Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú „Riverside wildlife once and today / Folyóparti élővilág egykor és most (RiWild)” című projektjéhez kapcsolódóan az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található, lábnyomos homokkő feltárások nyomfosszíliáinak precíziós 3D felület szkennelésére.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI)

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laufer Zsanett, pályázatkezelési referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú „Riverside wildlife once and today / Folyóparti élővilág egykor és most (RiWild)” című projektjéhez kapcsolódóan az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található, lábnyomos homokkő feltárások nyomfosszíliáinak precíziós 3D felület szkennelésére az alábbi tartalommal:

Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen az 1900-ban elkezdődött lábnyomos homokkőfelszín nyomfosszíliáinak tudományos kutatása eddig körülbelül 500 m2 nagyságú feltárt részt érintett, melynek egységes, nagy pontosságú digitális felmérése és adatbázisának archiválása ez idáig nem történt meg.

A nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak:

· A lábnyomos homokkőfeltárások nyomfosszíliáinak precíziós, legalább 0.10 és 0.05 mm pontosságú 3D felület szkennelése kb. 500 m2 felszínen. Az eredmények későbbi könnyebb áttekinthetősége érdekében a terület 1 m2-es négyzethálós parcellákra történő lézeres felosztása szükséges. A tevékenység során védőintézkedéseket kell betartani, az őséletnyomok nem károsodhatnak.

· A mérések eredményeként textúrázott és textúra nélküli képpontok halmaza szükséges.

· A mérés eredményeként kapott „letisztított, zajmentes” vektoros állományt és a mérési jelentést külső adathordozón (két példányban) szükséges a megrendelő felé átadni.

· A szkennelés a BNPI által biztosított szakértő helyszíni jelenlétében történhet.

· Az utómunkálatok során a szkennelt állomány letisztítása, a parcellák összeillesztése és a felület térhálós modelljének elkészítése szükséges.

· További utómunkálatok során szükséges a megbízott szakértővel történő együttműködés, műhelymunka a felszín őséletnyomainak speciális feldolgozásában és kiértékelésében, beleértve a domborzati, szintvonalas modellezést is. Körülbelül 40 egyedi nyomfosszília komplex vizsgálatára kerül sor.

· Fotogrammetriai mérés: a táj színes 3D modelljének, a helyszín virtuális terepbejárását bemutató videó elkészítése.

Az ajánlat elkészítéséhez előre egyeztetett időpontban 2021.03.22-én és 24-én 9-16 óra között helyszíni bejárási lehetőséget biztosítunk. A helyszíni bejárásnál a pandémia előírásokat be kell tartani. A területi kolléga elérhetősége a bejárással és szakmai koncepcióval kapcsolatban: Szarvas Imre, természetvédelmi területvezető: mobil: +36 30/349-5711, vezetékes telefon: +06 32/454-188, SzarvasI@bnpi.hu

3. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

projekt kezdete: a szerződés hatályba lépése

várható befejezése: 2022.03.31.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama alatt ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

5. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak): Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület, 3138 Ipolytarnóc, Külterület 039 hrsz., mely a BNPI vagyonkezelésében van.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő két részszámlát és egy végszámlát nyújthat be. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR.
Ajánlatkérő az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, RiWild című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának módja, címe: postai úton az ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság, illetve az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen: a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő: 2021.03.26.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);

- Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/1.1/037” megnevezés;

- Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);

- Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);

- Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);

- Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (mellékelt nyilatkozat kitöltésével). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) valamint a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.

- A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

- A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot kitöltve és aláírva.

- Kérjük, ajánlatához mellékelje a feladat elvégzésére alkalmas, szkennelésre alkalmazandó eszköz megnevezését, műszaki specifikációját tartalmazó leírását.

11. Egyéb információk:

- Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.

- Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.

- Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.

- Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.

- Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást (Szarvas Imre: 30/349-5711; szarvasi@bnpi.hu és Laufer Zsanett: 30/812-3047; lauferzs@bnpi.hu).

Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

o Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található csarnokok és a kutatási terület elhelyezkedése

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/7oBgWvdoFJtzfin/download

o Lábnyomos felület

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/3kudIF7V3EGPXaK

o Költségtábla

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/2D98bETkJ36vkof

o Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/545qgZJyLKCz42h


Az ajánlattételi felhívás pdf formátumban.

Kapcsolódó