Miniszteri Elismerő Oklevelet és Pro Natura Emlékplakettet vehettek át kollégáink a Föld Napja alkalmából 2024.05.17. 13:00

Magyarország agrárminisztere a Föld napja alkalmából 2024. május 17-én Miniszteri Elismerő Oklevelet és Pro Natura Emlékplakettet adományozott a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság két kollégájának a természetvédelemben folytatott kimagasló munkájáért.

Polgár Anasztázia Pro Natura Emlékplakettet vehetett át a Bükk látogatóbarlangjainak, valamint a Bükki Csillagdának a vezetéséért és üzemeltetéséért, természeti értékeinknek a barlangok mélyétől a csillagokig történő bemutatása terén végzett magas színvonalú tevékenységéért.

A képen Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára, Polgár Anasztázia barlangvezető, a Bükki Csillagda vezetője, és Dr. Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára látható.

Szakmai életútja, érdemei:
Természeti értékeink bemutatása, ökoturizmus – a barlangok mélyétől a csillagokig.

Polgár Anasztázia a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében álló két lillafüredi látogatóbarlang, a Szent István- és az Anna-barlang, majd 2023-tól a Bükki Csillagda vezetője is.
Szakmai munkáját Igazgatóságunkon több mint 25 éve kezdte barlangi túravezetőként. Feladatát azóta is elhivatottsággal végzi, munkaterületének sajátossága miatt (idegenforgalmi szolgáltatás) sokszor hétvégi és ünnepnapokon is, nem ritkán saját szabadidejét a hivatásának alárendelve.
A barlangi túravezetői felkészültségére folyamatosan odafigyelve, magát továbbképezve levelező hallgatóként angol nyelvismeretet és gazdasági diplomát szerzett a Miskolci Egyetemen.
Barlangvezetői feladatai mellett ellátta a Kelet-Bükki Tájegységben található ökoturisztikai szolgáltató létesítmények, szálláshelyek munkatársainak vezetését is, majd 2023-tól a Bükki Csillagda irányítása is az ő feladata. Az új munkatársak beilleszkedését, betanulását nagy szeretettel és lelkesedéssel segíti, a rá bízott feladatokat mindig pontosan, határidőre elvégzi.
Sokszor önállóan részt vesz a kommunikációs feladatokban, segíti az Igazgatóság turisztikai és marketing munkáját. Lillafüred térségében partneri viszonyt tart fenn a turisztikai szolgáltatókkal.
Feladatának nagyságrendjét jól jelzi, hogy 2023-ban összesen 105.586 vendéget sikerült fogadni az általa vezetett ökoturisztikai létesítményekben!
A látogatók elégedett visszajelzései is megerősítik azt az elkötelezett, színvonalas munkát, amelyet Polgár Anasztázia és munkatársai a rájuk bízott barlangok, valamint a Bükki Csillagda fenntartása, bemutatása és a látogatók fogadása során naponta becsülettel végeznek.
Szakmai elhivatottsága, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.

A képen Polgár Anasztázia barlangvezető, a Bükki Csillagda vezetője.


Horkay Ágnes Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területkezelési és birtokügyi tevékenységének példaértékű irányításáért.

A képen Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára, Horkay Ágnes BNPI területkezelési osztályvezető, és Dr. Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára látható.

Szakmai életútja, érdemei:
Horkay Ágnes 2009-ben ben végzett a Szent István Egyetemen gazdasági agrármérnökként. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon 2015-től földügyi ügyintézőként, majd 2017 óta a Területkezelési és Birtokügyi Osztály osztályvezetőjeként dolgozik. Munkáját szorgalmasan, odaadóan, kiemelkedő precizitással látja el. Osztálya és a társ szervezeti egységek, Tájegységek munkáját összehangolja, a területen folyó természetvédelmi erdőkezelési, gyepkezelési, szántóföldi tevékenységek, valamint az Igazgatóság őshonos haszonállat génmegőrzési valamint őshonos növényfajták, tájfajták megőrzésével kapcsolatos feladatait példamutatóan koordinálja.
Kiemelkedő szerepe van a Furioso-North Star lófajta, valamint a kárpáti borzderes szarvasmarha génmegőrző programjának kidolgozásában és irányításában, a kárpáti borzderes szarvasmarha országos mintaprogram végrehajtásában.
Mintaszerűen koordinálja és végzi az Igazgatóság földhaszonbérleti szerződéseivel, a természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérbe adással kapcsolatos feladatokat, valamint a haszonbérbe adott területeken, folyó tevékenységek ellenőrzését. Felügyeli az Igazgatóság ellenőrzési és egyéb feladatait a Natura 2000-es és agrár-környezetgazdálkodási támogatásokhoz kapcsolódóan. A Tájegységekkel, valamint az érintett szervezeti egységekkel összehangoltan koordinálja és végzi a BNPI vadászati jog alatt álló területein folytatott természetvédelmi vadállomány-kezelési feladatokat.
Koordinálja és végzi az Igazgatóság saját hasznosításában álló földterületeken az agrár-környezetgazdálkodási program megvalósítását, az ehhez kapcsolódóan igénybe vehető mezőgazdasági és egyéb támogatások körének felmérését és igénylését, az egyéb agrártámogatásokkal kapcsolatos tevékenység végrehajtását.
Ugyancsak feladatkörébe tartoznak az Igazgatóság birtokügyi feladatainak szakmai tervezési, kivitelezési, végrehajtási, irányítási, ellenőrzési feladatai, a föld- és ingatlanvásárlással, ingatlan-nyilvántartási adat és térképállomány beszerzésével, az állami földterületek vagyonkezelésbe vételével, a védett természeti területekről teljes és részletes földnyilvántartás vezetésével, az ezekhez kapcsolódó adatbázisok kezelésével kapcsolatos feladatok koordinációja.
Szakmai elhivatottsága, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.


A képen Polgár Anasztázia, Rónai Kálmánné (BNPI igazgatója) és Horkay Ágnes látható.

Kapcsolódó