ÁSZF

I. Általános Szerződési feltételek - Webshop


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://www.bnpi.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://www.bnpi.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Székhely: 3304 Eger, Sánc utca 6.

Levelezési cím: 3304 Eger, Sánc utca 6.

Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.6

Telefonszáma: +36-36/411-581

E-mail cím: titkarsag@bnpi.hu

Adószám: 15323864-2-10

Tárhelyszolgáltató: Qilaq Solutions Kft. (8623 Balatonföldvár, Móricz Zs. u. 26/b/3)


1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE


1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webshop) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. A Webshopban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.
1.2. A Webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.1.3. A Webshop szolgáltatásai elérhetőek minden felhasználó számára regisztráció nélkül.1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, ezáltal a Felek részére utólag hozzáférhető.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. Ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 3304 Eger, Sánc utca 6.

Ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje: Hétfő-Csütörtök: 8:30-16:00 Péntek: 8:30-13:30

Telefonos ügyfélszolgálat hívható: Ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében.

Telefon: +36-36/411-581

Fax: +36 36 412-791

Honlap cím: https://www.bnpi.hu

E-mail: titkarsag@bnpi.hu

2. MEGRENDELÉS

2.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő –amennyiben a termék esetében értelmezhető- használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze ügyfélszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.6 pontban találja.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül az Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi jelzett mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Megrendelés feladására a Webshopban a megvásárolni kívánt termék kiválasztása után a „Megrendelem” gomb használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékeknél a „Megrendelem” gombra való kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti „Kosarába”. Ekkor felugró ablakban megjelenik a „Vásárlás folytatása” és a „Tovább a kosárhoz” gombok. A „Kosár” tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található „Kosár” ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a „Kosár” tartalma törölhető termékek jobb oldalán található „x” gomb használatával. Amennyiben az Ügyfél a „Kosár” tartalmát véglegesítette, a „Tovább a fizetéshez” feliratra kattintás után a megjelenő felületen választani tud a fizetési és szállítási módok közül illetve meg kell adni a számlázási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott, kiválasztotta a fizetési és szállítási módot és jóváhagyta a jelen ÁSZF rendelkezéseit, akkor a „Megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a felugró ablakban megjelenő „Véglegesíti rendelést?” felirat alatt megjelenő „igen” feliratra kattintást követően kerül sor. A „nem” feliratra kattintással az Ügyfél visszatér az utolsó felületre és módosíthatja a már megadott adatokat. A rendelés leadása tehát az „igen” gombra kattintással történik, amellyel az Ügyfél elfogadja a termékek és választott szállítási mód függvényében fizetendő díjakat, egyben kötelezettséget vállal azok kiegyenlítésére, továbbá az Ügyfél kijelenti, hogy tudomásul veszi azt, hogy a Weboldalon a vásárlás során megadott adatainak kezelése a Felek között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.

2.6. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

3. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

3.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az hibásan megadott adatok, adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „x” gombra kattintva).

4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

4.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

4.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

4.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

4.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt a visszaigazoló e-mail megérkezésétől számított 24 órán belül elektronikus levélben jeleznie kell a Szolgáltató felé.

4.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk), és az Elkertv. rendelkezései az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletének rendelkezéseit.

4.6. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről az Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

5. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1 A Szolgáltatató a megrendelt termék átvételére az alábbi lehetőségeket biztosítja:

Házhoz szállítás

Csomagpontra szállítás

A Weboldalon megrendelt termékeket átadását az Ügyfél kérése szerint a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő címen és/vagy módon teljesíti.

5.2. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz vagy ún. csomagpontra szállítani kért árut kizárólag belföldön házhoz vagy ún. csomagpontra szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül. Az Ügyfél az aktuális szállítás díjáról a megrendelés véglegesítésekor tájékozódhat. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a fuvardíj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles az Ügyfél rendelkezésére bocsátani a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, az Ügyfél jogosult a szerződéstől írásbeli nyilatkozattal elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől. A megrendelt termék kiszállítása 3-6 munkanapon belül történik meg.

5.4. Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására a megrendelést követően E-számlát állít ki, mely az Ügyfél által megadott e-mail címre kerül megküldésre.


6. ELÁLLÁSI JOG

Az Ügyfél jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, az Ügyfél vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Ügyfelet megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ügyfelet nem illeti meg az elállási jog romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

6.1. AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

6.1.1. Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (1. sz. melléklet) köteles eljuttatni (például postán, faxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1.6 pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

6.1.2. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

6.1.3. Postai úton történő közlés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen vagy faxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Az Ügyfél a levelét ajánlott küldeményként kell, hogy postára adja, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

6.1.4. Ügyfél elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgálatató címére visszajuttatni.
6.1.5. A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

6.1.6. A termék Szolgáltató címére történő visszajuttatásának költsége az Ügyfelet terheli.

6.1.7. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

6.1.8. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg át nem vette a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

6.1.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

6.1.10. Az Ügyfél kizárólag akkor tartozik felelősséggel a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.1.11. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

6.1.12. Az a zárt csomagolású termék, amely tekintetében egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem illeti meg az Ügyfelet az elállási jog, nem küldhető vissza.


7. JÓTÁLLÁS

7.1. Kötelező jótállás

7.1.1. A Szolgáltatót a Ptk. általános, és a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján az annak 1. számú mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikknek minősülő termékekre (továbbiakban: Tartós fogyasztási cikkek) vonatkozóan speciális jótállási kötelezettség terheli.

7.1.2. A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával veszi kezdetét. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél: elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

7.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
7.1.4. Az Ügyfelet nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
7.1.5. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.8. SZAVATOSSÁG

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

8.1.2. Nem természetes személy Ügyféllel kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 8.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

8.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a természetes személy Ügyfél – választása szerint – a 8. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó vagy Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó vagy Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős.

