Ajánlattételi felhívás - cölöpös fejlesztőpark játszótérré történő átalakítására és minősítésére

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot hirdet az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén (röviden: Living Heritage)” című projekthez kapcsolódóan a Baglyaskői Látogatóközpont területén található cölöpös fejlesztőpark játszótérré történő átalakítására és minősítésére.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laufer Zsanett pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén (röviden: Living Heritage)” című projekthez kapcsolódóan a Baglyaskői Látogatóközpont területén található cölöpös fejlesztőpark játszótérré történő átalakítására és minősítésére az alábbi tartalommal:

A pályázó feladata:

A 2020 júniusában átadott cölöpös fejlesztőpark játszótérré történő átalakítása úgy, hogy az a 78/2003 (XI.27.) GKM rendeletnek megfeleljen valamint a 78/2003 (XI.27.) GKM és a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet alapján játszótérré minősíthető legyen. Ehhez az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- Játszótéri elemek oszlopainak eltávolítása és a jelenlegi egy oszlop helyett kettő oszlop vaspapuccsal történő talajba helyezése az előírásoknak megfelelően.

- Az oszlopok anyaga, telepítése: 150 mm átmérőjű, 1400 mm hosszú gyalult, csiszolt, 3x felületkezelt keményfa (pl: akác), melyek telepítése vaspapuccsal történjen úgy, hogy a faoszlop alja nem érintkezhet a talajjal, attól 70-100 mm magasan helyezkedjen el. A fém tartórészt legalább 500 mm mélyen, egy 200 x 200 x 600 mm-es beton pontalapba kell rögzíteni.

- Az oszlopok között megálló felület kialakítása szükséges (lehet kör vagy négyzet alakú), amire a gyerekek fellépve tovább tudnak haladni a következő elemre.

- Két elem teljes kicserélése szükséges, a ’csuszka’ és a ’hordó’ elnevezésű az alábbiakra: fél-teknő és gólyaláb

- A drótkötél szerkezet meghúzása, előírásnak megfelelő rögzítése.

- A kiálló csavarok lefedése.

- A meglévő elemek szükség szerinti javítása, majd kezelése, csiszolása és kétszeri lefestése.

- Néhány mozgó elem alsó részének lerögzítése.

- A minősítéshez szükséges dokumentáció elkészítése (pl: pályaterv).

- A dokumentáció elkészítéséhez szükséges erőtani számítások elvégzése.

- A felújított játszótér minősítése.

A játszótérré történő átalakítást követően a pályázó feladata a játszótér hivatalos minősítő céggel történő minősítése. A feladat a játszótér megfelelőségi tanúsítványának Megrendelő részére történő átadással fejeződik be.

Az ajánlattétel megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az érdeklődők számára 2023. október 13-án 10:00-tól.

3. A teljesítés helye:

Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont, Salgótarján Karancs út 78.

4. A szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A feladat teljesítési határideje: 2023. november 20.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama alatt ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

 • Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: forint
 • Ajánlatkérő előleget nem fizet.
 • A nyertes ajánlattevő egy végszámlát nyújthat be.

Ajánlatkérő az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén” című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság vagy az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő:

2023. október 16.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1601/1.1/267” megnevezés;
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (HUF);
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (HUF);
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (HUF);
 • Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (Nyilatkozat: alvállalkozó bevonásáról). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) és a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.
 • A mellékletek közül az ajánlattételi lapot, a nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.
 • A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot kitöltve és aláírva.

11. Egyéb információk:

 • Amennyiben alvállalkozó(k) bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.
 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégától kaphat további tájékoztatást: Laufer Zsanett: 30/812-3047; lauferzs@bnpi.hu
 • Az Ajánlattételi lap nem hiánypótolható dokumentum, ezért kérjük a dokumentum letöltését és feltétlen megküldését.

Mellékletek:

1. Ajánlattételi lap

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/8xEC6yBRFWR1S...

2. Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

3. Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

4. Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

5. Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIg...

6. A játszótér jelenlegi állapota:

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/VadEkrrFPErjE...

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.Kapcsolódó

2022/1. - 5. Ipolytarnóc: our stay in the wilderness

2022/1. - 5. Ipolytarnóc: our stay in the wilderness

2022.08.23. 15:40
Ipolytarnoc; Unser Aufenthalt im Nirgendwo[26.5.2022- 5.6.2022.; 28.6.2022.-7.7.2022]Während unseres Freiwilligendienstes wohnten wir insgesamt einen Monat in Ipolytarnóc, einmal Anfang Juni und einmal Anfang Juli. Das Visitorcenter gehört nicht direkt zum Bükk Nationalpark wird aber vom Direktorat mitverwaltet. Wir wohnten in einem der Gästehäuser am Waldrand und hatten immer mal wieder pelzigen Besuch durch den dort lebenden Kater. Unsere Arbeit war etwas anders als im Direktorat, wir saßen nicht im Büro sondern waren meist draußen unterwegs. Bevor wir nach Ipolytarnóc fuhren gab uns Balázs Excel Tabellen über verschiedene Wanderpfade rund um Ipolytarnóc. Unsere Aufgabe war die Pfade abzulaufen, die Infotafeln mit einem GPS-Gerät zu markieren und alles mit Fotos festzuhalten. Anschließend trugen wir alle Auffälligkeiten in den Tabellen zusammen. Eine weitere unserer Aufgaben war etwas sehr besonderes, Ipolytarnóc ist für seine Fülle und Qualität an Fossilien bekannt und noch ist längst nicht alles freigelegt. Wir durften die Ausgrabungen weiterführen und uns selbst als Archäologen versuchen. Die Arbeit machte viel Spaß aber natürlich war auch die Umgebung traumhaft schön. Unsere Unterkunft befand sich mitten im Wald, was wir durch kleine Ausflüge und Spaziergänge nutzen Während unseres zweiten Aufenthaltes fand die Reevaluation statt, mehr dazu können sie im Blogeintrag „Hoher Besuch in Ungarn“ lesen.
Tovább olvasom