Ábrahámka (Bogácsi Ignimbrit Tagozat, kőfejtő)

Kérjük görgess

Kérjük görgessen
Bogácstól északra, a boros pincék feletti Vén-hegyen, valamint az Ábrahámkán tárul fel a Bükkalja Vulkáni Terület egyik legjellegzetesebb és legkülönlegesebb kitörési egysége. A szürke, helyenként vörös színű, változatos magmás eredetű törmelékdarabokat (horzsakő, salak, fiamme, illetve összetett salak-horzsakő) tartalmazó piroklasztitot jól elkülöníthető megjelenése miatt a területkorábbi térképezései során mindig kiemelt vezérszintkén,ignimbritként vették figyelmbe. Ignimbriteknek alapvetően az összesült, horzsakőtartalmú tufákat nevezzük. A Bogácsi egységként definiált kőzetegyüttest a földtani térképezés során a Tari Dácittufa formációba sorolták, azon belül Bogácsi Ignimbrit Tagozat néven különítették el. Keletkezési kora cirkon U-Pb geokronológia alapján 16,7 ± 0,3 Mév. Az egy kitöréssorozathoz tartozó képződményeket két alegységbe különítik el: (1) alsó, változómértékben összesült piroklaszt-ár összlet és (2) kevert juvenilis törmelékdarabokat tartalmazópiroklaszt-ár összlet. A képződmény közvetlen feküje folyóvízi üledék, amely részben az alatta lévőidősebb piroklasztit üledékek, részben egyéb kőzetekből származókavics és homok szemcséket tartalmaz. A felső alegységjellemző feltárása a Bogácstól északnyugatra lévő Ábrahámka kőfejtő, melyben kevert magmás törmelékdarabokat tartalmazó vulkánitörmelékes kőzet látható.

Kapcsolódó