Miniszteri elismerés Magos Gábornak 2019.03.19. 10:22

Miniszteri elismerő oklevelet kapott Magos Gábor őrszolgálatvezetőnk március 15-e alkalmából.

Magos Gábor a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának vezetőjeként koordinálja az igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának természetvédelmi, a természetes életközösségek megóvására irányuló tevékenységét, a területek védelmét, a szakvélemények valamint védetté nyilvánításokat megalapozó biotikai adatgyűjtést, a Természetvédelmi Őrszolgálat teljes természetvédelmi kezelési tevékenységét. Ezen tevékenységben kiemelkedő eredményeket ért el természetvédelmi őrként is egykori őrkerületében, a Mátrai Tájegységben. Több jelentős, természetmegőrzési szempontból fontos élőlény-csoport szakértője, kiváló botanikus, coleopterológus, ornitológus, foglalkozik kétéltű- és hüllőfajainak védelmével, valamint a visszatelepülő nagyragadozó-fajok (barnamedve, farkas, hiúz) felmérésével és védelmének koordinálásával. Ezen élőlény-csoportok kiemelt szerepet töltenek be erdeink biodiverzitásában is. Az őrszolgálat munkájának közvetlen irányításán túl (hatósági munkavégzés irányítása, a társhatóságokkal, sokszor rendőrséggel közös vezényelt szolgálatok) jelentős szerepet vállal az őrszolgálat képzésében mind közvetlenül, mind a képzések megszervezésében. Az erdők fenntartható hasznosításához jelölési gyakorlatokat szervez, kapcsolatot tart az erdészetekkel, gazdálkodókkal, kutatóintézetekkel, a természetvédelemben érintett civil szervezetekkel.

Aktív kapcsolatot ápol természetvédelmi témával foglalkozó kutatókkal és kutató-intézetekkel, részt vesz a területen folyó kutatómunka szervezésében, azok eredményit a Természetvédelmi Őrszolgálat napi munkája során hasznosítja. Aktívan részt vett az „Őshonos fafajokat a hazai erdőkbe”, a „Kisvízi élőhelyek – források, forráslápok és a kapcsolódó élőhelyek védelme a BNPI működési területén”, „A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a BNPI természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével” és a „Kapu a Mátra kincseihez” című KEHOP, valamint a „Life4OakForests” nemzetközi LIFE nyertes pályázatok szakmai tervezésében. A pályázatok megvalósításában irányító, szervező szerepet vállal részben a Mátrára vonatkozóan, részben kollégái munkájának koordinálásával. A „Kapu a Mátra kincseihez” pályázat keretében épülő látogatóközpont kiállítás-tervezésének egyik szakmai koordinátora.

A BNPI erdei iskola programjainak valamint túraprogramjainak részeként rendszeresen népszerű szakvezetéseket tart. A BNPI terepi bemutató-hálózatának kialakításában és fenntartásában, az ezekhez kapcsolódó szakanyagok, kiadványok megírásában jelentős szerepet vállal, miként tette ezt a Mátrai Tájvédelmi Körzet természeti értékeit bemutató monográfia egyes fejezeteinek elkészítésében is.

Aktívan dolgozik azon, hogy a védett területeken dolgozó emberek (gazdálkodók, munkavállalók) és a természetvédelem közötti látszólag jelentős ellentmondás feloldódjon.

Szakmai elhivatottsága, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a természetvédelem ügyét.

Gratulálunk a kollégánknak!