Ajánlattételi felhívás - cölöpös fejlesztőpark játszótérré történő átalakítására és minősítésére

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot hirdet az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén (röviden: Living Heritage)” című projekthez kapcsolódóan a Baglyaskői Látogatóközpont területén található cölöpös fejlesztőpark játszótérré történő átalakítására és minősítésére.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laufer Zsanett pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén (röviden: Living Heritage)” című projekthez kapcsolódóan a Baglyaskői Látogatóközpont területén található cölöpös fejlesztőpark játszótérré történő átalakítására és minősítésére az alábbi tartalommal:

A pályázó feladata:

A 2020 júniusában átadott cölöpös fejlesztőpark játszótérré történő átalakítása úgy, hogy az a 78/2003 (XI.27.) GKM rendeletnek megfeleljen valamint a 78/2003 (XI.27.) GKM és a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet alapján játszótérré minősíthető legyen. Ehhez az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- Játszótéri elemek oszlopainak eltávolítása és a jelenlegi egy oszlop helyett kettő oszlop vaspapuccsal történő talajba helyezése az előírásoknak megfelelően.

- Az oszlopok anyaga, telepítése: 150 mm átmérőjű, 1400 mm hosszú gyalult, csiszolt, 3x felületkezelt keményfa (pl: akác), melyek telepítése vaspapuccsal történjen úgy, hogy a faoszlop alja nem érintkezhet a talajjal, attól 70-100 mm magasan helyezkedjen el. A fém tartórészt legalább 500 mm mélyen, egy 200 x 200 x 600 mm-es beton pontalapba kell rögzíteni.

- Az oszlopok között megálló felület kialakítása szükséges (lehet kör vagy négyzet alakú), amire a gyerekek fellépve tovább tudnak haladni a következő elemre.

- Két elem teljes kicserélése szükséges, a ’csuszka’ és a ’hordó’ elnevezésű az alábbiakra: fél-teknő és gólyaláb

- A drótkötél szerkezet meghúzása, előírásnak megfelelő rögzítése.

- A kiálló csavarok lefedése.

- A meglévő elemek szükség szerinti javítása, majd kezelése, csiszolása és kétszeri lefestése.

- Néhány mozgó elem alsó részének lerögzítése.

- A minősítéshez szükséges dokumentáció elkészítése (pl: pályaterv).

- A dokumentáció elkészítéséhez szükséges erőtani számítások elvégzése.

- A felújított játszótér minősítése.

A játszótérré történő átalakítást követően a pályázó feladata a játszótér hivatalos minősítő céggel történő minősítése. A feladat a játszótér megfelelőségi tanúsítványának Megrendelő részére történő átadással fejeződik be.

Az ajánlattétel megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az érdeklődők számára 2023. október 13-án 10:00-tól.

3. A teljesítés helye:

Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont, Salgótarján Karancs út 78.

4. A szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A feladat teljesítési határideje: 2023. november 20.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama alatt ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

 • Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: forint
 • Ajánlatkérő előleget nem fizet.
 • A nyertes ajánlattevő egy végszámlát nyújthat be.

Ajánlatkérő az SKHU/1601/1.1/267 azonosító számú, „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén” című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság vagy az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő:

2023. október 16.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1601/1.1/267” megnevezés;
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (HUF);
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (HUF);
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (HUF);
 • Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (Nyilatkozat: alvállalkozó bevonásáról). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) és a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.
 • A mellékletek közül az ajánlattételi lapot, a nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.
 • A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot kitöltve és aláírva.

11. Egyéb információk:

 • Amennyiben alvállalkozó(k) bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.
 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégától kaphat további tájékoztatást: Laufer Zsanett: 30/812-3047; lauferzs@bnpi.hu
 • Az Ajánlattételi lap nem hiánypótolható dokumentum, ezért kérjük a dokumentum letöltését és feltétlen megküldését.

Mellékletek:

1. Ajánlattételi lap

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/8xEC6yBRFWR1S...

2. Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

3. Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

4. Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

5. Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIg...

6. A játszótér jelenlegi állapota:

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/VadEkrrFPErjE...

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.Kapcsolódó