Őshonos fafajokat a hazai erdőkbe – Tájidegen erdőállományok és fásítások átalakításának megkezdése, erdők természetvédelmi kezelése a BNPI területén KEHOP

KEHOP-4.1.0-15-2016-00062

Projekt tervezett időszaka: 2017.02.01 - 2023.10.31

A projekt tervezett időigénye: 83 hónap

A projekt összköltsége: 347.251.548 Ft

Érintett vármegyék: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Nógrád vármegye, Heves vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

A projekt célja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő védett és Natura 2000 erdőterületeken az idegenhonos főfafajú erdőrészletek egyes tömbjeiben az őshonos, termőhelynek megfelelő fajokból álló, elegyes, mozaikos szerkezetű állományokra való átalakítás megkezdése.

A vagyonkezelésünkben lévő idegenhonos (akácos, fenyves és nemes nyáras) faállományok tömbösen, vagy szórványszerűen helyezkednek el a védett természeti és Natura 2000-es területeken. Az őshonos erdőkké történő átalakításuk az érintett közösségi jelentőségű és a kiemelt közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhelyek, - ezzel együtt a Natura 2000 területek - fragmentáltságát jelentősen csökkentené, illetve az ökológiai kapcsolataikat jelentősen javítaná. Továbbá újabb erdei élőhelyeket állíthatunk helyre a védett, illetve jelölő fajok részére.

Az idegenhonos erdőállományok szegényes fajkészletükkel és szerkezetükkel akadályt jelentenek a Natura 2000 területek ökológiai koherenciájában. Ezen erdőállományok őshonos fafajúvá és változatos szerkezetűvé alakításával a természetvédelem számára kívánatos ökológiai kapcsolatok táji szinten jelentősen javíthatóak. Az elszórtan elhelyezkedő idegenhonos faállományok tömbjei nem töltenek be a nagy területű természetes élőhelyek között, a fajok migrációját biztosító mozaikos jellegű ökológiai folyosó (stepping stone) szerepet. Őshonos erdőkké történő átalakításukat követően ezek a területek újból a fajok migrációját biztosító élőhelyhálózatok részét képezhetik. Az átalakítások nagyobb területeket érintve mozaikosan történnének, amely elősegíti az ültetett és/vagy természetes úton megjelent, őshonos fafajú állományfoltok megmaradását az idős idegenhonos faállomány állományklímát megtartó és a szélsőséges időjárási körülményektől védő szerepe következtében. A várhatóan megjelenő védett fajoknak is kedvezőbb klimatikus és élőhelyi viszonyokat teremt az idősebb idegenhonos faállomány védelme, mint egy három hektáros puszta vágásterület. Ezt a kedvező hatást kívánjuk erősíteni a meglévő élőhelyi komponenseknek (a holtfa, odvas fák, kifordult gyökértányérok, őshonos fafajok jelen lévő egyedeinek, csoportjainak stb.) a megőrzésével. Egyébként ezeknek az élőhelyi elemeknek szinte a teljes egésze elpusztul a hagyományos fafajcserés átalakítások során.

Specifikus fejlesztési cél a nevesített jelölő élőhelyeknek megfelelő fő-, és elegyfafajok (erdőrészletenként legalább 8 darab) megőrzése, kiegészítése, illetve a későbbiekben pótlása a célterületeken az alábbi fajokkal:

Pannon gyertyános-tölgyes - 91G0 (159,00 ha területből 31,8 ha-on):

kocsánytalan tölgy, gyertyán madárcseresznye, korai juhar, cser, kislevelű hárs, vadalma, bükk, magas kőris, közönséges nyír, rezgő nyár

Pannon cseres-tölgyesek - 91M0 (58,11 ha területből 11,62 ha-on):

csertölgy, kocsánytalan tölgy, vadkörte, barkócaberkenye, mezei juhar, korai juhar, kislevelű hárs, vadalma, mezei szil, közönséges nyír

Erdősztyepp tölgyesek - 91I0 (68,50 ha területből 13,70 ha-on):

molyhos tölgy, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, csertölgy, tatárjuhar, mezei juhar, magyar kőris, mezei szil, vénic szil, vadkörte, vadalma, szürke nyár, rezgő nyár, közönséges nyír

Keményfás ligeterdők - 91F0 (30,25 ha területből 6,05 ha-on):

magyar kőris, kocsányos tölgy, mezei szil, vénic szil, mezei juhar, fehér nyár, szürke nyár, rezgő nyár, fehér fűz, törékeny fűz, vadalma, mézgás éger, zselnice meggy, hamvas éger

Éger és kőris ligeterdők - 91E0 (33,97 ha területből 6,80 ha-on):

mézgás éger, magyar kőris, fehér fűz, törékeny fűz, zselnice meggy, vénic szil, rezgő nyár, közönséges nyír, fehér nyár, fekete nyárProjektnyitó rendezvény, Felsőtárkány 2017-12-18


Korábbi honlap megjelenés

bnpi.honlap.hu Sajtóközlemény

bnpi.honlap.hu akadálymentesen

bnpi.honlap.hu Fotódokumentum

Kapcsolódó