8.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy Szolgáltatóval szemben gyakorolhatja.

8.2.7. A gyártó vagy a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8.2.8. A gyártónak vagy Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. FELELŐSSÉG

9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. SZERZŐI JOGOK

10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

10.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1. Panaszügyintézés Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.6 pontban feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken terjesztheti elő. Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 11.2. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja. A Szolgálattó a telefonon közölt szóbeli panaszt nem áll módjában kivizsgálni. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2131 Fax: +36 1 488 2186 Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. , valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.


12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. A Szolgáltató csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

II. Üzletszabályzat – Általános Szerződési Feltételek ONLINE jegyvásárlás

1. Általános rendelkezések

A www.bnpi.hu a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Eladó) hivatalos online felülete (a továbbiakban: honlap), amelyen keresztül többek között a belépőjeggyel látogatható látogató- és bemutatóhelyekre, programokra, barlangtúrákra, szakvezetett túrákra kínál eladásra jegyeket, ajándékutalványokat. Eladó honlapján keresztül a megvásárolni kívánt jegy, ajándékutalvány kiválasztásával, valamint az online fizetési szolgáltató (SimplePay) közreműködésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő természetes személy vagy jogi személy (továbbiakban: Vevő) között, a nyelvválasztástól függően magyar, vagy angol nyelven. Vevő a regisztrációt követően, a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit. A szerződés létrejöttét a dokumentált, elektronikusan elmentett vásárlás és az erről küldött e-mail igazolja.

2. A szerződés tárgya

Eladó által kínált jegyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét aloldal(ak)on (az egyes menüpontokból nyíló látogató- és bemutatóhelyek, programok) ismerhetők meg.

3. Szerződő felek azonosítása

Eladó kizárólag a www.bnpi.hu oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a kínált online fizetési szolgáltatón keresztül megvásárolt jegyekért, ajándékutalványokért felel.

Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a regisztráció során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani. Az adatok módosítására a regisztrációt követően a Személyes adatok menüpont alatt van lehetőség. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő személyének hitelességét jogosult ellenőrizni.

4. Vételár, felszámított díjak

A jegyek és ajánékutalványok mellett feltüntetett ár tartalmazza a mindenkor hatályos jogszabályok szerint számított általános forgalmi adó összegét, valamint a látogatókra vonatkozó csoportos balesetbiztosítás díját is. A vételáron felül Vevőnek más díjakat nem köteles megfizetni.

5. Fizetési feltételek

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladóval szerződésben álló online fizetési szolgáltatón keresztül történhet. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért Eladó nem vállal felelősséget. Eladó jegyértékesítő rendszere automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével, illetve az egyes tranzakcióknak a honlap Személyes adatok/Saját vásárlások menüpontjában való megjelenítésével igazolja az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mail a Vevő által megadott e-mail címre kerül kiküldésre. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a felelősség Vevőt terheli.

Vevő a vásárlás végén e-jegyet kap az általa megadott e-mail címre.

6. E-jegyek (saját nyomtatású jegyek)

Az e-jegyeket vásárlóink a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a QR kód és a QR melletti/alatti kódszám olvasható. Amennyiben rendelkeznek a megvásárolt jegy bemutatására alkalmas mobilkészülékkel (telefon, tablet stb.), a jegyek érvényesítéséhez saját nyomtatású jegy bemutatása nem szükséges.

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért a felelősség kizárólag a Vevőt terheli.

7. Számla kiállítása

Eladó minden vásárlásról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mail címre.

Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok a vásárlás visszaigazolását követően, utólag nem módosíthatók.

Az elektronikus számla PDF formátumú, megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

A számla belépésre nem jogosít.

8. Az elállás joga

Eladónak nem áll módjában sem jegyet, sem ajándékutalványt visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Az – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje, illetve azt teljesítettnek tekintse (a saját nyomtatású jegyek esetében). Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra (vezetett túrák, programok) vagy idősávra (bemutató- és látogatóhelyek) szól.

9. Adatvédelem

Eladó az oldal üzemeltetése során birtokába jutott adatokat az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) előírásai szerint kezeli. A részletes adatkezelési tájékoztató elérhető a weblapon az adatvédelem menüpontban.

10. Panaszkezelés

Vevő e-mailben jelezheti problémáját a kapcsolat@bnpi.hu e-mail címen magyar és angol nyelven. Eladó a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Eladó a kapcsolat@bnpi.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

11. Egyéb

1. Eladó online jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában.

2. Eladó az online jegyértékesítő rendszerén keresztül megvásárolható jegyek kizárólagos tulajdonosa. Az egyes rendezvények, programok megvalósulása, megrendezése, elmaradása, valamint az azokkal kapcsolatos esetleges minőségi reklamációk, illetve az egyes bemutató- és látogatóhelyek belépőjegyeivel kapcsolatos reklamációk kezelése kizárólag az Eladó kompetenciája, azokért az Eladó felel.

3. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladónál megvásárolt elektronikus belépőjegyen szereplő program/bemutató-, és látogatóhely csakis az adott helyszínen, egyes látogatóhelyeken konkrét időpontban az arra érvényes belépőjegy felmutatásával és érvényesítésével tekinthető meg. Amennyiben Vevő a helyszínen nem rendelkezik a vásárlását igazoló és a belépésre jogosító dokumentummal (elektronikus jeggyel – nyomtatott vagy elektronikus formában), úgy az adott program/intézmény nem köteles Vevő számára a belépést biztosítani.

4. Eladó a programok esetén a programváltoztatás jogát fenntartja.

Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

RELATED