Szeleta-barlang

Kérjük görgess

Kérjük görgessen
A rendkívüli ősrégészeti jelentőséggel bíró inaktív forrásbarlang magasan a Szinva-völgy felett nyílik. Monumentális méretű csarnoka kétfelé ágazik, a barlang teljes hossza 115 m. Méreteit a jégkorszaki fagyaprózódásnak köszönheti. A barlang jelentőségét az adja, hogy 1906-ban itt bukkantak először Magyarországon jégkori ősember nyomaira. A régészeti ásatásokat Herman Ottó kezdeményezésére Kadic Ottokár kezdte meg, de számos más neves régész is megfordult a barlangban. A pleisztocén fauna maradványai mellett a legjelentősebb leletek a pattintott kőeszközök, melyek közül kiemelkedően fontosak a levél alakú dárdahegyek.

Kapcsolódó