Nógrádi várak a természetvédelem és a kulturális örökség szolgálatában Acronym: Living heritage SKHU/1601/1.1/267

SKHU/1601/1.1/267


Salgótarján Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpont tervezett fejlesztései

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nógrád megyét érintő területeit, illetve Salgótarján MJV lakosságát kiszolgáló létesítmény biztosítja az ott élő és az oda látogató közönség szakmai tájékoztatását, a terület természeti és kulturális értékeinek bemutatását, megismertetését. Fontos helyszíne a környezeti nevelési programok helyi végrehajtásának, közösségi rendezvényeknek. Fő cél a pályázati kiírásban foglaltakkal összhangban az aktív elérések számának növelése, elsősorban a helyi lakosság körében.

Tervezett fejlesztési feladatok:

a.) A látogatók fogadási feltételeinek javítása

Kültéri elemek fejlesztése

Kültéri játékos foglalkoztató elemek elhelyezése és kialakítása. Olyan tér létrehozása a cél, amely teret biztosít a fiatal korosztály mozgásigényének kielégítésére és eközben az elemek kialakításával biztosítja a természeti környezethez kapcsolódó ismeretek gazdagítását.

Vizesblokk és kiszolgáló létesítmények, kültéri kamerarendszer fejlesztése

A látogatók számára külön vizesblokk kialakítása (mosdók, WC-k, pelenkázó). A fejlesztés meglévő épület belső terének átalakításával történik az eredeti engedélyes terveknek megfelelően, megújuló energia felhasználásával.

b.) Kulturális örökségvédelmi feladatok

A Baglyas-kő Vár környezete jelenlegi ismereteink szerint a neolit korból és a bádeni kultúra időszakából, illetve a középkorból származó régészeti elemekkel dokumentált.

Régészeti feladatok

A rendelkezésre álló adatok rendkívül hiányosak, régészeti feltárás nem történt még a területen. A látogatóközpont kertjében található objektum szakszerű régészeti feltárása, dokumentálása, szükség szerinti állagmegóvása és „in situ” bemutatóhely kialakítása a cél.

Látogatóinfrastruktúra fejlesztése

Megfelelő látogatói infrastruktúrát (járófelületek, lépcsők, korlátok, tájékoztató táblák, védőtetők) kell a helyszínen kialakítani. Mivel a helyszín nemcsak örökségvédelmi, hanem természetvédelmi szempontból is védettséget élvez, ezért a két értékütközés speciális összehangolást igényel.

A partnerségben résztvevő szervezetek:

Vezető partner, LB Fülek Város Önkormányzata/Mesto Fiľakovo SK

CBC partner 1, B2 Bátonyterenye Város Önkormányzata HU

CBC partner 2, B3 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság HU

CBC partner 3, B4 Sátorosbánya Önkormányzata/Obec Šiatorská Bukovinka SK

Kapcsolódó