Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú „Riverside wildlife once and today (Folyóparti élővilág egykor és most)” című projektjéhez kapcsolódóan az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található, meglévő 2-es számú kiscsarnok korszerűsítése és a hozzá vezető geológiai tanösvény felújításának tárgyában kiviteli tervdokumentáció elkészítésére az alábbi tartalommal:

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laufer Zsanett, pályázatkezelési referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú „Riverside wildlife once and today (Folyóparti élővilág egykor és most)” című projektjéhez kapcsolódóan az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található, meglévő 2-es számú kiscsarnok korszerűsítése és a hozzá vezető geológiai tanösvény felújításának tárgyában kiviteli tervdokumentáció elkészítésére az alábbi tartalommal:

Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen a 2. számú kiscsarnok korszerűsítését (földszintes, acélvázas csarnoképület) és a hozzá vezető geológiai tanösvény fejlesztését szeretné a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság megvalósítani a projekt keretében. A kiscsarnok épületéről nem állnak rendelkezésre korábbi tervek, ezért azt a tervezési feladat keretében szükséges felmérni.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal által kiadott Igazolás alapján (NO/EPFO/749-2/2020) a tervezett beruházás nem építési engedély köteles tevékenység. A kiviteli tervdokumentáció elkészítését az előzetes építészeti dokumentáció alapján szükséges elvégezni.

A kiviteli dokumentációnak minimálisan az alábbi tervrészeket kell tartalmaznia:

- építész munkarész

- statikus tervfejezet

- gépészeti tervfejezet

- elektromos tervfejezet

- tűzvédelmi tervfejezet

- biztonsági és egészségvédelmi tervfejezet

- munkanemenkénti költségvetés

- egyéb, itt fel nem sorolt, de a feladathoz szükséges munkarész

A tervezés során az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni:

A 2-es számú kiscsarnok korszerűsítése, felújítása:

- A felújítás során a csarnok geometriai méretei nem változtathatók.

- A jelenlegi acél vázszerkezet megmarad, de szükséges a korrodált felületek javítása.

- Az építmény bitumenes hullámlemez héjazatát el kell bontani, mely után új deszkázatra fémlemez anyagú fedés szükséges.

- A héjazatot tartó rossz állapotú szaruelemeket cserélni kell új faszerkezetre.

- Az íves szaruelemek között, a belső oldalon a fa szelemenekhez rögzített hangszigetelés készítése szükséges nem éghető anyagú lemezzel.

- A déli oldalon a födém és a lábnyomos felület közötti lemeztakarást el kell bontani, helyette a jelenlegi üres homlokzatot függőlegesen le kell zárni, beton lábazati falon álló fix ablakokkal a belátás biztosítása miatt. Egy ablakot nyithatónak kell tervezni.

- A déli oldali válaszfalat úgy kell megtervezni, hogy interaktív bemutatóra alkalmas legyen.

- Az északi oldali oromfal belső oldalán rögzítő elemek és vetíthető felület kiépítése szükséges.

- A keleti oldali bejárati acél lépcső és a csúszásveszélyes rámpát el kell bontani, helyette 150 cm széles, lábakon álló, nem korrodáló, tisztítást nem igénylő burkolatú lejtő készítése szükséges kétoldali korláttal. A lejtő meredeksége nem lehet nagyobb a csarnok épülethez vezető ösvény meredekségénél. Törekedni kell a tervezésnél, hogy inkább kisebb lejtésű legyen.

- A nagyothallók számára hordozható kivitelű hangerősítő berendezést szükséges betervezni, minimum 2 db-ot.

- A nyugati oldali külső, megmaradó lépcső és pihenő fa burkolatát cserélni szükséges nem korrodáló, tisztítást nem igénylő anyagú burkolatra.

- Homlokzatképzés: Az oromfalak bitumenes hullámlemez burkolatát el kell bontani, helyette deszkázaton fémlemez fedés készüljön.

- Padlóburkolatok: a belső térben a kezelő járdák és a lépcsők fa burkolatának felülvizsgálata szükséges. A szükséges helyeken a faburkolat cseréjéről, felújításáról gondoskodni kell. A látogatói pódium fa hajópadló felületére új, kopásálló műanyag burkolat szükséges. A korlát fa kézfogóját fel kell újítani, szükség esetén cserélni.

- A meglévő két db bejárati ajtó cseréje szükséges.

- A világítási hálózat felújításra kerül, új energiatakarékos, világító diódás (LED) lámpatesteket szükséges felszerelni. Fényszabályozást és/vagy szakaszos kapcsolási megoldást kell alkalmazni. Dugaszolóaljzatok kialakítása szükséges a vetítőgépek, helyi világítás csatlakozására.

- A csapadékvizet a jelenlegi nyílt árkos rendszerbe lehet elvezetni. A meredekebb rézsűket kőburkolattal kell kiépíteni.

Tanösvény felújítása:

- A geológia tanösvény bejáratától 100 m-re levő emelkedő szakasz jobb oldali rézsűje alján felhalmozódott palás omladéktól a tanösvényt meg kell tisztítani és kb 40 m hosszban zúzottkő terítéssel járhatóvá kell tenni.

Az ajánlatadáshoz szükség esetén helyszíni bejárási lehetőséget biztosítunk. A területi kolléga elérhetősége a bejárással, és szakmai koncepcióval kapcsolatban: Szarvas Imre, természetvédelmi területvezető: 30/349-5711, SzarvasI@bnpi.hu

A szerződés meghatározása: tervezési szerződés

A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak): Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhely, 3138 Ipolytarnóc, Külterület 039 hrsz., mely a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében van.

3. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2021.03.01.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A kivitelezés időtartama alatt ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő részszámlát nem, csak végszámlát nyújthat be. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR.
Ajánlatkérő az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, RiWild című projekt keretében támogatásban részesült, így a nyertesnek fizetett ellenszolgáltatást a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

5. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

6. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe: ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság, illetve az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen: a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

7. Az ajánlattételi határidő: 2020.12.22.

8. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);

- Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/1.1/037” megnevezés;

- Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);

- Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);

- Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);

- A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

- A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírva.

9. Egyéb információk:

- Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.

- Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.

- Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.

- Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást (Szarvas Imre: 30/349-5711; szarvasi@bnpi.hu és Laufer Zsanett: 30/812-3047; lauferzs@bnpi.hu).

Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

o Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található 2-es számú kiscsarnok és geológiai tanösvény elhelyezkedése

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/7oBgWvdoFJtzfin/download

o A korszerűsítéssel érintett 2-es számú kiscsarnok épülete jelenlegi állapotában

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/AIQ4g574TQwrJ6X

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.

Az ajánlattételi felhívás pdf formátumban.

Kapcsolódó