Erdőtelki Égerláp Természetvédelmi Terület

1
Erdőtelki Égerláp Természetvédelmi Terület

Védetté nyilvánítás: 1989
Terület: 22,4 ha

Az Erdőtelki Arborétum közvetlen szomszédságában található terület védetté nyilvánításának célja az Alföldön mára megritkult éger- és fűzlápi, valamint a mocsári tölgyes növénytársulások élővilágának megőrzése volt. Az égerláp területén ered a Hevesi-sík egyik jelentős patakja, a Hanyi-ér, amely az értékes erdőtársulások vízutánpótlását is biztosítja. Bár az égeres fajkészlete szegényes, az erdő megjelenése a „lábas égerfáknak” köszönhetően visszaidéz valamit az Alföld eredeti természeti képéből.

Az égeres és a Hanyi-ér természetvédelmi szempontból legértékesebb növényfajai a mocsári gólyahír (Caltha palustris), a vízmelléki csukóka (Scutellaria galericulata) és az erdeikáka (Scirpus sylvatica). A Hanyi-ér és az égerláp mint vizes élőhely fontos kétéltű szaporodóhely. Gyakori faj a vöröshasú unka (Bombina bombina) és a zöld varangy (Bufo viridis), de előfordul a dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus) és a mocsári béka (Rana arvalis) is. A terület madártani értékét az égeres szegélyein, cser­jeszintben és a bolygatott növényzetű nyílt bok­ros gyepen és magaskórós élő­helyen költő, fészkelő énekesmadár-közösség jelenti. Az égeresben gyakori faj a fülemüle (Luscinia megarhynchos), a barátposzáta (Sylvia atricapilla), a kis poszáta (Sylvia curruca) és az erdei pinty (Fringilla coelebs). A ritkás fás-bokros élőhelyen jellemző faj a tövisszúró gébics (Lanius collurio) és a mezei poszáta (Sylvia communis). Az emlősök közül megemlítendő a hermelin (Mustela erminea), mely a település közelsége ellenére is előfordul a területen.

Kapcsolódó