Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.4. Ügyfélszolgálati adatok

I.5. Testületi szervre vonatkozó adatok – Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége – nem releváns

I.6. A felügyelt költségvetési szervek – A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv – nem releváns

I.7. Gazdálkodó szervezetek – A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek – nem releváns

I.8. Közalapítványok – A szerv által alapított közalapítványok – nem releváns

I.9. Költségvetési szervek – A szerv által alapított költségvetési szervek – nem releváns

I.10. Lapok – A szerv által alapított lapok – nem releváns

I.11. Felettes szerv – Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

II.1.5. Adatvédelem

II.2. Tevékenység tájékoztató – Országos illetőségű szervek, valamint a fővárosi kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató – nem releváns

II.3. Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai – nem releváns

II.4. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok – nem releváns

II.5. Közszolgáltatások - A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy a költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások – nem releváns

II.6. A szerv adatbázisai, nyilvántartásai

II.7. Nyilvános kiadványok

II.8. Döntéshozatal, ülések – nem releváns

II.9. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok – Közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések – nem releváns

II.10. Hirdetmények

II.11. Pályázatok

II.12. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

II.13. Közérdekű adatok igénylése

II.14. Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés

II.15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

II.16. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések – nem releváns

II.17. Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek – nem releváns

II.18. Különös és egyedi közzétételi lista – nem releváns

II.19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás – nem releváns

II.20. Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek – nem releváns

II.21. Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak – nem releváns

II.22. A közadatok újrahasznosításával kapcsolatos jogorvoslati tájékoztatás – nem releváns

II.23. Közadatok újrahasznosítására kötött szerződések – nem releváns

II.24. Kulturális közadatok digitalizálására vonatkozó megállapodások– nem releváns

II.25. Közadatra vonatkozó szervezeti szabályzók– nem releváns

III. Gazdálkodási adatok

III.1. Költségvetések, beszámolók

III.2. Foglalkoztatottak – Foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásai

III.3. Támogatások – A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott költségvetési támogatások – nem releváns

III.4. Szerződések – Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

III.5. Koncessziók – A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok - nem releváns

III.6. Egyéb kifizetések – A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések – nem releváns

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések, szerződések

III.8. Közbeszerzés – Közbeszerzési információk