Adatvédelem

A www.bnpi.hu weboldalt működtető Bükki Nemzeti Park Igazgatóság („BNPI”) kiemelten fontos kérdésként kezeli a honlap használatából származó személyes adatok biztonságát. Személyes adatainak védelmére fokozott hangsúlyt fektetünk. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzítjük az ilyen adatok kezelésére vonatkozó tudnivalókat. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezeléséhez önkéntesen megadhatja a BNPI számára a hozzájárulását.

Adatok gyűjtése

Honlapunkat személyes adatai felfedése nélkül is használhatja. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani Önnek. Amikor honlapunkat használja, szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk. Ilyen adat lehet az Ön internet-szolgáltatójának neve, a honlap neve, ahonnan a mi oldalunkra jutott, a honlapok, amelyeket a mi oldalunkról meglátogat, és az Ön IP-címe. Ezek az adatok esetleg az Ön azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra. Időről időre statisztikai céllal felhasználjuk az adatokat, de minden egyes felhasználó névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. Abban az esetben, ha személyes adatait a BNPI-n belül mások rendelkezésére bocsátjuk, hogy megkaphassa a kért információkat, technikai és szervezeti eszközökkel biztosítjuk a megfelelő adatvédelmi előírások betartását.

Személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása

Személyes adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha ezeket Ön az adatgyűjtéshez hozzájárulva megadja nekünk, a regisztráció alkalmával, az űrlapok kitöltésekor vagy e-mailben, termékekre vonatkozó kérdések vagy kérések kapcsán, ill. egyéb okokból, ahol úgy döntött, hogy ezt az információt rendelkezésünkre bocsátja.

Az Ön személyes adatai a BNPI-nél, mint adatkezelőnél maradnak. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél számára, nem továbbítjuk az EGT államokon kívülre az Ön kifejezett írásos hozzájárulása nélkül semmilyen formában, kivéve, ha erre Ön engedélyt adott, vagy ezt jogszabály kötelezően előírja.

Ha a BNPI által kezelt adatok egy része olyan számítógépeken kerül tárolásra, amelyek nem magyar joghatóság alá tartoznak, és amelyeknek az adatvédelmi jogszabályai eltérhetnek a magyar szabályoktól, ilyen esetekben biztosítjuk, hogy a tárolt adatok a tárolás helyén megfelelő védelmemmel legyenek ellátva, amelyek eleget tesznek a magyar előírásoknak.

A felhasználás céljai

Eltérő kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában az általunk gyűjtött adatokat kizárólag az Ön által kért információk biztosítására, vagy más, Ön által engedélyezett célokra fogjuk felhasználni. Amennyiben regisztrál oldalunkon, a regisztrációval egyidejűleg elfogadja honlapunk adatvédelmi szabályzatát, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a honlappal, a társaságunkkal, termékeinkkel kapcsolatban tájékoztatást, hírlevelet, vagy DM üzenetet küldjünk az Ön részére, illetve hogy szolgáltatásaink bővítése céljából információt kérjünk Öntől, illetve felkérjük piackutatásban történő részvételre.

A jogok érvényesítése

Személyes adatainak kezeléséről, tárolásáról, a mindenkori adatfeldolgozó személyéről a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail címre vagy a BNPI székhelyére (Eger, Sánc u. 6.) küldött levélben kérhet felvilágosítást. Ön jogosult a BNPI részére megadott személyes adatainak helyesbítését, módosítását, törlését kérni, illetve az adatkezelést bármikor megtiltani.

Személyes adatai jövőbeni felhasználására, kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ehhez csak egy e-mailt kell küldenie a Kapcsolat menüpontban. Amennyiben személyes adataihoz fűződő jogait megsértik, Ön jogosult az illetékes bírósághoz fordulni.

Adatok tárolása

Személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg ez az Ön által kért szolgáltatás biztosításához szükséges, vagy amennyi időre Ön hozzájárulásában engedélyezte, ha a törvény másként nem rendelkezik. Abban az esetben, ha az Ön által megadott személyes adatok kezelése az Ön által kért szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, akkor a BNPI azok teljesítéséig, illetve a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az Ön személyes adatait.

