Ajánlattételi felhívás tanári-tanulói kézikönyv elkészítésére

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Tanári módszertani és hozzátartozó tanulói kézikönyv elkészítésére magyar és szlovák nyelven, a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Havasi Andrea, pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Tanári módszertani és hozzátartozó tanulói kézikönyv elkészítésére magyar és szlovák nyelven, a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

2a)

Tanári módszertani kézikönyv (illusztrációval és képekkel) elkészítése, mely útmutatást nyújt tanárok részére a Bükki-vidék Geopark és Novohrad-Nógrád Geopark geológiai, természeti és kulturális értékeiről, főbb geológiai látványosságairól, túravezetői ismeretekről stb. az alábbi tartalmi fejezetekkel:

Főcím Geoparkok és geotúra-vezetés alapismeretei Tartalmi vázlat
alcím A Bükk-vidék és a Novohrad-Nógrád Geopark példáján
könyv típusa Tanári módszertani kézikönyv
1 Fogalmi rendszerek: geopark, geoérték, geoturizmus az oktatásban
1.1 A geokörnyezet és a táj kapcsolatrendszere Alapvető földtani törvényszerűségek, fogalmak, fejlődéstörténet, kőzetek, ásványok, mint a Föld építőkövei, az anyag-forma-folyamat természeti és kulturális táji kapcsolatrendszere
1.2 A geoértékek rendszere Geosite, Geotóp, geomorphosite, geoérték, az értékek értékelése: információk, oktatás, bemutatás, veszélyeztetettség
1.3 Geo-természetvédelem Oktatás, viselkedés, szervezés, etikai normák természetvédelmi területeken, geoértékek és a természetvédelem kapcsolata
1.4 Geoparkok, geoturizmus Geopark, fogalma, hazai és nemzetközi szerepe, rendszere, geoértékből attrakció, geoturisták rendszerezése (ismeretátadási, érdeklődési, viselkedési szempontból)
2 A Bükk-vidék és a Novohrad-Nógrád Geopark geoturisztikai adottságai és értékei földtani, természetföldrajzi, táji ismeretek, geoértékek típusai, kialakulásuk okai, fő jellemzői és ezek oktatása, megmutatása, geo- és kulturális értékek kapcsolata
2.1 A Novohrad-Nógrád Geopark
2.2 A Bükk-vidék Geopark
3 Geotúra szervezés és vezetés módszertana
3.1 Túraszervezési és vezetési alapismeretek felhasználása a geoturizmusban természetjáró túravezetés és túraszervezés általános alapjai (utalással a természetjáró túravezetés könyvre), geoturisztikai sajátosságok
3.2 Időjárási helyzetek és kezelésük Időjárási helyzetek és kezelésük, az időjárási jelenségek felismerése, helyes viselkedés
3.3 Balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás terepen Balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás terepen, alapismeretek gyerekeknek
3.4 A terepi tájékozódás oktatási módszerei A terepi tájékozódás oktatási módszerei
4 Földtudományi ismeretek és geoértékek az oktatásban Földtani, felszínalaktani folyamatok és geoértékek oktatási célja, módszerei, bemutatása terepen
4.1 Földtani, felszínalaktani alapismeretek oktatási célja Földtani, felszínalaktani alapismeretek oktatási célja, szemléletformálás
4.2 Ásványok, kőzetek, geo-folyamatok alapismeretei terepen megfigyelés, mintaelőkészítés, bemutatás
4.3 A geo-, a táji és kulturális értékek komplex megismertetése A geo-, a táji és kulturális értékek komplex megismertetése
4.4 Az értékek dokumentálása, természetfotózás a terepi megfigyelések dokumentálása, természetfotózás és oktatási felhasználás
4.5 Terepi ismeretterjesztő helyszínek tanösvények, bemutatóhelyek, alapszelvények és ezek használata az ismeretszerzésben
4.6 Terepi oktatás, környezeti attitűdformálás Terepi bemutatási és interaktív oktatási módszerek, környezeti attitűdformálás

2b)

