A hosszú távú természetvédelmi területkezelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Dél-Hevesi Tájegységben KEHOP-4.1.0-15-2016-00029

KEHOP-4.1.0-15-2016-00029

Projekt tervezett időszaka: 2016.09.01 – 2019.12.31.

A projekt tervezett időigénye: 40 hónap

A projekt becsült összköltsége: 900.000.000,- Ft (nettó)

Érintett megyék: Heves megye


A Dél-hevesi Tájegységben lassan évtizedes múltra tekint vissza, és évről-évre egyre nagyobb területen valósul meg a BNPI saját vagyonkezelésében lévő területek természetvédelmi szempontú hasznosítása. Ennek egyik legfőbb eleme a napjainkra közel 800 hektáron folyó, alapvetően túzokvédelmi szempontú szántóföldi növénytermesztés, ami 2013-tól kiegészült a LIFE11/NAT/HU/000926 azonosítójú Kék vércse LIFE+ program keretében további 360 hektár gyepterület kaszálással és legeltetéssel való hasznosításával. A legeltetés egy jelenleg 120 egyedből álló, folyamatosan bővülő magyar szürke szarvasmarha gulyával történik.

Az állatállomány téli tartásához, a meglévő és beszerzendő gépek, valamint a takarmánykészlet és termények elhelyezésére, valamint az itt dolgozók elhelyezését szolgáló épületegyüttes kialakítása tervezett, mely tömbös vagy más néven udvarház jellegű elrendezést kapott.

A beruházás során a következő funkciók ellátása és azoknak megfelelő épületrészek kialakítása tervezett.

  • Növendékistállók és gulyaistálló: 500 egyedből álló vegyes ivarú és korcsoportú magyar szürke szarvasmarha állomány elhelyezésére alkalmas istállók és karámrendszer
  • Gépszín: gépek elhelyezésére, karbantartására szolgáló gépszín/javítóműhely kialakítása
  • Takarmánytároló és szérűskert kialakítása: szálastakarmány-tároló, amely lehetővé teszi 8000-9000 darab bála szérűskertben, kazalban történő elhelyezését
  • Terménytároló: a tájegységben megtermelt termények (összesen legfeljebb 3000 q) elhelyezésére szolgáló szemes terménytároló
  • Központi épület: a személyzet létszámának megfelelő szociális és kezelői helyiségek (egy épületben elhelyezhető különböző funkciójú: iroda, raktár, fekete-fehér öltöző, pihenő, konyha, vizesblokk, kazánház, stb.) kialakítása, valamint a telep működtetése során szükséges anyagok és eszközök praktikus, kényelmes és zárt tárolását biztosító raktárhelyiségek
  • Kiegészítő építmények: trágyatároló, boncoló és hullakamra, mérlegház mérleggel, csapadék és szennyvízaknák, fúrt kút vagy kutak, telepi úthálózat és kerítés kialakítása.


Kapcsolódó