Honlapra bejelentkezés

Adatvédelmi tájékoztató a honlapra való bejelentkezésről

Kapcsolat űrlap használata

Adatkezelő:Bükki Nemzeti Park Igazgatóság - 3304 Eger, Sánc u. 6. E-mail: titkarsag@bnpi.hu

Az adatkezelő képviselője: Szádeczky Kornélia- Kommunikációs és Ökoturisztikai osztályvezető - szadeczkyk@bnpi.hu, tel.: +36 20 203-7787
A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:
Vásárlói és előfizetői panaszok kivizsgálása, adatmódosítási kérelmek teljesítése, információkérésre történő válaszadás.
Az adatkezelés a tájékoztatás színvonalának növeléséhez szükséges.
A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:
Az adatokat az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.
A személyes adatok tárolásának időtartama:
A fogyasztói panaszok, egyéb szerződéses kötelezettségek érvényesítésére nyitva álló határidő.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására jogosult. Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Weboldal: www.naih.hu
A személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, szerződés kötésének nem előfeltétele.
A személyes adatok megadása nem kötelező. A személyes adatok megadásának elmaradása esetén a válaszadás vagy a panasz kivizsgálása nem tud megvalósulni.
A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.


A cookie-k használata

Weboldalunkon úgynevezett cookie-t használunk, hogy hatékonyabbá tegyük az Ön egyéni honlap-használatát. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket web szerverünk az Ön számítógépének küldhet, hogy azonosítsa a honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-k tárolása kikapcsolható, ill. beállítható a böngészőben, hogy kapjon értesítést, mielőtt számítógépén egy cookie-t tárolnak. Ha a cookie-kat nem csak az adott látogatás idejére mentjük el, és nem kerülnek ezt követően automatikusan törlésre, hanem a tárolás hosszabb időre szól, az érintett cookie-k beállításakor erről értesítjük Önt.

Adatvédelmi tájékoztató a cookie-kről

Biztonság

A BNPI technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védi adatait a módosítástól, a sérüléstől, a megsemmisüléstől vagy az illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. Minden személyes adatot, amelyet Ön a BNPI számára átadott, továbbítás során titkosítunk, hogy megakadályozzunk bármely harmadik személy általi esetleges visszaélést. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan felülvizsgáljuk az új technológiai fejlesztéseknek megfelelően.

Hírlevél

Lehetősége van hírlevél küldési szolgáltatásunkra feliratkozni, mely által értesülhet a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal kapcsolatos információkról, az Igazgatóság eseményeiről és más érdekes hírekről. Hírlevelünkre történő feliratkozása során nevén és e-mail címén kívül semmilyen más adatát nem kezeljük. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra, amelyet a kapcsolat@bnpi.hu címen megtehet.

Az adatkezelés szabályai:

Az adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése, kapcsolattartás céljából az aktuális hírekről szóló értesítések érdekében. Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás. Az adattárolás határideje: az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a feliratkozó adatainak tárolása az érintett törlési jelzéséig történik.

Az adattárolás módja: elektronikus

Adatvédelmi tájékoztató a hírlevélről

Gyermekek

A gyermekek személyes adatainak védelme kiemelt fontosságú, ezért általunk ismerten 18 év alatti személytől származó adatot nem gyűjtünk, nem dolgozunk fel, és nem használunk fel a honlapunkon a törvényes képviselő előzetes, ellenőrizhető hozzájárulása nélkül. A törvényes képviselőnek joga van kérésre megtekinteni a gyermek által biztosított információkat, és/vagy elrendelni azok törlését.

Elérhetőség

Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, kérjük, lépjen kapcsolatba a BNPI-vel az impresszumban megadott elérhetőségek bármelyikén. Az internet folyamatos fejlődése miatt időnként módosítanunk kell adatvédelmi nyilatkozatunkat. Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén egyoldalú változtatásokat eszközöljünk.

Szálláshelyek

Adatvédelmi tájékoztató a szálláshelyekről

Online vásárlás

Adatvédelmi tájékoztató az online vásárlásról