Ajánlattételi felhívás tanulmányút megszervezésére és lebonyolítására

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot hirdet tanulmányút megszervezése és lebonyolítása tanárok részére, a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Havasi Andrea, pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Tanulmányút megszervezése és lebonyolítása tanárok részére, a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

1 napos vezetett túra (geológia, kulturális örökség, biológia) legalább 26 fő általános és középiskolai tanár (biológia, földrajz, történelem) részére, amely tartalmazza a geotúra szervezését (érdeklődők elérése, túra megtervezése) és a geotúra lebonyolítását (geopontok bemutatása, autóbusz bérlése, ebéd biztosításának költsége).

3. A teljesítés helye: Bükk-Vidék Geopark területe a programterv szerint

4. Teljesítés határideje: 2021. november 30.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

5. A szerződés meghatározása: Megrendelés

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

· Ajánlatkérő előleget nem fizet.

· Az ajánlattétel, a Megrendelés és a kifizetések pénzneme: HUF

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Slovak-Hungarian GeoTouristic Partnership című projekt keretében támogatásban részesült, így a nyertesnek fizetett ellenszolgáltatást a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címére postai úton, személyes átvétellel az igazgatói titkárságon vagy az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő: 2021. október 15.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);

- Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;

- Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a "SKHU/1902/4.1/038" megnevezés;

- Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (HUF);

- Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (HUF);

- Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (HUF);

- Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (a mellékelt nyilatkozat kitöltésével). Amennyiben alvállalkozó bevonására kerül sor, ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) és a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.

- A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

- A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírva.

11. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/interreg-szlovak...

12. Egyéb információk:

- Alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.

- Ajánlatkérő a Megrendelési feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.

- Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást

- Havasi Andrea: 30/523-1472; havasia@bnpi.hu

Laufer Zsanett: 30/ 812-3047; lauferzs@bnpi.hu

Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

o Költségtábla

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/dLJg3P0dNK7a1vF

o Programterv

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/A8RKEsUaMEUA6nk

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.

Kapcsolódó