Véleményezhető mátrai különleges természetmegőrzési területek Natura 2000 fenntartási tervei

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság az Agrárminisztérium célzott támogatásával Natura 2000 területek fenntartási terveit készíti. Igazgatóságunk a nyílt tervezés gyakorlatát követve be kívánja vonni az érintett területhasználókat, hatóságokat, önkormányzatokat, civil szervezeteket és a lakosságot a tervezési folyamatba.

Elkészült az alábbi két mátrai kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (Natura 2000 terület) fenntartási terveinek egyeztetési tervdokumentációja:

· Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek (HUBN20048)

· Gyöngyöspatai Havas (HUBN20050)

A tervdokumentációk elérhetőségét a következőképpen biztosítjuk:

1. A Natura 2000 fenntartási terv egyeztetési dokumentációja innen letölthető:

· Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek (HUBN20048)

· Gyöngyöspatai Havas (HUBN20050)

2. Mivel a dokumentációt – terjedelmi korlátok miatt – nem áll módunkban minden érintett (földhasználó, kezelő, hatóság, civil szervezet) részére eljuttatni, így az érintett önkormányzatok (Gyöngyöspata és Gyöngyössolymos) részére egy-egy nyomtatott példányt megküldtünk önkormányzati kifüggesztésre. A tervdokumentáció az önkormányzatoknál megtekinthető 2024. április 30-ig.


A Natura 2000 fenntartási tervek egyeztetési dokumentációi és a már elfogadott Natura 2000 fenntartási tervek a tematikus aloldalunkról is letölthetők.

Kérjük, hogy a tervdokumentációval kapcsolatos véleményét (postai címünkön vagy központi e-mail címünkön /titkarsag@bnpi.hu) küldje meg 2024. április 30-ig.

A Natura 2000 terület, illetve az azokon található közösségi értékek hosszú távú megőrzésére, fenntartására, természetvédelmi kezelésére tett észrevételeit, javaslatait köszönettel vesszük!

Kapcsolódó