Sikeres projektek jegyében 2018.07.31. 10:49

A Novohrad-Nógrád Geopark szlovákiai és magyarországi szervezetei 2014 augusztusától telejsítik azon sikeres pályázatainak a feladatait, melyeket az elmúlt évben hagytak jóvá a számukra. A HUSK 1101/1.5.1/0087 sz. „GeoPart - Szisztematikus partnerség a Novohrad - Nógrád Geopark integrált fejlesztése érdekében“ c program egy reális alapokon nyugvó stratégia megalkotását tűzte ki a céljául, melynek része volt egy kérdőíves helyzetfelmérés valamint a területen található természeti és kulturális értékek az ún. passzport lapjainak aktualizálása, bővítése is.

A Novohrad-Nógrád Geopark szlovákiai és magyarországi szervezetei 2014 augusztusától telejsítik azon sikeres pályázatainak a feladatait, melyeket az elmúlt évben hagytak jóvá a számukra. A HUSK 1101/1.5.1/0087 sz. „GeoPart - Szisztematikus partnerség a Novohrad - Nógrád Geopark integrált fejlesztése érdekében“ c program egy reális alapokon nyugvó stratégia megalkotását tűzte ki a céljául, melynek része volt egy kérdőíves helyzetfelmérés valamint a területen található természeti és kulturális értékek az ún. passzport lapjainak aktualizálása, bővítése is. A Visegrádi Alap által jóváhagyott a „Novohrad – Nógrád Geopark partnerhálózati programja” c. projekt pedig egy a geopark fejlesztését elősegítő, működőképes partnerhálózat kialakítását célozta meg. A két program ugyan két egymástól jól elkülöníthető célt követ, de szoros összefüggés van közöttük.

A partnerhálózati program legutóbbi találkozójára a geopark eresztvényi központjában március 5-én került sor, témája a Környezetvédelem, természetvédelem és tájépítészet volt. A találkozót szakmai részét a Novohrad-Nógrád Geopark egyik eszmei megalkotója, Novohrad-Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulásának tiszteletbeli elnöke RNDr. Jozef Klinda vezette. A régió szülötte, a szlovákiai környezetvédelem legismertebb, nemzetközi szinten elismert képviselője, a Szlovák Környezetvédelmi minisztérium nyugalmazott munkatársa, aki több nemzetközi szervezetben, többek között az UNESCO-ban is képviseli az országot. Javaslataival segítette és hozzájárult ahhoz, hogy a Globális Geoparkok Hálózata a UNESCO megalakulásának 70 évfordulójának alkalmából, őszre tervezett ülésén nagy valószínűséggel UNESCO védelem alá kerül. A találkozón elmondta, hogy nagy fontossággal bír az, hogy a Geopark pontos információkkal rendelkezzen a területén található értékekről, a bennük fellelhető fejlesztési lehetőségekről, a községi önkormányzatok terveiről, a területen működő intézményekről és szervezetekről stb. mert csak ez, illetve az érdekeltek célirányos együttműködése teremtheti meg az alapját a sikeres együttműködésnek, és a 2015-2022 időszakra tervezett támogatások kihasználásának.
A geopark ugyanezen időszakra tervezett stratégiájának alapelveivel Tuba Lajos, régiófejesztési szakember, a somorjai Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója ismertette a jelenlévőket. Elmondta, hogy nincs értelme olyan stratégiát alkotni, amely külsőre ugyan szép és vonzó, de a terület adta lehetőségein belül nem valósítható meg. A stratégiai célokat két vonalon kell megtervezni. Az egyik azokat a célokat foglalja magába, melyeket nagyobb támogatások nélkül, önerőből is meg lehet valósítani. A másik pedig azokat a célokat, melyeket be lehet majd foglalni egy nagyobb pályázat keretébe.
A találkozón szlovákiai és magyarországi szervezetek és települési önkormányzatok képviseltették magukat, akiknek lehetőség volt arra, hogy véleményezzék az elhangzottakat, valamint arra is, hogy javaslataikat elküldjék a tervezeteket készítő szakcsoportnak. Az eredeti terveknél lényegesen hosszabbra nyúlt találkozók kovács Tímea, projektmenedzser vezette.
Puntigán József


Kapcsolódó