A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában (LIFE15NAT/AT/000834)

Pályázat címe: A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában

Projekt azonosítója: LIFE15NAT/AT/000834

Főkedvezményezett: Österreichische Gesellschaft Großtrappenschutz (Osztrák Túzokvédelmi Társaság) - Ausztria

Társkedvezményezettek:

Hazai partnerek:

 • Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Magyarország
 • Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Magyarország
 • ELMŰ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (ELMŰ Hálózati Kft.)
 • Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
 • Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Osztrák partnerek

 • Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 5 - Anlagenrecht, Umweltschutz und Verkehr
 • Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz
 • Netz Burgenland Strom GmbH
 • Netz Niederösterreich Gmb

Összköltségvetés: 8 399 265 EUR

Uniós támogatás: 70,99%, 5 962 905 EUR

Projekt időtartama: 2016. július 11. – 2023. december 31.

A túzokról:

A túzok (Otis tarda) Európa legnagyobb testű röpképes madara. Egykor egész Eurázsiában elterjedt faj volt, ám a pusztai élőhelyek átalakulása és beszűkülése következtében Európa nagy részéről a XX. század közepére kipusztult. Napjainkban jelentős állományai csupán az orosz síkságon, Ibériai-félszigeten és a Kárpát-medencében találhatóak. A túzok Magyarországon 1971 óta védett, 1979 óta fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke a legmagasabb kategóriát jelentő egymillió forint.

Fotó: Ferenc Attila

A projekt célja:

A túzok mára közvetlenül veszélyeztetetté vált az intenzív mezőgazdaság okozta kedvezőtlen élőhelyi változások miatt. A LIFE pályázat a túzok határon átnyúló védelmének erősítését célozza meg 4 ausztriai és 5 magyarországi Különleges Madárvédelmi Területen a védelmi tevékenységek összehangolásával.

Intenzív információcsere és kommunikáció tervezett Ausztria, Magyarország, Németország, Szlovákia, Csehország és Szerbia között, megvalósítva a teljes közép-európai túzokállomány egységes védelmét.

A projekt fő célkitűzése a kifejlett túzokok elsőszámú veszélyeztető tényezőjének, a légvezeték ütközéseknek a csökkentése, a középfeszültségű légvezetékek földkábellel történő kiváltásával. Ezzel egy időben a túzok élőhelyein a faj ökológiai igényeihez igazodó mezőgazdasági művelés elősegítése, az ehhez kapcsolódó tájékoztatással és szemléletformálással, valamint térségi szintű fészekpredátor állomány szabályozás megvalósítása a költési veszteségek csökkentése érdekében.

A projekt tevékenységei:

 • Összesen 41,5 km (16 km Ausztriában és 25,5 km Magyarországon) középfeszültségű légvezeték kiváltása fog megvalósulni az áramszolgáltatók közreműködésével, ezáltal megszűntetve a kifejlett túzokok elsődleges veszélyeztető tényezőjét.
 • Intenzív tájékoztatási és kommunikációs tevékenység keretében egy túzokvédelmi oktató- és látogatóközpont, valamint egy minimum 5 állomásos tematikus tanösvény kerül kialakításra a Felső-Kiskunságban (Kunszentmiklós), ami képzési, oktatási és bemutató programok helyszínéül fog szolgálni a Natura 2000 területek és értékek megismerésének és a védelmi intézkedések megértésének elősegítése érdekében.
 • Hatékony és fenntartható ragadozógazdálkodási tevékenység fog megvalósulni a projektben résztvevő 3 magyarországi nemzeti park igazgatóság mintegy 25 ezer hektárnyi területet lefedő 4 vadgazdálkodási egységében. A tevékenység széleskörű megismertetésével és tényleges támogatásával további 25 ezer hektáron a környező területek vadgazdálkodóinak bevonásával térségi szintű ragadozógazdálkodás valósulhat meg kiemelt jelentőségű túzok-élőhelyeken.
 • A két ország területén összesen 24 túzok nyomkövetése valósul meg a madarak élőhely-preferenciájának és a metapopolációs dinamikájuk megismerése, valamint egy átfogó élőhely-alkalmassági modell megalkotása céljából.
 • A túzokállományok, élőhely-használatuk, a túzokvédelmi kezelések hatásának monitorozása fog megvalósulni az összes projektterületen, ezen felül Magyarországon az apróvad-állományok és a védett talajon fészkelő madarak állományának monitorozása is tervezett a védelmi tevékenységek hatásának mérése céljából.

Projekt várható eredményei és hatásai:

A projekt hozzájárul a közép-európai túzokállomány növekedéséhez a határon átnyúló intézkedések révén.

A légvezetékek kiváltásával 4 Különleges Madárvédelmi Területen (3 osztrák, 1 magyar) növekszik jelentős mértékben a túzokok számára alkalmas nyílt élőhelyek kiterjedése hozzájárulva a túzok és egyéb európai jelentőségű madárfajok védelméhez.

A projekt eredményeként nő a társadalmi tudatosság a Natura 2000 célkitűzések megértése és támogatása terén, továbbá nő az európai élőhelyek, és fajok védelme érdekében tett intézkedések elfogadottsága a projektidőszakban folytatott intenzív kommunikációs tevékenység során.

Bővebb információ a projekt weboldalán: www.tuzok.hu
A projekt központi honlapja (angol, magyar és német nyelven): www.grosstrappe.at

A Túzok LIFE keretében készült Természetközeli gazdálkodási gyakorlatok útmutatója című kiadvány letölthető a tuzok.hu oldalról.

Kapcsolódó cikkek:
https://www.bnpi.hu/hu/hir/sikeres-tuzok-koltes-del-hevesben
https://www.bnpi.hu/hu/hir/kozeppontban-a-tuzok

Kapcsolódó