A kézikönyv mellé hasonló felépítésű, ahhoz módszertanilag illeszkedő, ellenőrző feladatokkal ellátott tanulói munkafüzet elkészítése. A munkafüzetben a módszertani kézikönyv alapján az alapismeretek összefoglalása, játékos, gyakorlati feladatok kerülnek kidolgozásra, a két Geoparkra fókuszálva az alábbi tartalmi fejezetek figyelembevételével:

Főcím Kövekbe zárt világ
Alcím A Bükk-vidék és a Novohrad-Nógrád Geopark
könyv típusa munkáltató tankönyv 5-10. osztályos diákoknak és érdeklődőknek
1 Mi a geopark? Miért érték az élettelen környezet?
1.1 Földtan és táj
1.2 Földtani, földrajzi értékek
1.3 Földtudományi természetvédelem
1.4 Geoparkok, geoturizmus
2 A Bükk-vidék és a Novohrad-Nógrád Geopark geoturisztikai adottságai
2.1 A Novohrad-Nógrád Geopark értékei
2.2 A Bükk-vidék Geopark értékei
2.3 A megismert geoparkok különleges helyszínei
3 Mi történhet túrázás közben?
3.1 Időjárási helyzetek és kezelésük
3.2 Balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás terepen
3.3 Tájékozódás a terepen, ismerkedés a térképekkel
4 Földtudós nyomozás terepen
4.1 Mit rejtenek a földtani, felszínalaktani nyomok
4.2 Ásványok, kőzetek titkai
4.3 Mit mutat meg még a táj?
4.4 Földtudós helyszínelők

Az árajánlat tartalmazza:

 • a könyvek témakör- és fejezetanyagát
 • pár mondatos rövid ismertetéssel,
 • könyvírás költségét,
 • szerzői jogokat,
 • fordítási,
 • nyomtatási díjakat:

- Módszertani útmutató 70-75 oldal terjedelemben, 500 példány magyar és 50 példány szlovák nyelven,

- Munkafüzet a Módszertani útmutatóhoz igazodva 70-75 oldal terjedelem, 1500 db magyar és 500 db szlovák nyelven.

A kiadvány nyomtatási paraméterei:

Borító: méret B/5, papír 200 g/m2, szín 4+4, 1 oldal fóliaBelív: méret B/5, papír 115 g/m2, szín 4+4, kötés irka
3. A teljesítés helye:

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 3304 Eger, Sánc u. 6.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

2022. március 1.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

5. A szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
 • Ajánlatkérő előleget nem fizet.
 • Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
 • Részajánlattételre nincs lehetőség
 • 1 db részszámla megengedett a Módszertani útmutató és Oktatási könyv nyomtatás előtti állapotban a Megrendelő jóváhagyásával

Felhívjuk figyelmét, hogy árajánlatát tételenként, a mellékelt költségtábla szerint megbontva megküldeni szíveskedjen.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Slovak-Hungarian GeoTouristic Partnership című projekt keretében támogatásban részesült, így a nyertesnek fizetett ellenszolgáltatást a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címére postai úton, személyes átvétellel az igazgatói titkárságon vagy az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő:

2021. október 18.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
 1. Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 2. Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;
 3. Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a "SKHU/1902/4.1/038" megnevezés;
 4. Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (HUF);
 5. Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (HUF);
 6. Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (HUF);
 7. Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (a mellékelt nyilatkozat kitöltésével). Amennyiben alvállalkozó bevonására kerül sor, ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) és a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.
 8. A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.
 9. A mellékelt költségtáblát hiánytalanul kitöltve.
 10. A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírva.
11. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/interreg-szlovak...

12. Egyéb információk:
 • Alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.
 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • A kiadványoknak tartalmazni szükséges a projekt kötelező arculati elemeit, amelyeket a Megrendelő küld meg a Vállalkozó részére
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást: Havasi Andrea: 30/523-1472; havasia@bnpi.hu; Laufer Zsanett: 30/ 812-3047; lauferzs@bnpi.hu
Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

o Költségtábla

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/bqNtnFrpwbKVZvl

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.


Kapcsolódó