés az Ajánlatkérőtől kapott, szerkeszthető szakmai tartalom (fényképek, képaláírások) alapján. Térképek szerkesztése, a helyszínek térképi rögzítése megadott EOV koordináták alapján, a képaláírások megjelenítése magyar, angol, lengyel szlovák nyelven. Szakmai tartalom szerkesztés, műszaki szerkesztés, tördelés, digitális próbanyomat készítés, majd nyomdai kivitelezés, továbbá Ajánlatkérő székhelyére történő leszállítás.


A teljesítés helye:

A vállalkozó telephelye és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság székhelye (3300 Eger, Sánc utca 6.)


A szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés


A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A feladat teljesítésének tervezett dátuma: 2021. szeptember 30.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama alatt ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.


Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF

- Ajánlatkérő előleget nem fizet.

- A nyertes ajánlattevő a munka befejezése után egy számlát nyújthat be.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.


Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Az ajánlat benyújtásának, módja, címe: ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság vagy az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.


Az ajánlattételi határidő: 2021.09.14.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);

- Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;

- Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/4.1/038” megnevezés;

- Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat;

- Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns;

- Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget;

- Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (Nyilatkozat: alvállalkozó bevonásáról). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) és a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.

- A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

- A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot kitöltve és aláírva.


A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető:

https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/interreg-szlovak...


Egyéb információk:

- Amennyiben alvállalkozó(k) bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.

- Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.

- Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a

projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.

- Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.

- Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást

- Laufer Zsanett: 30/ 812-3047; lauferzs@bnpi.hu


Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

o Térképek

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/hrIW7602kxH434k


Kapcsolódó